Toimetaja: AET BARINOV

Saatetunnis kõneldakse sellest, kuidas Jumal meie eludes tegutseb.