Lae allaNimetus Pikkus
download05.03.2019 Kristliku eluviisi alus (Tt 2,11-15)
(Oskar Olvik)

29:51 min
download14.03.2019 Meie eesmärk on Jeesuses (Fil 3,14)
(Oskar Olvik)

29:23 min
downloadTessalonika kirja sissejuhatus
(Oskar Olvik)

26:45 min
downloadApostli palve ja tänu põhjused
(Oskar Olvik)

29:28 min
downloadRõõm evangeeliumi vastuvõtmisest
(Oskar Olvik)

32:38 min
downloadTessalonika usklike evangelism
(Oskar Olvik)

22:05 min
downloadApostli meelekindlus kuulutustöös
(Oskar Olvik)

29:36 min
downloadEvangeeliumi rõõm
(Oskar Olvik)

28:39 min
downloadVaevanägemisest jumalariigis
(Oskar Olvik)

26:06 min
downloadJumala Sõna kuulmine ja vastuvõtmine
(Oskar Olvik)

28:34 min
downloadTagakiusasmistest ja kannatustest Kristuse pärast
(Oskar Olvik)

29:17 min
downloadKülastamise soovist ja vajadusest
(Oskar Olvik)

24:42 min
downloadElu Kristuse taastulemise valguses
(Oskar Olvik)

23:30 min
downloadApostli mure koguduse pärast
(Oskar Olvik)

29:44 min
downloadViletsuste talumisest
(Oskar Olvik)

24:10 min
downloadApostli rõõmu püsimisest
(Oskar Olvik)

29:27 min
downloadApostli tänu tessaloniklaste usu pärast
(Oskar Olvik)

42:28 min
downloadJumala juhtimise ja kasvamise vajadus
(Oskar Olvik)

36:03 min
downloadApostli manitsused pühaks eluks
(Oskar Olvik)

28:59 min
downloadKõlvelise puhtuse nõuded
(Oskar Olvik)

26:22 min
downloadNõuanded majanduselus
(Oskar Olvik)

26:35 min
downloadPraktilise usuelu nõuanded
(Oskar Olvik)

26:36 min
downloadJumala armastus meie läbi
(Oskar Olvik)

25:53 min
downloadUsklike au on Jumalas ja pühas elus
(Oskar Olvik)

24:09 min
downloadSurmast, kurvastamisest ja lootusest
(Oskar Olvik)

24:22 min
downloadÕndsast surmast
(Oskar Olvik)

28:31 min
downloadValguselapsed
(Oskar Olvik)

28:18 min
downloadValvamine ja valmisolek
(Oskar Olvik)

27:20 min
downloadPühitsuse soov ja palve vajadus
(Oskar Olvik)

26:24 min
download19.03.2019 Eestpalvete tähtsus (1Ms 18,22-28)
(Oskar Olvik)

26:06 min
downloadPauluse tervitus kogudustele
(Oskar Olvik)

22:37 min
downloadUsk, lootus, armastus
(Oskar Olvik)

28:44 min
downloadRõõm kannatuses Kristuse pärast
(Oskar Olvik)

28:47 min
downloadJumala tarkus ja õnnistus on Kristuses
(Oskar Olvik)

26:27 min
downloadPaulus - Jumala Sõna sulane
(Oskar Olvik)

29:36 min
downloadKristus teie sees - auhiilguse lootus
(Oskar Olvik)

26:56 min
downloadPauluse mure koguduse pärast
(Oskar Olvik)

29:11 min
downloadArmastuse kogu rikkus on Kristuses
(Oskar Olvik)

29:22 min
downloadKornelius ja paganate nelipüha
(Oskar Olvik)

21:12 min
download21.03.2019 Sõda amalekidega ja palve võim (1Ms 18,22-28)
(Oskar Olvik)

29:39 min
downloadPauluse kiri filiplastele (sissejuhatus)
(Oskar Olvik)

29:39 min
downloadPaulus - kirja autor ja Issanda ori
(Oskar Olvik)

29:51 min
downloadApostli tänulikkus ja rõõm palves
(Oskar Olvik)

29:27 min
downloadVang Pauluse julgus ja võidukindlus
(Oskar Olvik)

27:20 min
downloadKristus elab meis
(Oskar Olvik)

29:15 min
downloadValmisolek eluks ja surmaks
(Oskar Olvik)

28:14 min
downloadUsujulgus Kristuses
(Oskar Olvik)

29:31 min
downloadOlgu meil üks mõõdupuu endale ja teistele
(Oskar Olvik)

28:48 min
download02.04.2019 Pühitsuselu piirjoonest
(Oskar Olvik)

31:26 min
download26.03.2019 Meie ohtlik vaenlane
(Oskar Olvik)

37:46 min
download28.03.2019 Olge rahul sellega, mis teil on
(Oskar Olvik)

29:36 min
downloadElu kurvastuses ja rõõmus
(Oskar Olvik)

29:25 min
downloadÄrge kurvastaga Püha Vaimu
(Oskar Olvik)

28:26 min
downloadÕndsad on puhtad südamest
(Oskar Olvik)

29:21 min
downloadSurnud luude elustamine
(Oskar Olvik)

27:37 min
downloadSõnakuulelikkuse õppimine kannatustes
(Oskar Olvik)

33:12 min
downloadManitsuse õnnistus Kristuses
(Oskar Olvik)

25:46 min
downloadÜksmeele vajadus
(Oskar Olvik)

29:37 min
downloadÜksmeele alus on armastus
(Oskar Olvik)

28:13 min
downloadOlgu meil Kristuse meelsus
(Oskar Olvik)

27:29 min
downloadLoobumine Kristuse pärast
(Oskar Olvik)

28:39 min
downloadJeesuse alandlikkuse eeskuju
(Oskar Olvik)

27:17 min
downloadPauluse usukindlus
(Oskar Olvik)

24:29 min
downloadArmastuse abi ja sidemed
(Oskar Olvik)

29:12 min
downloadApostli õigused
(Oskar Olvik)

29:52 min
downloadSuur ümberhindamine
(Oskar Olvik)

26:14 min
downloadSuur ümberhindamine Kristuse pärast
(Oskar Olvik)

29:57 min
downloadOsaduse kasu Kristusega
(Oskar Olvik)

28:37 min
downloadKristuse tulemise olulisus
(Oskar Olvik)

29:50 min
downloadKristuse kannatamise osadus
(Oskar Olvik)

29:27 min
downloadEdasipüüdmine puudustele vaatamata
(Oskar Olvik)

27:54 min
downloadRahulolemine ja leplikkus katsumustes
(Oskar Olvik)

29:31 min
download21.02.2019 Et võiksime tunda Kristust
(Oskar Olvik)

35:54 min
download26.02.2019 Kes on suurem?
(Oskar Olvik)

32:15 min
download28.02.2019 Ananias ja Saulus
(Oskar Olvik)

28:05 min
download04.04.2019 Põgenemise põhjus
(Oskar Olvik)

31:54 min
download09.04.2019 Jumala eest ople kuhugi põgeneda
(Oskar Olvik)

30:51 min
download14.05.2019 Jumal kaalub meid
(Oskar Olvik)

21:29 min
download07.03.2019 Ajalik ja vaimne inimene
(Oskar Olvik)

29:20 min
download11.04.2019 Vaskmadu ja Jeesus Kristus
(Oskar Olvik)

24:08 min
download16.05.2019 Võit Jumala abiga
(Oskar Olvik)

29:30 min
downloadKõigel on oma aeg
(Oskar Olvik)

25:30 min
download21.05.2019 Töö kristlik tase
(Oskar Olvik)

28:44 min
downloadRöövliarm
(Oskar Olvik)

26:42 min
download23.05.2019 Julgustav sõna vaimulikele
(Oskar Olvik)

30:14 min
downloadKristuse taastulemine
(Oskar Olvik)

30:30 min
download12.03.2019 Kannatustest ja viletsusest usuteel
(Oskar Olvik)

24:36 min
downloadLepingu uuendamine Jumalaga
(Oskar Olvik)

29:25 min