• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Toeta

Armsad kuulajad!
Kuna Pereraadio töötab peamiselt annetuste varal, siis on teil kõikidel võimalik meid oma toetusega aidata.
Pereraadio pangakontod on:

SEB

EE441010152001639004 

Swedbank

EE192200221018315540 

Saajaks märkige:

Tartu Pereraadio Ühing

Annetusi võib tuua ka meie stuudiotesse
Tehnika 115, Tallinnas või Annemõisa 8, Tartus

PayPal konto omanikele:

 
Kaev.net

Teekäija

Meie kirik

Eesti Kirik

Kirik ja teoloogia

Pildiraadio

Kuulutaja

Objektiiv

Uus Eesti

ERR uudised

Õnnitleme sünnipäevalapsi

Sünnipäevaõnnitlusi saab edastada tööpäeviti kella 9-st 15-ni Pereraadio üldtelefonil 7488458. Samuti võib õnnitlusi saata ka See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. või postiga: Annemõisa 8, TARTU 50708

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neljapäev, 25. mai 2017

Tänased sünnipäevalapsed on AINO PAE, ELLE TOBRELUTS, ROSINE PEDAKSAAR, AINO VELTRI, EHA TSAHKNA, LOORA LUMILAID, SIRET VAIKLO, ENDE TAMMEKUNN, MIRJAM KOLPAKOV, ANNELI LUIGEND, MART RAID, PRIIT TAAL, JAANA TAAR ja MALLE PÄRN
 
AINO PAE, ELLE TOBRELUTS ja ROSINE PEDAKSAAR! Taevaisa toetavat kätt igasse elupäeva , soovib Tartu Pauluse kogudus.
 
Armas AINO VELTRI! “Kes sõna tähele paneb, leiab õnne, ja kes loodab Issanda peale, on õnnis,” ütleb Õpetussõnad 16:20. Taevaisa õnnistusi ja hoidmist uuel el uuaastal soovib Rakvere Adventkoguduse pere.
 
Armas juubilar EHA TSAHKNA! Pensionäride ühendus „Kodukotus“ soovib Teile, et tervis ei taganeks, et jõud ei väheneks, et iga päev tooks Teie ellu rõõmu ja õnne.
 
Kallid ususõbrad usuteel LOORA LUMILAID ja SIRET VAIKLO! Jäägu Jumala rahu Te üle Tema armastus, rõõm täitku Teid alati ja igal teel. Tervitavad sõbrad Saue Kristlikust Vabakogudusest.
 
ENDE TAMMEKUNN! soovime palju õnne, tugevat tervist ja tänulikku meelt elatud aastate eest! Rohkelt Taevaisa õnnistust soovib  Tartu Püha LUUKA kogudus.
 
MIRJAM KOLPAKOV! Jumal õnnistagu Sinu uut eluaastat Pühakirja sõnadega: „Et Te käiksite Issanda vääriliselt talle kõigiti meeldida püüdes, kandes vilja igasuguses heas töös ja kasvades Jumala tundmises ning saaksite vägevaks kogu väega tema kirkuse tugevust mööda kõigeks püsivuseks ja pikaks meeleks, rõõmuga!“ Õnnitlevad EMK Võru Elupuu kogudus ja pastor.
 
Armast usukaaslast  MART RAIDi  õnnitlevad uuel eluaastal ja soovivad jätkuvat Issanda õnnistust ja armurikast juhtimist igasse päeva, Tartu Salemi kogudus ja pastorid.
 
ANNELI LUIGEND! Kinnitagu Sind Jaakobuse kirja 1 peatüki 12s salm: „Õnnis on see inimene, kes ära kannatab kiusatuse, sest kui ta on läbi katsutud, saab ta elukrooni, mille Issand on tõotanud neile, kes Teda armastavad.“ Palju Jumalale sõnakuulelikkuse õnnistusi soovib Laine.
 
PRIIT TAAL! Jätkuvat Jumala ligiolu ja kaitset alanud aastasse, soovib  Tartu Maarja kogudus.
 
JAANA TAAR - Leia üles kõik ilus mis elul on anda, Hoia alles kõik hea mis antud sul kanda!  Sünnipäeva õnnistustega Viimsi Vabakogudus.
 
MALLE PÄRN! Tark Koguja on öelnud“ Heal päeval olgu sul hea meel, ja kurjal päeval mõtle järele:Jumal on teinud nii selle kui teise, et inimene ei teaks, mis tal ees seisab.“ Häid ja õnnistatuid eelseisvaid päevi ja aastaid sulle, armas Malle ! Sind õnnitleb Pereraadio pere.

Reede, 26. mai 2017

Tänased tähtpäevalised on:LIIVIA PAABO, REINA OTSA, AILI LEPISK, ELGA TEESALU, UNO PLAKS, SILVIA KIRSCH, PEETER PAENURM, MERLE LOODUS–ADAMSON, ANDRES AVISTE, KATRIN KAASIK, ANNELI ANNAST, SIRJE TALV, SIIRI URI, KEVIN KÕIVSAAR, TRISTAN ALFRED TIMMERMANN, SIRJE PALM, ALLAN TORRI, JÜRI MÄND, LEHTI MÄGI, TRIINU KALLE, ÜLLE PEREND, TIINA UNT, REIN ERDEL, MEETI SIIM, INDREK PAIST, LAIVI VAARMETS ning abielupaar MAI ja JAAK RISTIOJA
 
Armsad LIIVIA PAABO ja REINA OTSA, teile soovib õnne ja õnnistust tähtpäevaks ning Jumala rahu igasse päeva Tartu Pauluse kogudus.
 
AILI LEPISK! Psalmist kinnitab: „Issand kosutab mu hinge. Ta juhib meid õigluse teele oma nime pärast!“ (Ps. 23:3). 79ndal sünnipäeval õnnitlevad ja kallistavad ning soovivad tervist, rahu, rõõmsat meelt ning ergast vaimu ikka veel ja veel - Aino ja Udo. Kallis AILI LEPISK! Kõigekõrgema tõotus sulle on: „Pika eaga ma täidan tema
ja annan temale näha oma õndsust!“ (Laul 91:16)
Aabrahami õnnistust soovides õnnitlevad teid, AILI, endised sõbrannad.
 
Armsad luuleringi kaaslane ELGA TEESALU ja usukaaslane AILI Tartust! Kinnitagu Teid Jaakobuse kirja 1. peatüki 12. salm: „Õnnis on see inimene, kes ära kannatab kiusatuse, sest kui ta on läbi katsutud, saab ta elukrooni, mille Issand on tõotanud neile, kes Teda armastavad.“ Palju Jumalale sõnakuulelikkuse õnnistusi soovib Laine.
 
Koguduseliiget, UNO PLAKS’i õnnitleb uude eluaastasse astumise puhul ning soovib Jumala armu ja õnnistust Tartu Peetri kogudus.
 
Armas SILVIA KIRSCH! “Issandal on hea meel neist, kes teda kardavad, kes loodavad tema helduse peale,” ütleb Psalm 147:11. Jumala ligiolu ja õnnistusi soovib Rakvere Adventkoguduse pere.
 
Teid, õpetaja PEETER PAENURM ning MERLE LOODUS–ADAMSON, ANDRES AVISTE ja KATRIN KAASIK õnnitleb hällipäeval ja soovib õnnistust uueks eluaastaks Haapsalu Püha Johannese kogudus.
 
PEETER PAENURM ja ANNELI ANNAST! Jumala õnnistust ja kaitset igaks uue eluaasta päevaks soovib Tartu Maarja kogudus.
 
Kallis SIRJE TALV! Teile soovib palju, palju õnne, jõudu, jaksu ja tervist - Silja. Ning SIRJE TALV, hällipäeval õnnitleb teid ka sõbranna Raja. Kallis SIRJE TALV! Täna lilli ilusaid sulle kingime, õnne-õnne kogu eluks soovime. Tervitavad sugulased Tallinnast, Jõgevalt ja Palamuselt, Silvi Kaljussaar, Leedi Laane ja Elvi Jaska, Silja Saks ning endised hobitantsijad.
 
Head sünnipäevalapsed SIIRI URI, KEVIN KÕIVSAAR ja TRISTAN ALFRED TIMMERMANN! „Jumal on armastus ja kes püsib armastuses, püsib Jumalas ja Jumal püsib temas,“ ütleb 1. Johannese kirja 4. peatüki 16. salm. Hällipäeval õnnistussoovidega tervitab Kambja kogudus.
 
Kallis SIRJE PALM! Võta vastu minu õnnesoovid väikesed, ole alati rõõmsameelne, lahke, lõbus ja õnnelik. Palju õnne soovib Maia.
 
ALLAN TORRI, teid õnnitleb sünnipäeva puhul ning soovib Jumala õnnistust ja armu Tallinna Kalju Baptistikogudus.                                                                    
 
Kallid usukaaslased JÜRI MÄND ja LEHTI MÄGI! Tänulikkust eluteele tagasi vaadates. Kes toob ohvriks tänu, see annab Jumalale au. Teid tarvitab Saue Kristliku Vabakoguduse pere.
 
JÜRI MÄND ja TRIINU KALLE! Taevalist tarkust, juhtimist ja õnnistust igasse päeva soovivad Tallinna Metodisti koguduse pere ja pastorid.
 
Koguduse palvemeeskonna juhataja ÜLLE PEREND ja koguduse perenaine TIINA UNT! Sünnipäeval õnnitleb ja soovib rohkesti õnnistusi ülalt Tartu Kolgata kogudus.
 
REIN ERDEL! Issand ütleb prohveti Jeremia suu läbi: „Ma olen sind armastanud igavese armastusega, seepärast jääb mu osadus sinuga!" (Jeremia 31,3) Olgu see piiblisalm sulle saatjaks uuel eluaastal. Palju õnne ja tervist soovib õde Anne-Lii
 
Teid, MEETI SIIM, INDREK PAIST ja LAIVI VAARMETS õnnitleb hällipäeval ja soovib rikkalikku Taevaisa õnnistust ja hoidmist Rakvere Karmeli kogudus.
 
Armas abielupaar MAI ja JAAK RISTIOJA! 5ndal pulmaastapäeval õnnitleb teid ja soovib veel palju Jumalast õnnistatud ühiseid aastaid Tartu Kolgata kogudus.
 

Teated ja kuulutused

TEATED kôlavad Pereraadios kell 7.30, 9.45 ning  vahetult pärast kella 12,15 ja 18 ERR uudiseid.

Igal päeval teated ka siin.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neljapäev, 25.  mail 2017

Tallinnas ja ümbruskonna kogudustes:
        Jaani kirikus täna kl 12  armulauaga palvus ja kl 18  taevaminemispüha jumalateenistus
        Kaarli kirikus missa täna kl 17.30
        Peeteli kirikus täna kl 18 armulauaga palvus. Laupäeval, 27.mail kl 11 venekeelne jumalateenistus ja kl 13-18 on Pelgulinna päevade raames avatud Peeteli kiriku torn ja kirikusaal, kus terve päeva jooksul toimub muusikaline tegevus
         Peeter-Pauli kirikus  täna ja homme missad algusega kell 8 ja kell 18.      
        Tallinna metodisti kirikus  palve- ja piiblihommik täna   kl 11 ja eestpalve õhtu kl 18  Heategevusmüügi saal on avatud täna kella 12st -18ni.  
        Püha Siimeoni ja Naiprohvet Hanna kirikus täna  kl 10 liturgia
        Eelimi Nelipüha koguduses homme, reedel kl 18 hooaja viimane  piiblitund
        Mustamäe Kristlikus Vabakoguduses täna kl 18:30 Taevaminemispüha jumalateenistus
        Püha Katariina kloostri kabelis missa homme, reedel kl 12.
        Allika Baptistikogususes täna kl 18 palveõhtu
        Tallinna Adventkirikus homme kl 19– noorte korraldatud jumalateenistus, ettekandeid reformatsioonist koos tolleaegseid lauludega. Uksed on lahti kõigile!
 
Tartu kogudustest ning mujalt Eestist:
        Eeloleval R ja L peetakse Tartus kirikukongressi. L 27.mail kl 10 on kõik oodatud pidulikule jumalateenistusele Pauluse kirikusse. Kell 12 algaval ettekandekoosolekul kõnelevad peapiiskop Urmas Viilma ja professorid Tarmo Soomere jaMargit Sutrop. Täna kl 19 süüdatakse Raadi kalmistul küünlaid igavikku kutsutud vaimulike mälestuseks. Kongressi  korraldajate üleskutse on, et mälestusküünlaid süüdataks kirikutöö tegijate kalmudel kõikjal üle Eesti.
Peetri kirikus homme, reedel kl 12 piibliring
        Tartu Kolgata koguduse eestpalvetuba, kuhu saab saata palvesoove aadressil See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. , on avatud täna kella 17.30-19ni, noorteõhtu algab kell 19.
        Salemi koguduses täna kl 18 õhtupalvus
        Tartu Adventkirikus homme, reedel kl 19 palvekoosolek
        Pühade Aleksandrite kirikus täna kl 9 Taevaminemise püha liturgia
         Rakvere Kolmainu kirikus täna kl 18 Taevaminemispüha missa
        Päästearmee Tartu osakonnas  täna  kl 10-13 avatud supiköök
        Nõva Püha Olevi kirikus täna kl 11 Taevaminemispüha missa
 
Pille Lille Muusikute fondi korraldatavad kevadkontserdid täna kl 18 Otepää Kultuurikeskus ja homme, reedel kl 18 Elva Kirikus

Reede, 26. mai 2017

Tallinnas ja selle lähiümbruskonna kogudustes:
 
·      Peeteli kirikus toimub venekeelne jumalateenistus homme kell 11. Ning kl 13-18 on Pelgulinna päevade raames avatud Peeteli kiriku torn ja kirikusaal, kus terve päeva jooksul toimub muusikaline tegevus.
 
·      Peeter–Pauli kirikus missad täna kell 8 ja kell 18.
 
·      Püha Katariina kloostri kabelis missa täna kell 12.
 
·      Püha Siimeoni ja naisprohvet Anna kirikus vigiilia homme kell 17.
 
·      Tallinna Adventkirikus noorte korraldatud jumalateenistus täna kl 19, ettekandeid reformatsioonist koos tolleaegseid lauludega. Uksed on lahti kõigile! Homme hingamispäevakool kell 10, jumalateeistus algab kell 11.15, õhtune teenistus kell 18.
 
·      Eelimi Nelipüha koguduse hooaja viimane piiblitund toimub täna kell 18.
 
·      Suur ülestõusmispühadega seotud NUKUETENDS (aadressil Wismari 32) toimub homme, 27. mail kl 12. Kõik on oodatud!
 
·      Kalamaja palvekliinik on avatud täna kella 19st-20.30ni, aadressil Kalju tn 1.
 
Tartu kogudustest ning mujalt Eestist:
·      Täna ja homme peetakse Tartus kirikukongressi. L 27. mail kl 10 on kõik oodatud pidulikule jumalateenistusele Pauluse kirikusse. Kell 12 algaval ettekandekoosolekul kõnelevad peapiiskop Urmas Viilma ja professorid Tarmo Soomere ja Margit Sutrop.
 
·      Peetri kirikus piibliring täna kl 12
 
·      Pauluse kirikus noorteõhtu täna kell 19.
 
·      Maarja koguduse majas AA-grupi kogunemine täna kell 18.
 
·      Tartu Kolgata Baptistikoguduses juunioride õhtu täna kell 18.
 
·      Pühade Aleksandrite kirikus Suur õhtuteenistus homme kell 18.
 
·      Tartu Adventkoguduse palvekoosolek täna kell 19. Homme hingamispäevakool kell 9.50, jumalateenistus kell 11.15.
 
·      Rakvere Kolmainu kirikus õhtupalvus homme kell 18.
 
·      Haapsalu Jaani kirikus hommikupalvus täna kell 9.
 
·      Vennastekoguduse suvepäev Saku–Tõdva palvelas teemal „Usupuhastus“ toimub 10. juunil. Osavõtusoovist teatada hiljemalt 7ndaks juuniks telefonil 533 598 50 või e-posti aadressil See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.
 
·      Pille Lille Muusikute fondi korraldatavad kevadkontsert täna kl 18 Elva Kirikus
 
 
JA ÜKS OLULINE TEADE VEEL
·      Alates käesoleva nädala algusest ei ole enam töös Pereraadio telefon ja toimetusega saab ajutiselt ühendust ainult posti teel. Eelistatumad on elektronkirjad aadressil See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. . Vabandame võimalike ebamugavuste pärast !
 
 
 
 
 
Kuula raadiot
Pereraadio

Semeinoje Radio

Veel kuulamisvõimalusi
Vanemates seadmetes:
 
Nutiseadmetes:

Soovitame laadida TuneIn äpp. Seejärel sisestage otsingusse Pereraadio

TuneIn keskkonnas:

 
Saated järelkuulamiseks
http://www.pereraadio.ee/uus/index.php?option=com_content&view=article&id=1230%3Akoolikell&catid=21%3Aarhiiv&Itemid=1
Login