Sünnipäevaõnnitlusi saab edastada tööpäeviti kella 9-14.30 Pereraadio üldtelefonil 748 8458. Samuti võib õnnitlusi saata ka See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. või postiga: Annemõisa 2, TARTU 50708

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Esmaspäev, 13. juuli 2020

Tänased sünnipäevalapsed on: MIA KUKK, HEDNA TALUSSAAR, ELVI VARIK, MÄRT TOHVER, SANDRA HANSEN, MAIE SOO, ANNE KELUS, AARE ARNA, LEELES PÄRLIN, ILME VIKS, ANETTE LÄTTE, RIHO VALDNER, INGA REIKO, KARL-EMIL KASE, ESTER – LOIS BLOWER.
 
MIA KUKK - Jumala ligiolu ja armastust igasse järgnevasse päeva. Täitku Püha Vaim võimsasti! Rõõmu, rohkesti rõõmu soovib sünnipäeva puhul Nõmme Baptistikogudus.
 
HEDNA TALUSSAAR – Sünnipäeval õnnitlevad ja soovivad rohket Jumala õnnistust abikaasa, vend perega, Priit, Hannes ja Meelis peredega ning Sulo, Eva ja Eliisa.
 
HEDNA TALUSSAAR - Sõbrad Elistvere raamatukogu piibliringist soovivad Sulle rahu ja rõõmu südamesse. Et Sa igal ajal tunneks Jumala lähedust ja õnnistust! Ole hoitud!
 
ELVI VARIK, MÄRT TOHVER ja SANDRA HANSEN - Südamlikud õnne- ja õnnistussoovid Haapsalu Püha Johannese koguduselt.
 
MAIE SOO - Tervist ja Jumala õnnistust igasse päeva soovib Otepää Maarja kogudus.
 
ANNE KELUS - Et tervis ei taganeks, et jõud ei väheneks, et iga päev tooks Teie ellu rõõmu ja õnne. Kõike seda head ja kaunist soovib pensionäride ühendus „Kodukotus“!
 
AARE ARNA - Kõlagu tervituseks 121se Psalmi 7s salm: "Issand hoiab Sind kõige kurja eest, tema hoiab Sinu hinge." Jumala hoidmist ja kaitset igasse päeva soovib Tartu Pauluse kogudus.
 
LEELES PÄRLIN´ile soovib Taevaisa armust kantud ja Tema heldusest hoitud uut eluaastat Tartu Maarja kogudus.
 
ILME VIKS ja ANETTE LÄTTE - Õnnistatud sünnipäeva, palju tervist ja Jumala hoidmist soovib Kambja kogudus.
 
RIHO VALDNER´ile soovib rikkalikult õnnistatud Jumalaga kooskäimist Tartu Kolgata Baptistikogudus.
 
INGA REIKO´t õnnitleb sünnipäeval ja soovib Jumala õnnistust, armastust ja ligiolu igasse päeva Tartu Salemi Baptisti kogudus.
 
KARL – EMIL KASE - Jumal õnnistagu Sinu sünnipäeva, hoidku Sind ja juhtigu uuel aastaringil. Õnnitleb Mustvee Betaania kogudus.
 
Õnnistussoov kallile ESTER- LOIS BLOWER´ile sünnipäeval. Sa rändur ära karda, siin kitsal eluteel... Sind tervitavad tänulikud sõbrad Saue Kristlikust Vabakogudusest.
 
ESTER BLOWER – Psalmis 104 salmides 1 ja 2 kõlab kiitus: “Kiida, mu hing, Issandat! Issand, mu Jumal, Sina oled väga suur, austuse ja iluga oled Sa ennast riietanud. Sa riietad ennast valgusega nagu rüüga, Sa tõmbad taevad laiali nagu telgivaiba.” Tähtpäeval tervitab Ergo.
 
 
Teisipäev 14. juuli 2020
 
Tänased sünnipäevalapsed on: MARET PAHMUTOVA, HEITI PEESPON, ILME SMIRNOVA, HELVE OJAMAA, MALLE RAUDSIK, MERIKE LEHISTE, RIINA SUSI, MEELI KESKÜLA, KRISTIINA KRABI-KLANBERG, TARMO LIGE, HELI KUKK, AYRON ALLIKSAAR ja MERILI KASEPALU.
 
MARET PAHMUTOVA - Et tervis ei taganeks, et jõud ei väheneks, et iga päev tooks Teie ellu rõõmu ja õnne. Kõike seda head ja kaunist soovib pensionäride ühendus „Kodukotus“!
 
HEITI PEESPON ja ILME SMIRNOVA - Kõlagu Teile tervituseks 121se Psalmi 7s salm: "Issand hoiab Sind kõige kurja eest, tema hoiab Sinu hinge." Jumala hoidmist ja kaitset igasse päeva soovib Tartu Pauluse kogudus.
 
HELVE OJAMAA´le soovib Taevaisa armust kantud ja Tema heldusest hoitud uut aastaringi Tartu Maarja kogudus.
 
MALLE RAUDSIK´ule soovib tervist ja Jumala õnnistust igasse päeva Otepää Maarja kogudus.
 
MERIKE LEHISTE – Kinnitagu Sind 25nda Psalmi 15s salm: "Mu silmad on alati Issanda poole." Tähtpäeval tervitavad Eesti Kristliku Raudteelaste Ühingu liikmed.
 
MERIKE LEHISTE - Psalmis 81, salmides 2 ja 3 on kirjutatud: “Hõisake Jumalale, kes on meie tugevus, hüüdke rõõmuga Jaakobi Jumala poole! Alake kiituslaulu, lööge trummi, pange hüüdma kannel ja naabel!” Tervist, jõudu ja Taevaisa armust kantud uut eluaastat soovivad Liia Lumilaid ning Saue Kristliku Vabakoguduse õed ja vennad.
 
Armas MERIKE LEHISTE – Ole õnnistatud Jeesuse Kristuse nimel uude eluaastasse astudes. Kinnituseks Psalmi 66 salmid 1 ja 2: “Hõisake Jumalale kõik ilmamaa, mängige kiites Tema nime au. Andke Temale au ja kiitust.” Õnnitlevad Harku tänava Vennastekoguduse palvela pillikoori õed- ja vennad.
 
MERIKE LEHISTE – Tervitame head laulusõpra ja soovime, et Taevaisa hoiaks ja kaitseks Sind, annaks jõudu ja usku kõigega toime tulla. Eva, Maie ja Vaike.
 
MERIKE LEHISTE – Kallis Merike, tervitan Sind rõõmsasti sündimise päeva puhul ja soovin, et Sinu uut eluaastat jäävad saatma Jeesuse sõnad Matteuse evangeeliumi 5st peatükist 7st salmist: “Õndsad on armulised, sest nemad saavad armu.” Niisiis soovingi Sulle armastavast südamest rohkesti armu, rahu ja rõõmsat meelt. Laula ja mängi ikka Tema auks. Südamekalliga tervitab Sinu vanem õde Kristuses Laitsest.
 
RIINA SUSI – “Uut vaimu meile, Issand, anna ja uuenda me südamed. Meid valgusriiki armust kanna, meil näita õiget elu teed! Su juures armu, rahu palju, kes oled päike, kilp ja kalju.” Sünnipäeval õnnitlevad ning soovivad õnnistust Juuru Mihkli kogudus ja õpetaja.
 
MEELI KESKÜLA, KRISTIINA KRABI-KLANBERG ja TARMO LIGE – Jumala õnnistusest, armastusest ja ligiolust täidetud uut eluaastat soovib Tallinna Kalju Baptistikogudus.
 
HELI KUKK – Õnn on saladuste sees, mida Isa meile sõõmude kaupa iga päev annab. Soovime, et mitte ükski neist ei jääks Sul ka uuel aastal saamata! Tervist, jõudu ja palju uusi leidmisi soovib Vastseliina kogudus.
 
Õnnistame kallist venda AYRON ALLIKSAAR´t sünnipäeval ja soovime, et Issand ikka juhiks Su eluted. Sõbrad Saue Kristlikust Vabakogudusest
 
MERILI KASEPALU - Südamlikud õnne- ja õnnistussoovid Haapsalu Püha Johannese koguduselt.