• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Toeta

Armsad kuulajad!
Kuna Pereraadio töötab peamiselt annetuste varal, siis on teil kõikidel võimalik meid oma toetusega aidata.
Pereraadio pangakontod on:

SEB

EE441010152001639004 

Swedbank

EE192200221018315540 

Saajaks märkige:

Tartu Pereraadio Ühing

Annetusi võib tuua ka meie stuudiotesse
Tehnika 115, Tallinnas või Annemõisa 8, Tartus

PayPal konto omanikele:

 
Kaev.net

Meie kirik

Eesti Kirik

Pildiraadio

Kuulutaja

Objektiiv

Uus Eesti

ERR uudised

Õnnitleme sünnipäevalapsi

Sünnipäevaõnnitlusi saab edastada tööpäeviti kella 9-st 15-ni Pereraadio üldtelefonil 7488458. Samuti võib õnnitlusi saata ka See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. või postiga: Annemõisa 8, TARTU 50708

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Laupäev, 27. august 2016


Tänased sünnipäevalapsed on: JAANUS FERDINAND ROMAND, LEA JALUKSE, LINDA MERZIN, MILVI REBANE, JUHAN PARTS, HELGI TUSTI, KALEV METS, RUTS BRAUN, OLIIVIA SEPP, SARAH-SOFIA BROCK, AINU MEIDLA, AIVAR RIIVES, RAIDO RAUDIK, LYDIA ADER, ANU ROOS, RIHO PARIIS, TAAVO VELLEND, REELIKA METS, TAIVO KÄHARA.

JAANUS ROMANDI’t õnnitlevad 95. juubelisünnipäeval usukaaslased vennastekoguduse Endla palvemajast ja soovivad tugevat tervist edaspidiseks tööl Issanda viinamäel. Psalm 146:1-2 ütleb: "Kiida mu hing Issandat! Ma tahan Issandat kiita oma eluaja! Ma tahan oma Jumalale mängida nii kaua, kui mind on!"


Kallis JAANUS FERDINAND ROMAND! Õnnitlused hällipäevaks ja jätkuvat Jumala õnnistust soovivad õed Leili ja Ursula, õepoeg Enn ja vennalapsed peredega.

LEA JALUKSE’t õnnitleme luuleridadega: Las olla su elus vaid rõõmsad noodid, et su helisev muusika kaugele kajaks, et sind vajaksid need, keda sinagi vajad. Õnnistust soovivad Juuru Miikaeli kirikukoor ja õpetaja Kalle Kõiv.

Teid, LINDA MERZIN, MILVI REBANE ja JUHAN PARTS õnnitleb sünnipäeval ja soovib rohket Taevaisa õnnistust Tartu Pauluse kogudus.

HELGI TUSTI’le soovib tervist ja Jumala õnnistust igasse päeva Otepää Maarja kogudus.

HELGI TUSTI! Õnnesoovid hällipäeval Pühakirja sõnadega: „Inimese elupäevad on nagu rohi... aga Jumala heldus on igavesest igavesti neile, kes teda kardavad ja Tema õigus jääb laste lastele, neile, kes peavad ta lepingut ja mõtlevad tema korraldustele, et teha nende järgi.“ (Psalmist 103). Jumalale sõnakuulelikkuse õnnistusi soovib Laine.

KALEV METS’a õnnitleb hällipäeval ja soovib tervist ja jaksu, Jumala rõõmu ning õnnistust igasse päeva Tartu Peetri kogudus.

RUTS BRAUN’i õnnitleb sünnipäeval ja soovib jätkuvalt rahu ja rõõmu käimata teel, õnne ja õnnistust rohkesti veel, Kodukotus.


OLIIVIA SEPP ja SARAH-SOFIA BROCK! Palju õnne sünnipäevaks ja õnnistust uueks eluaastaks soovib Haapsalu Püha Johannese kogudus.

Õde AINU MEIDLA! Eesti Evangeelse Vennastekoguduse õed-vennad õnnitlevad sind tähtpäeval salmiga Ps 55:23: "Heida Issanda peale kõik oma koorem ja tema hoolitseb sinu eest!" Ole väga õnnistatud käies koos Jumalaga!

Head AIVAR RIIVES ja RAIDO RAUDIK! „Kes loodavad Issanda peale, on nagu Siioni mägi, mis ei kõigu, vaid püsib igavesti“ (Ps125:1). Õnnistatud sünnipäeva teile soovivad Kambja kogudus ja õpetaja.

Koguduseliikmeid, LYDIA ADER’it ja ANU ROOS’i õnnitlevad sünnipäeval ja soovib tervist ja Jumala õnnistust Tartu Maarja kogudus.

Kallist RIHO PARIIS’i õnnitlevad Ilme ja Andres perega ja soovivad head tervist ja palju Jumala õnnistust eluteele.

Head TAAVO VELLEND’it õnnitleb uue eluaasta täitumise puhul ja soovib jätkuvat Jumala õnnistust ja ligiolu igasse päeva Tartu Kolgata kogudus.

Armas tütar REELIKA METS! Ole õnnisttatud Jeesuse Krsituse nimel uude eluaastasse astudes Psalmiga 103:2: „Kiida mu hing Issnandat, ja ära unusta ainsatki tema heategu.“ Tervitab vanaema Alvi kõigi pisikeste ja suurtega.

Kallist poega TAIVO KÄHARA’t õnnitlevad südamest ema, isa ja vend perega ja soovivad head tervist, Jumala armu ja õnnistusi eluteele.

 

Pühapäev, 28. august 2016


Tänased sünnipäevalapsed on: FANDAAKA REHEMAA, MAREK SARAPUU, MARIA VALLE, MAIMU HELDE, ILMAR KÕÕRA, MALTE NEUBARTH, RIINA AVISTE, LEIDA NAARITS, LILIJA KUUSEMÄE, MARIE UIBO, ANDRES HUUL, MARIANNE HEIN-NORDSTRÖM, MAARJA REINASTE, MARIE KELDRIMA, ERKKI UIBO, SIIRI LAINE, EINO EINLING, TÕNU PAJU, RIINA KOPPEL, RAUL ROSENVALD, KAIMAR KEPP, MAIE-MIRALDA TUI.


Head FANDAAKA REHEMAA ja MAREK SARAPUU! „Kes loodavad Issanda peale, on nagu Siioni mägi, mis ei kõigu, vaid püsib igavesti“ ütleb Ps125:1). Õnnistatud sünnipäeva teile soovivad Kambja kogudus ja õpetaja.

Õnnitleme MARIA VALLE’t Võrumaalt. Soovime Jumala õnnistust, rõõmu ja jõudu igaks päevaks. Et päike paistaks kogu aeg sinu kohal ja sinu kodus, et parimad soovid saaksid tõeks. Õnnistussoovidega - su lähedased.

MAIMU HELDE, Teile soovivad Issandast õnnistatud uut eluaastat Tallinna Metodisti kogudus ja pastorid.


Teid, ILMAR KÕÕRA, MALTE NEUBARTH ja RIINA AVISTE õnnitleb sünnipäeval ja soovib rohket Taevaisa õnnistust Tartu Pauluse kogudus.

LEIDA NAARITS’at õnnitleb hällipäeval ja soovib tervist ja jaksu, Jumala rõõmu ning õnnistust Tartu Peetri kogudus.


LILIJA KUUSEMÄE, MARIE UIBO, ANDRES HUUL, MARIANNE HEIN-NORDSTRÖM, MAARJA REINASTE ja MARIE KELDRIMA! Palju õnne sünnipäevaks ja õnnistust uueks eluaastaks soovib teile Haapsalu Püha Johannese kogudus.

Koguduseliiget ERKKI UIBO’t õnnitleb hällipäeval ja soovib rõõmu ja hingerahu ning Jumala õnnistust kõigeks eelseisvaks, Tartu Püha Luuka kogudus.


Head SIIRI LAINE, EINO EINLING, TÕNU PAJU ja RIINA KOPPEL! Õnnesoovid hällipäeval Pühakirja sõnadega: „Inimese elupäevad on nagu rohi... aga Jumala heldus on igavesest igavesti neile, kes teda kardavad ja Tema õigus jääb laste lastele, neile, kes peavad ta lepingut ja mõtlevad tema korraldustele, et teha nende järgi.“ (Psalmist 103). Jumalale sõnakuulelikkuse õnnistusi soovib Laine.

Teid, RAUL ROSENVALD ja KAIMAR KEPP õnnitleb uue eluaasta täitumise puhul ja soovib jätkuvat Jumala õnnistust ja ligiolu igasse päeva Tartu Kolgata kogudus.

MAIE-MIRALDA TUI, Teile soovib rõõmsat sünnipäeva ja õnnistusrikast uut alanud eluaastat Allika battistikogudus.

 

Esmaspäev, 29. august 2016


Tänased sünnipäevalapsed on: ANTONINA INT, HELDI LÕOKE, MEDEA KÄGU, LYDIA VAAKS, EDA MAI OJA, ENE ARRO, HIIE KÜTT, HAIDER KRUUSAMÄE, ANDRES JAANUS, ANDREI VIHM, GRETE VEEDLA, KAIDA VERBO, LILIA VISNAP, HEPP NIGOL, LAURA-LIISA LEIT, ANDREI LILANDER, PRIIT ARUJÕE, MARIE VÄRNIK.


Teid, ANTONINA INT, HELDI LÕOKE ja MEDEA KÄGU õnnitleb sünnipäeval ja soovib rohket Taevaisa õnnistust Tartu Pauluse kogudus.


LYDIA VAAKS’i õnnitleb hällipäeval ja soovib tervist ja jaksu, Jumala rõõmu ning õnnistust Tartu Peetri kogudus.


Teid, EDA MAI OJA ja ENE ARRO õnnitleb hällipäeval ja soovib tervist ja jaksu, Jumala rõõmu ning õnnistust Tartu Peetri kogudus.


HIIE KÜTILE soovib Issandast õnnistatud uut algavat aastaringi Tartu Salemi kogudus.


HAIDER KRUUSAMÄE, Teile soovivad Issandast õnnistatud uut eluaastat Tallinna Metodisti kogudus ja pastorid.


ANDRES JAANUS’t soovivad rikkalikku Taevaisa hoidmist ja kaitset Randvere Püha Peetri koguduse ja õpetaja.


ANDREI VIHM! Õnnesoovid hällipäeval Pühakirja sõnadega: „Inimese elupäevad on nagu rohi... aga Jumala heldus on igavesest igavesti neile, kes teda kardavad ja Tema õigus jääb laste lastele, neile, kes peavad ta lepingut ja mõtlevad tema korraldustele, et teha nende järgi.“ (Psalmist 103). Jumalale sõnakuulelikkuse õnnistusi soovib Laine.

Koguduseliiget, GRETE VEEDLA’t õnnitleb sünnipäeval ja soovib jätkuvat Jumala õnnistust ja rõõmu Nõmme Baptistikogudus.


Armsad koguduseliikmed KAIDA VERBO ja LILIA VISNAP! „Issand ilmutas ennast mulle kaugelt: Ma olen sind armastanud igavese armastusega, seepärast jääb mu osadus sinuga,“ ütleb Jeremija 31:3. Rikkalikke Jumala õnnistusi soovib Rakvere Adventkoguduse pere.


HEPP NIGOL’ile soovib tervist ja Jumala õnnistust igasse päeva Otepää Maarja kogudus.

LAURA-LIISA LEIT! Palju õnne sünnipäevaks ja õnnistust uueks eluaastaks soovib Haapsalu Püha Johannese kogudus.

ANDREI LILANDER, Teid õnnitleb sünnipäeva puhul ja soovib rikkalikku Taevaisa õnnistust ja tarkust igasse päeva uuel eluaastal, Kalju kogudus.

Head PRIIT ARUJÕE ja MARIE VÄRNIK! „Kes loodavad Issanda peale, on nagu Siioni mägi, mis ei kõigu, vaid püsib igavesti“ (Ps125:1). Õnnistatud sünnipäeva teile soovivad Kambja kogudus ja õpetaja.

 

Teated ja kuulutused

TEATED kôlavad Pereraadios kell 7.35, 9.45 ning  vahetult pärast kella 12,15 ja 17 ERR uudiseid!

Igal päeval teated ka siin!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Laupäev, 27. august 2016


• Tallinna Jaani kirikus Tooma missa homme kell 17. Ülistusmuusikaga teenib Oleviste koguduse ülistuskoor.


• Nõmme Lunastaja kirikus palvus täna kell 18.


• Tallinna Adventkirikus hingamispäevakool täna kell 10, jumalateenistus kell 11.15 ja piibliuurimine kell 18.


• Tallinna Prohvet Joeli Kogudus korraldab äratusteenistused, kus teenib Juennine Fox Tallinna Metodisti Kiriku ruumides (aadressil Narva mnt 51) täna kell 16.

• Tartu Salemi kirikus eestpalvering täna kell 10.

• Tartu Annelinna kogudus tähistab piduliku jumalateenistusega koguduse 22. aastapäeva homme kell 11. Muusika, laulud ja sõnum perekond Saumetsalt.

• Tartu Adventkirikus hingamispäevakool täna kell 9.50, jumalateenistus kell 11.15 ja piibliuurimine kell 17.

• Tartu Pühade Aleksandrite kirikus õhtuteenistus täna kel 18.

• Rakvere Kolmainu kirikus orelipooltund täna kell 12.

• Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Hulja koguduse palvekoosolek täna kell 20.

• Pille Lille Muusikute Fondi vaba sissepääsuga kontsert MUINASTULEDE ÖÖ toimub Viimsi Püha Jaakobi kirikus täna kell 16.

• Meriväljal toimub pühapäeval kodukohvikute päev, eesmärgiga tutvustada paika kauni elukeskkonnana. 28.augustil kell 11-18 on avatud on mitmed kaunid kodukohvikuid. Lähem info: merivalja.wix.com/kodukohvikud .

• Tallinna Püha Vaimu kirikus esmaspäevases muusikatunnis toimub Vardo Rumesseni mälestuskontsert 29. augustil kell 18. (Urmas Vulp-viiul, Teet Järvi-tšello, Toomas Trass-orel).

 

 

Pühapäev, 28. august 2016


Kõigepealt tänaseid kirikuteateid Tallinnast ja Harjumaalt:
• Tallinna Toomkirikus ja Peeteli kirikus jumalateenistused kell 11.


• Kaarli kirikus jumalateenistus kell 10.


• Jaani kirikus algab jumalateenistus kell 10 ja Tooma missa kell 17, kus muusikaga teenib Oleviste koguduse ülistuskoor.


• Nõmme Rahu kirikus jumalateenistus kell 10.30.

• Mustamäe Maarja Magdaleena kirikuplatsil jumalateenistus kell 12.

• Oleviste koguduse jumalateenistused kell 10 ja 12.

• Kalju Baptistikoguduse jumalateenistus kell 10.

• Tallinna Mähe Baptistikoguduse jumalateenistus kell 11, aadressil Vikerkaare 10, Pääskülas.

• Tallinna Metodisti kirikus jumalateenistus kell 10 ja ingliskeelne osadusõhtu kell 17.

• Allika ja Nõmme Baptistikogudustes, Eelimi Nelipühakoguduses, Valguse Tee Vabakoguduses ja Elava Vee koguduses algavad jumalateenistused kell 11.

• Open Bible Baptistikoguduse eesti- ja ingliskeelne jumalateenistus kell 11, aadressil Peetri alevik, Tuleviku tee 10, ruum 306.

• EKNK Tallinna Vineyard’i koguduses jumalateenistus kell 18.

• Mustamäe Kristlikus Vabakoguduses jumalateenistus kell 11.

• MTÜ Maailma Valgus eesti- ja venekeelsed jumalateenistused algusega kell 11, aadressil Lastekodu tn 41.


• Hea Sõnumi koguduse jumalateenistus Tallinnas, Lasnamäe Lindakivi Kultuurikeskuse 2. korruse saalis, aadressil Koorti 22 algab kell 15.


• Tallinna Hoosianna koguduses (Mustamäe tee 55a, 4. korrus) toimub koosolek kell 16.

• Eesti Evangeelse Vennastekoguduse palvemajas, Endla tänav 68 toimub kuulutustund kell 17 ja Uue Elu koguduses jumalateenistus kell 17.


• Laagri Kristliku koguduse jumalateenistus ja pühapäevakool lastele kell 12, aadressil Veskitammi 8.


• Elisha Treeningkeskuse koguduses, Koidula tn 5, toimub jumalateenistus kell 11.


• Randvere Peetri koguduse jumalateenistus kell 14.30.


• Saku Toomase kirikus jumalateenistus õpetajate ja õpilaste õnnistamisega kell 15.


• Saku Nelipühi kirikus jumalateenistus kell 11.


• Saue Kristlikus Vabakoguduses jumalateenistus kell 13.


• Meriväljal toimub täna kodukohvikute päev, eesmärgiga tutvustada paika kauni elukeskkonnana. Täna kell 11-18 on avatud on mitmed kaunid kodukohvikuid. Lähem info: merivalja.wix.com/kodukohvikud .

Ja nüüd tänaseid KIRIKUTEATEID Eestimaa muudest paikadest:

• Tartu Pauluse ja Peetri kirikus jumalateenistused kell 10.

• Tartu Jaani kirikus algab jumalateenistus kell 11.

• Tartu Maarja kirikus jumalateenistus kell 12.

• Tartu Katoliku kirikus poola- ja venekeelne missa kell 10.30, missa eesti keeles kell 12 ja inglise keeles kell 19.

• Tartu Salemi kirikus jumalateenistus kell 11. Ingliskeelne koosolek täna kell 16, aadressil Kalevi 17.

• Tartu Kolgata kirikus jumalateenistus täna kell 11 ja jumalateenistus vene keeles kell 13.

• Tartu Annelinna koguduse pidulik aastapäeva jumalateenistus kell 11.


• Püha Luuka kirikus jumalateenistus kell 11.

• Tartu Ristee koguduse jumalateenistus kell 18.

• Tartu Pühade Aleksandrite kirikus liturgia kell 10.

• Tartu TELK koguduse jumalateenistus kell 14, aadressil Rüütli 12, II korrus.

• Rakvere Karmeli kirikus jumalateenistus kell 17 ja jumalateenistus Kundas kell 14.

• Rakvere Metodisti kirikus jumalateenistus kell 10.

• Rakvere Kolmainu kirikus ja Haapsalu Püha Johannese koguduses jumalateenistused kell 11.


• Kadrina kirikus ja EKNK Hulja koguduse jumalateenistused kell 11.

• Mustvee Betaania koguduse jumalateenistus kell 11.

• Nõva Püha Olevi kirikus jumalateenistus kell 11 ja Rooslepa kabelis jumalateenistus kell 13.

 

Esmaspäev, 29. august 2016


• Tallinna Kaarli kirikus jumalateenistus esamaspäeviti kell 13 ja muusikaõhtu homme kell 17.30.


• Tallinna Püha Vaimu kirikus muusikatund: toimub Vardo Rumesseni mälestuskontsert täna kell 18. (Urmas Vulp-viiul, Teet Järvi-tšello, Toomas Trass-orel).


• Tallinna Jaani kirikus Tooma palvus teisipäeviti kell 17.30.

• Tallinna Jaani kirikus Tooma palvus homme kell 17.30.

• Lasnamäe Püha Markuse osakoguduses jumalateenistus armulauaga homme kell 18 Lindakivi kultuurikeskuse II korrus, aadressil Koorti 22, Tallinn.

• Püha Katariina kloostri kabelis missa täna kell 12.


• Tallinna Metodisti Kirikus piiblitund ja palveosadus teisipäeviti kell 18.30.


• Eesti Evangeelse Vennastekoguduse palvemajas, Endla tänava 68 laulu- ja palvetund homme kell 18.

• Mustamäe Kristlikus Vabakoguduses palveõhtu homme kell 18.30.


• Tallinna Adventkirikus toimub kontsert „Laul pimeduses – holokaustiaja laulud“ 31. augustil kell 19. Laulab mezzosopran Rachel Hyman. Oodatud on vaba annetus.


• Tartu Adventkirikus palve- ja piibliring teisipäeviti kell 15.

• Tartu Pühade Aleksandrite kirikus öine teenistus täna kell 18. Homme liturgia Tartu Pühade Aleksandrite kiriku nimepühal algab kell 9.

• Tartu Palvekliinik on avatud esmaspäeviti kella 18.30-20.30ni, aadressil Õpetaja tn 5.

 
Kuula reaalajas

Nutiseadmetes kuulamiseks soovitame laadida TuneIn äpp. Seejärel sisestage otsingusse Pereraadio

 
Saated järelkuulamiseks
http://www.pereraadio.ee/uus/index.php?option=com_content&view=article&id=1230%3Akoolikell&catid=21%3Aarhiiv&Itemid=1
Login