Lae allaNimetus Pikkus
download05.03.2019 Kristliku eluviisi alus (Tt 2,11-15)
(Oskar Olvik)

29:51 min
download14.03.2019 Meie eesmärk on Jeesuses (Fil 3,14)
(Oskar Olvik)

29:23 min
download18.06.2019 Tessalonika kirja sissejuhatus (1Ts 1,1)
(Oskar Olvik)

26:45 min
download20.06.2019 Apostli palve ja tänu põhjused (1Ts 1,2-4)
(Oskar Olvik)

29:28 min
download25.06.2019 Rõõm evangeeliumi vastuvõtmisest (1Ts 1)
(Oskar Olvik)

32:38 min
download27.06.2019 Tessalonika usklike evangelism (1Ts 1,8-10)
(Oskar Olvik)

22:05 min
download02.07.2019 Apostli meelekindlus kuulutustöös (1Ts 2,1-4)
(Oskar Olvik)

29:36 min
download04.07.2019 Evangeeliumi rõõm (1Ts 2,5-8)
(Oskar Olvik)

28:39 min
download09.07.2019 Vaevanägemisest jumalariigis (1Ts 2,9-12)
(Oskar Olvik)

26:06 min
download11.07.2019 Jumala Sõna kuulmine ja vastuvõtmine (1Ts 2,13)
(Oskar Olvik)

28:34 min
download16.07.2019 Tagakiusasmistest ja kannatustest Kristuse pärast (1Ts 2,14-16)
(Oskar Olvik)

29:17 min
download18.07.2019 Külastamise soovist ja vajadusest (1Ts 2,17-18)
(Oskar Olvik)

24:42 min
download23.07.2019 Elu Kristuse taastulemise valguses (1Ts 2,19-20)
(Oskar Olvik)

23:30 min
download25.07.2019 Apostli mure koguduse pärast (1Ts 3,1-3)
(Oskar Olvik)

29:44 min
download01.08.2019 Viletsuste talumisest (1Ts 3,4-5)
(Oskar Olvik)

24:10 min
download06.08.2019 Apostli rõõmu püsimisest (1Ts 3,6-8)
(Oskar Olvik)

29:27 min
download08.08.2019 Apostli tänu tessaloniklaste usu pärast (1Ts 3,9-10)
(Oskar Olvik)

42:28 min
download13.08.2019 Jumala juhtimise ja kasvamise vajadus (1Ts 3,11-13)
(Oskar Olvik)

36:03 min
download15.08.2019 Apostli manitsused pühaks eluks (1Ts 4,1-3)
(Oskar Olvik)

28:59 min
download20.08.2019 Kõlvelise puhtuse nõuded (1Ts 4,4-5)
(Oskar Olvik)

26:22 min
download22.08.2019 Nõuanded majanduselus (1Ts 4,6)
(Oskar Olvik)

26:35 min
download27.08.2019 Praktilise usuelu nõuanded (1Ts 4,7-8)
(Oskar Olvik)

26:36 min
download30.08.2019 Jumala armastus meie läbi (1Ts 4,9-10)
(Oskar Olvik)

25:53 min
download03.09.2019 Usklike au on Jumalas ja pühas elus (1Ts 4,11-12)
(Oskar Olvik)

24:09 min
download05.09.2019 Surmast, kurvastamisest ja lootusest (1Ts 4,13-14)
(Oskar Olvik)

24:22 min
download05.09.2019 Õndsast surmast (1Ts 4,15-16)
(Oskar Olvik)

28:31 min
download12.09.2019 Valguselapsed (1Ts 5,5-6)
(Oskar Olvik)

28:18 min
download17.09.2019 Valvamine ja valmisolek (1Ts 5,7-11)
(Oskar Olvik)

27:20 min
download19.09.2019 Pühitsuse soov ja palve vajadus (1Ts 5,23-28)
(Oskar Olvik)

26:24 min
download19.03.2019 Eestpalvete tähtsus (1Ms 18,22-28)
(Oskar Olvik)

26:06 min
downloadPauluse tervitus kogudustele
(Oskar Olvik)

22:37 min
downloadUsk, lootus, armastus
(Oskar Olvik)

28:44 min
downloadRõõm kannatuses Kristuse pärast
(Oskar Olvik)

28:47 min
downloadJumala tarkus ja õnnistus on Kristuses
(Oskar Olvik)

26:27 min
downloadPaulus - Jumala Sõna sulane
(Oskar Olvik)

29:36 min
downloadKristus teie sees - auhiilguse lootus
(Oskar Olvik)

26:56 min
downloadPauluse mure koguduse pärast
(Oskar Olvik)

29:11 min
downloadArmastuse kogu rikkus on Kristuses
(Oskar Olvik)

29:22 min
download11.06.2019 Kornelius ja paganate nelipüha
(Oskar Olvik)

21:12 min
download21.03.2019 Sõda amalekidega ja palve võim (1Ms 18,22-28)
(Oskar Olvik)

29:39 min
downloadPauluse kiri filiplastele (sissejuhatus)
(Oskar Olvik)

29:39 min
downloadPaulus - kirja autor ja Issanda ori
(Oskar Olvik)

29:51 min
downloadApostli tänulikkus ja rõõm palves
(Oskar Olvik)

29:27 min
downloadVang Pauluse julgus ja võidukindlus
(Oskar Olvik)

27:20 min
downloadKristus elab meis
(Oskar Olvik)

29:15 min
downloadValmisolek eluks ja surmaks
(Oskar Olvik)

28:14 min
downloadUsujulgus Kristuses
(Oskar Olvik)

29:31 min
downloadOlgu meil üks mõõdupuu endale ja teistele
(Oskar Olvik)

28:48 min
download02.04.2019 Pühitsuselu piirjoonest
(Oskar Olvik)

31:26 min
download26.03.2019 Meie ohtlik vaenlane
(Oskar Olvik)

37:46 min
download28.03.2019 Olge rahul sellega, mis teil on
(Oskar Olvik)

29:36 min
download06.06.2019 Elu kurvastuses ja rõõmus
(Oskar Olvik)

29:25 min
download13.06.2019 Ärge kurvastaga Püha Vaimu
(Oskar Olvik)

28:26 min
downloadÕndsad on puhtad südamest
(Oskar Olvik)

29:21 min
download04.06.2019 Surnud luude elustamine
(Oskar Olvik)

27:37 min
downloadSõnakuulelikkuse õppimine kannatustes
(Oskar Olvik)

33:12 min
downloadManitsuse õnnistus Kristuses
(Oskar Olvik)

25:46 min
downloadÜksmeele vajadus
(Oskar Olvik)

29:37 min
downloadÜksmeele alus on armastus
(Oskar Olvik)

28:13 min
downloadOlgu meil Kristuse meelsus
(Oskar Olvik)

27:29 min
downloadLoobumine Kristuse pärast
(Oskar Olvik)

28:39 min
downloadJeesuse alandlikkuse eeskuju
(Oskar Olvik)

27:17 min
downloadPauluse usukindlus
(Oskar Olvik)

24:29 min
downloadArmastuse abi ja sidemed
(Oskar Olvik)

29:12 min
downloadApostli õigused
(Oskar Olvik)

29:52 min
downloadSuur ümberhindamine
(Oskar Olvik)

26:14 min
downloadSuur ümberhindamine Kristuse pärast
(Oskar Olvik)

29:57 min
downloadOsaduse kasu Kristusega
(Oskar Olvik)

28:37 min
downloadKristuse tulemise olulisus
(Oskar Olvik)

29:50 min
downloadKristuse kannatamise osadus
(Oskar Olvik)

29:27 min
downloadEdasipüüdmine puudustele vaatamata
(Oskar Olvik)

27:54 min
downloadRahulolemine ja leplikkus katsumustes
(Oskar Olvik)

29:31 min
download21.02.2019 Et võiksime tunda Kristust
(Oskar Olvik)

35:54 min
download26.02.2019 Kes on suurem?
(Oskar Olvik)

32:15 min
download28.02.2019 Ananias ja Saulus
(Oskar Olvik)

28:05 min
download04.04.2019 Põgenemise põhjus
(Oskar Olvik)

31:54 min
download09.04.2019 Jumala eest ople kuhugi põgeneda
(Oskar Olvik)

30:51 min
download14.05.2019 Jumal kaalub meid
(Oskar Olvik)

21:29 min
download07.03.2019 Ajalik ja vaimne inimene
(Oskar Olvik)

29:20 min
download11.04.2019 Vaskmadu ja Jeesus Kristus
(Oskar Olvik)

24:08 min
download16.05.2019 Võit Jumala abiga
(Oskar Olvik)

29:30 min
downloadKõigel on oma aeg
(Oskar Olvik)

25:30 min
download21.05.2019 Töö kristlik tase
(Oskar Olvik)

28:44 min
download28.05.2019 Röövliarm
(Oskar Olvik)

26:42 min
download23.05.2019 Julgustav sõna vaimulikele
(Oskar Olvik)

30:14 min
downloadKristuse taastulemine
(Oskar Olvik)

30:30 min
download12.03.2019 Kannatustest ja viletsusest usuteel
(Oskar Olvik)

24:36 min
downloadLepingu uuendamine Jumalaga
(Oskar Olvik)

29:25 min