Esmaspäev 23. mai 2022

Tänased sünnipäevalapsed on: HELIN LÄÄNISTE, HELJU TUUS, JOHANNES VIKTOR PROKOFJEV, MAIE ROOS, IVI KASEOJA, KULLA-SIIRI SASSIAN, MALLE  VÕSU, VIlJA OJALA, KUIDO PIIRMAA, AIVAR ALEKSEJEV, MOONIKA VALK, SIRJE PÄRLIN, JANEK HERZMANN, KAIRE MARTTILA, MEELIS MÄLTON, LIINA LOOG, LYS AAREND jaMERILYN PÖÖR.
 
Kõlagu Teile, HELIN LÄÄNISTE, HELJU TUUS, JOHANNES VIKTOR PROKOFJEV ja MAIE ROOS, tervituseks 121se Psalmi 7s salm: "Issand hoiab Sind kõige kurja eest, Tema hoiab Sinu hinge." Jumala hoidmist ja kaitset igasse päeva soovib Tartu Pauluse kogudus.
 
HELJU TUUS – Õnnitleme sünnipäeval järgneva mõttega: „Sinu läheduses, Jumal, jään vaikseks, kuigi mul pole vastuseid kõikidele küsimustele ja lahendusi kõikidele muredele. Tean siiski, et Sina Jumal, oled minuga ja kannad mind. Olgu minu silmad ja kõrvad ning minu süda alati suunatud Sinu poole ja kogu mu elu avatud Sinule.“ Tervist, rahu ja rõõmu soovib Aino laste- ja lastelastega.
 
Kallile IVI KASEOJAle soovivad õnnistatud uut eluaastat Katri, Ülle, Tiina ja Tiiu.
 
KULLA-SIIRI SASSIANi õnnitleb hällipäeval Ergo-Juhan.
KULLA-SIIRI SASSIAN – Sest Issand Jumal on päike ja kilp, armu ja au annab Issand ega keela head neile, kes laitmatult elavad,” on kirjutatud Psalmis 84:12. Palju Taevaisa õnnistusi ja Püha Vaimu juhtimist soovib Tallinna Metodistikoguduse pere.
 
Armas MALLE  VÕSU – Kosutagu su hinge järgnev piiblisalm: "Ma meenutan Issanda tegusid, ma tuletan meelde Su imesid muistsest ajast  ja ma uurin kõiki Su töid ning mõlgutan mõttes Su suuri tegusid." (Ps 77-12) Rõõmsat sünnipäeva ja õnnistatud eluaastat soovib Raili perega.
 
Kallis õeke VIlJA OJALA - Kuldkeeled on tõmmatud üle vee, üle laia ja sügava mere, ent Jumala armastust elab ja jääb… Õnnitlevad sõbrad Saue kodukogudusest.
 
KUIDO PIIRMAA – Jumal õnnistagu Sinu uut aastaringi ja kinkigu palju rõõmu ning südamerahu igal päeval. Kinnituseks sõnad 91st Psalmist: “Sest Tema annab oma inglitele sinu pärast käsu sind hoida kõigil su teedel.” Õnnitleb Saku Toomase koguduse pere.
 
Tartu Maarja kogudus õnnitleb AIVAR ALEKSEJEVitja MOONIKA VALKipiiblisalmiga: „Sinu Sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal,“ ning soovib rohkeid Taevaisa õnnistusi uueks eluaastaks.
 
Armas SIRJE PÄRLIN – Õnnistatud uut eluaastat soovib, Sulle eestpalvetes mõeldes, Mustvee Betaania kogudus.
 
HELENA JOACHIM - Jumal on hea ja tema heldus kestab igavesti! Ta käib Su ees ja teeb teerajad tasaseks. Rohkeid Taevaisa õnnistusi uueks eluaastaks soovib Kalju Baptistikogudus.
 
Sünnipäevalapsi, JANEK HERZMANNija KAIRE MARTTILAt,õnnitleb ja soovib rohket õnnistust Haapsalu Püha Johannese kogudus
.
MEELIS MÄLTONile, LIINA LOOGile ja LYS AARENDilesoovib õnnistatud sünnipäeva, palju tervist ja Jumala hoidmist Kambja kogudus.
 
Armas noor usuõde MERILYN PÖÖR - John Bevere [biviir] on öelnud: "Me oleme armu läbi päästetud kõigepealt selleks, et olla keegi - Jumala laps; ja sellesama armu kaudu on meile antud vägi teha midagi." Merilyn, soovime et uuel eluaastal kasvad oma kutsumises ning tunned rõõmu sellest, kes oled ja mida suudad Kristuses. Sünnipäevatervitused Laitse koguduselt.
 
 
 
 
Teisipäev, 24. mai 2022
 
Tänased sünnipäevalapsed on: HELLE-MAI ARVI, HELVE AASOV, NELE-LIIS VILBIKS, VILJAR VUNK, ASTRID VOJEVODOVA, ESPE ONNO, MAARIO NUKK, RICA NEMVALTS ja RINGA NEMVALTS.
 
HELLE-MAI ARVI – Et Tervis ei taganeks, et jõud ei väheneks, et iga päev tooks Sinu ellu rõõmu ja õnne! Kõike seda head ja kaunist soovib pensionäride ühendus “Kodukotus.”
 
Kallis HELVE AASOV – Hoidku Jumal Sind oma peopesa kumeruse sees. Õnnistussoovidega Ester ja Viktor.
 
NELE-LIIS VILBIKS – Jumal õnnistagu Sinu uut aastaringi ja kinkigu palju rõõmu ning südamerahu igal päeval. Kinnituseks sõnad 91st Psalmist: “Sest Tema annab oma inglitele sinu pärast käsu sind hoida kõigil su teedel.” Õnnitleb Saku Toomase koguduse pere.
 
Sünnipäevalaps VILJAR VUNKile soovib palju õnne ja rohket õnnistust Haapsalu Püha Johannese kogudus.
 
ASTRID VOJEVODOVAle, ESPE ONNOle, MAARIO NUKKile, RICA NEMVALTSileja RINGA NEMVALTSile soovib õnnistatud sünnipäeva, palju tervist ja Jumala hoidmist Kambja kogudus.