• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Toeta

Armsad kuulajad!
Kuna Pereraadio töötab peamiselt annetuste varal, siis on teil kõikidel võimalik meid oma toetusega aidata.
Pereraadio pangakontod on:

SEB

EE441010152001639004 

Swedbank

EE192200221018315540 

Saajaks märkige:

Tartu Pereraadio Ühing

Annetusi võib tuua ka meie stuudiotesse
Tehnika 115, Tallinnas või Annemõisa 8, Tartus

PayPal konto omanikele:

 
Kaev.net

Meie kirik

Eesti Kirik

Pildiraadio

Kuulutaja

De Civitate

Uus Eesti

ERR uudised

 

Õnnitleme sünnipäevalapsi

Sünnipäevaõnnitlusi saab edastada tööpäeviti kella 9st 15ni telefonil 7488 458, samuti võib õnnitlusi saata ka See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. või postiga: Annemõisa 8, TARTU 50708

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Reede, 28. august 2015

Tänased sünnipäevalapsed on: HELMI LISETTE VAINOJA, ERKKI UIBO, LILIJA KUUSEMÄE, MARIE UIBO, ANDRES HUUL, MARIANNE HEIN-NORDSTRÖM, MAARJA REINASTE, MARIE KELDRIMA, MAIMU HELDE, LEIDA NAARITS, EINO EINLING, TÕNU PAJU, RIINA KOPPEL, HANS-ALEKSANDER KUUSIK, MALLE MÄLLO, ILMAR KÕÕRA, RIINA AVISTE, HELI TOOM, AIVAR RIIVES, RAIDO RAUDIK, KAIMAR KEPP ja RAUL ROSENVALD

HELMI LISETTE VAINOJA Tallinnas, õnnitleb ja soovib Jumala õnnistust Hageri Lambertuse kogudus.

Kallist usuvenda ERKKI UIBO´t õnnitleb sünnipäeval ja soovib Jumala armu, Tema imelist ligiolu ja hoidmist, Tartu Püha Luuka kogudus.

Koguduseliikmeid, LILIJA KUUSEMÄE’d, MARIE UIBO’t, ANDRES HUUL’t, MARIANNE HEIN-NORDSTRÖM’i, MAARJA REINASTE’t ja MARIE KELDRIMA’d õnnitleb sünnipäeva puhul ja soovib rikkalikku Jumala õnnistust kõigil teedel, Haapsalu Johannese kogudus.

MAIMU HELDE´t õnnitlevad sünnipäeva puhul ja soovivad armu ja rahu, tervist ning erilist Jumala õnnistust ja tuntavat ligiolu, Metodisti Tallinna koguduse pere ja pastorid. 

Armsale LEIDA NAARITS´ale soovib palju palju tervist, hingerahu ja Taevaisa hoidmist ning kaitset algaval eluaastal, Tartu Peetri kogudus.

Head EINO EINLING, TÕNU PAJU ja RIINA KOPPEL! Jumal on teidki võidnud ja läkitanud viima rõõmusõnumit alandlikele, parandama neid, kel murtud süda, kuulutama vabastust vangidele ja avama pimedate silmi. Olge siis ustavad Jumalale, oma Loojale! Õnnistussoovidega sünnipäeva puhul, Laine Otepäält.

HANS-ALEKSANDER KUUSIK´ule soovib Jumala armu ja õnnistust uueks eluaastaks, Rakvere Kolmainu kogudus ja õpetaja.

Õnnitleme kallist MALLE MÄLLO´t ja soovime, Et aastate lennus jääks püsima suvi, et päike su põsel jääks särama. Et oleks sul tervist ja jõudu veel enam, et õnn kõnniks alati sinuga! . Palju palju õnne ja jõudu ja tervist kogu eluks. Õnnitlevad Sirje perega Ülenurmest, Viive Talv perega Tartust, ansambel Eha Kodukotusest, Silvi Kaljussaar, Silja Saks, Milvi Unt, Marta Pärn, Eevi Eikan, Vello Allik ja Maimu Korberg.

ILMAR KÕÕRA´le ja RIINA AVISTE´le soovib hällipäeval palju Jumala õnnistust uuel algaval eluaastal, Tartu Pauluse kogudus.

Armas õde Kristuses RIINA AVISTE, õnnitleme Sind sünnipäeval Psalmiga 100:2 Teenige Issandat rõõmuga, tulge tema palge ette hõiskamisega! Armas Taevane Isa me täname Sind, et oled andnud Riinale sünnipäeva täis armastust ja rõõmu! Õnnistussoovidega Sinu palvekaaslased Kristi, Ilma-Koidu, Rael, Marju ja Villu.

Kallis HELI TOOM! Südamlikud õnnistussoovid Su uude eluaastasse! Täname Sind aastate pikkuse abi eest ajakirja Teekäija komplekteerimisel ja lähetamisel. Ja mis peaasi: alati saadavad iga Su tööd jumalalapse vaiksed palved! Õnnitlevad Eesti EKB Koguduste Liidu kantselei-pere.

AIVAR RIIVES´ele ja RAIDO RAUDIK´ule soovivad õnnistatud sünnipäeva, Kambja kogudus ja õpetaja Andrus Mõttus. Maailm on täis armastust, sest Jumal on selle nii loonud. See on kõikjal Sinu ümber, kui Sa vaid näha oskad.

KAIMAR KEPP’i ja koguduse jutlustajat RAUL ROSENVALD’i õnnitleb hällipäeval ja soovib südamerahu ning külluslikku meie Issanda Jeesuse õnnistust, Tartu Kolgata kogudus.

 

 

Laupäev, 29. august 2015

Tänased sünnipäevalapsed on: ANTONINA INT, HELDI LÕOKE, MEDEA KÄGU, ERNA KULDERKNUP, LYDIA VAAKS, FANDAAKA REHEMAA, MAREK SARAPUU, ROALD JÜRIS, HIIE KÜTT, KAIDO VERBO, LILIA VISNAP, ANDREI LILANDER, ANDRES JAANUS, ANDREI VIHM, HEPP NIGOL, ANDRUS ja AIVAR JUNS, GRETE VEEDLA, CORNELIA MÄGILA ja LAURA-LIISA LEIT

Teid, ANTONINA INT, HELDI LÕOKE ja MEDEA KÄGU õnnitleb sünnipäeva puhul ja soovib rahu ja rõõmu südamesse ning Taevaisa jätkuvat õnnistust Tartu Pauluse kogudus.

ERNA KULDERKNUP´ule Tallinnas, soovib õnne ja Jumala õnnistust Hageri Lambertuse kogudus.

Koguduseliiget, LYDIA VAAKS’i õnnitleb sünnipäeval ja soovib tugevat tervist, hingerahu ja Taevaisa õnnistust ja hoidmist Tartu Peetri kogudus.

FANDAAKA REHEMAA´le ja MAREK SARAPUU´le soovib õnnistatud sünnipäeva Kambja kogudus ja õpetaja Andrus Mõttus. Maailm on täis armastust, sest Jumal on selle nii loonud. See on kõikjal Sinu ümber, kui Sa vaid näha oskad. 

ROALD JÜRIS´ele soovib õnnistatud uut eluaastat, tervist ja rõõmu igasse päeva,Tartu Maarja kogudus. 

HIIE KÜTT´i tervitab ja soovib rikkalikke Taevaisa õnnistusi ning tervist, Tartu Salemi kogudus. 

Armsad koguduseliikmed KAIDO VERBO ja LILIA VISNAP! “Üksnes Jumala juures on mu hing vait, tema käest tuleb mulle pääste. Üksnes tema on mu kalju ja mu pääste, mu kindel varjupaik, et ma sugugi ei kõigu.” ütleb Psalm 62:2-3. Rõõmu, tervist ja Jumala õnnistusi soovib Rakvere Adventkoguduse pere.

Armsat usuvenda ANDREI LILANDER´it õnnitleb ja soovib palju õnne ja rõõmu tänasesse päeva Kalju kogudus. Olgu õnnistatud Su eelseisev eluaasta ning juhtigu ja varjaku Taevaisa Sind igal ajal!

ANDRES JAANUS´ele soovib õnnistatud sünnipäeva Randvere Peetri kogudus ja õpetaja. Sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb Jehoova: need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust!

Hea ANDREI VIHM! Jumal on teidki võidnud ja läkitanud viima rõõmusõnumit alandlikele, parandama neid, kel murtud süda, kuulutama vabastust vangidele ja avama pimedate silmi. Olge siis ustavad Jumalale, oma Loojale! Õnnistussoovidega sünnipäeva puhul, Laine Otepäält.

HEPP NIGOL´ile soovib tervist ja Jumala õnnistust igasse päeva, Otepää Maarja kogudus.

Kaksikvendadele ANDRUS ja AIVAR JUNS´ile soovib uue eluaasta õnnistusi, tädi Evi. “Ma loodan Jumala peale sel päeval.” (Psalm 56:4,5)

GRETE VEEDLA´t ja CORNELIA MÄGILA´t õnnitleb hällipäeval ja soovib tervist ja Jumala õnnistust igasse päeva uuel eluaastal Nõmme Baptistikogudus.

LAURA-LIISA LEIT´i õnnitleb tähtpäeval ja soovib õnne, rõõmu ja Taevaisa õnnistust Haapsalu Püha Johannese kogudus.

 

 

Pühapäev, 30. august 2015

Tänased sünnipäevalapsed on: HELVE TANN, MAIMU PUURITS, EDA MAI OJA, ENE ARRO, ILME LINNAMÄE, VALVE-EHA ENNOK, HILJA VIIRPALU, KALJU KOTKAS, TIINA KÖSTER, TAMARA NURK, AINO ANTSON, AARNE PÕDER, ANNA-MARIA JÜRISSON, LIIS LUUDE, AVEROONIKA BEEKMANN, VAIKE JAKOBSON, LAURA REMMEL, PRIIT ARUJÕE ja MARIE VÄRNIK

Õnnitleme HELVE TANN´i tema 92.sünnipäeval, lauluga 97:11-12 salm: Valgus koidab õigele ja rõõm neile, kes õiglased südamelt. Rõõmustage Issandas, te õiged, ja tänage tema püha nime! Soovime Sulle taevalikku armu ja õnnistusi õnnistuste jagajalt- Jeesuselt Kristuselt! Sind armastavad õed Heli ja Angelika ning Anneli ja Ene peredega.

MAIMU PUURITS´ale Väänikvere külast, soovib palju õnne ja tervist Laeva Vallavalitsus ja Laeva Pensionäride Selts salmiga:
Sea sünnipäeval mälestused ritta
Ja igat eraldi veel meenuta ja vae.
Siis näed, et elu on Sind teinud rikkaks,
On tasutud kõik mured, töö ja vaev.

EDA MAI OJA ja ENE ARRO´t õnnitleb tähtpäeval ja soovib õnnistatud Issandaga käimist ka algaval eluaastal Tartu Peetri kogudus.

Armas juubilar ja õde Kristuses, VALVE-EHA ENNOK! Aeg lehvitab tiibu ja aastad mööduvad, nagu oleks neil rutt! Sinu suurel tähtpäeval soovin Sulle rohkeid õnnistusi ja palvetan, et Jeesus hoiaks Sind ja toidaks Su hinge oma jumalikul väel. Piiblisõnum 1 Joh 3:1 Vaadake, kui suure armastuse Isa on meile andnud: meid hüütakse Jumala lasteks ja need me oleme. Maailm ei tunne meid, sest ta ei tunne teda. Ja Peetrus lisab: Olgu püsiv teie omavaheline armastus! Kallistan Sind Kristuse armastuses, Sinu kaaslane usuteel, Ilme. 

Parimad tervitused ILME LINNAMÄE´le sünnipäevaks Anna Haava luulega:" Jää ikka meie juurde, Siis käime valguses- Siis vabadus ja elu meil kosub südames!" Tervitab Rakvere Metodisti Kiriku pere. 

ILME LINNAMÄE´le soovib uue eluaasta õnnistusi Evi. “Ma loodan Jumala peale sel päeval.” (Psalm 56:4,5)

Armas õde ILME LINNAMÄE! Meie südamlikud õnnistussoovid Sulle juubelipäevaks anname edasi ema Basilea Schlinki sõnadega: "Ainult vaiksed hetked, mil oled armastavas vestluses Jumalaga, teevad sind tugevaks võitmaks argipäeva ahastusi." Kandku Jumala arm Sind ka algaval uuel eluaastal! Sinu palvekaaslased.

Kallist ema HILJA VIIRPALU´t Antslast õnnitlevad sünnipäeva puhul tütred peredega.

KALJU KOTKAS´t ja TIINA KÖSTER´it õnnitleb hällipäeval ja soovib Taevase Isa armu ja rahu ning rikkalikku õnnistust Tartu Pauluse kogudus.

Armas TAMARA NURK! „Mida silm ei ole näinud ega kõrv kuulnud ja mis inimsüdamesse ei ole tõusnud - selle on Jumal valmistanud neile, kes teda armastavad,” ütleb 1. Korintlastele 2:9. Jumala õnnistust, ligiolu ja hoidmist soovib Rakvere Adventkoguduse pere.

AINO ANTSON´ile, AARNE PÕDER´ile, ANNA-MARIA JÜRISSON´ile ja LIIS LUUDE´le soovib Jumala õnnistusi uuks eluaastaks Tartu Salemi kogudus.Las teie südamesoovid Jumala ees täituvad ja olgu ikka palju rõõmu taevasel teel käies. 

AVEROONIKA BEEKMANN´i tervitab tähtpäeval ja soovib õnnistusterohkeid päevi uuel eluaastal Pereraadio pere. 

VAIKE JAKOBSON´ile ja LAURA REMMEL´ile soovib palju Taevase Isa õnnistust ja hoidmist ning Püha Vaimu jätkuvat juhatust algaval eluaastal, Kalju kogudus.

PRIIT ARUJÕE´le ja MARIE VÄRNIK´ule soovib õnnistatud sünnipäeva Kambja kogudus ja õpetaja Andrus Mõttus salmiga: Maailm on täis armastust, sest Jumal on selle nii loonud. See on kõikjal Sinu ümber, kui Sa vaid näha oskad. 

 

Esmaspäev, 31. august 2015

Tänased sünnipäevalapsed on: HELJU JOHANSON, KOIDULA NAGEL, SUSANNA HUNTSAAR, ÜLO KÕND, AKSEL KILK, LAINE POOTSMAA, JUHAN PALM-PEIPMAN, MAIE JAHHU, JANDRE DANIEL, EVA RANNAT, LEINI VAHTRAS, MARKUS JÄTSA ja REBECCA RANKLA

HELJU JOHANSON´ile soovib palju õnne sünnipäeva puhul, tugevat tervist, hingerahu ja Jumala õnnistust, Tartu Salemi kogudus.

KOIDULA NAGEL´ile soovib tervist ja Jumala õnnistust igasse päeva, Otepää Maarja kogudus.

SUSANNA HUNTSAAR´t Kärus, õnnitleb ja soovib Jumala õnnistust, Hageri Lambertuse kogudus.

Teile, hea ÜLO KÕND soovib hällipäeval rahu ja rõõmu käimata teel, õnne ja õnnistust rohkesti veel, Kodukotus.

AKSEL KILK´i tervitab tähtpäeval ja soovib Jumala ligiolu, Tartu Peetri koguduse

Armas õde LAINE POOTSMAA, ole õnnistatud Jeesuse Kristuse nimel uude eluaastasse astudes! Jes 44:3-4 salm „ sest ma valan janusele vett ja kuivale voogusid. Ma valan sinu soo peale oma vaimu. Ja su järglaste peale oma õnnistuse, et nad võrsuksid, kui roogude vahel, otsekui remmelgad vee ojade ääres.“ Õnnitlevad Harku tänava Vennastekoguduse õed ja vennad.

Head JUHAN PALM-PEIPMAN´i õnnitleb hällipäeval ja soovib tervist ja Jumala õnnistust igasse päeva uuel eluaastal, Nõmme Baptistikogudus.

MAIE JAHHU´le ja JANDRE DANIEL´ile soovib õnnistatud sünnipäeva Kambja kogudus ja õpetaja Andrus Mõttus. Maailm on täis armastust, sest Jumal on selle nii loonud. See on kõikjal Sinu ümber, kui Sa vaid näha oskad. Õnnistatud sünnipäeva Sulle!

Armsat EVA RANNAT´it õnnitleb Rakvere Karmeli kogudus. Jumal õnnistagu sinu sünnipäeva ja uuel aastal koos Temaga käimist! Rahu, mis ületab kogu mõistuse, olgu sinuga igal ajal!

LEINI VAHTRAS´ele, MARKUS JÄTSA´ele ja REBECCA RANKLA´ele soovib rõõmu, tervist ja Taevaisa õnnistust, Haapsalu Püha Johannese kogudus 

 

Teated ja kuulutused

TEATED kôlavad Pereraadios kell 7.35, 9.45 ning  vahetult pärast kella 12, 15 ja 17 ERR uudiseid!

Igal päeval teated ka siin!

____________________________________________________________________________________

 

Reede, 28. august 2015


• Tallinna Peeteli kirikus venekeelne jumalateenistus laupäeviti kell 11.

• Nõmme Lunastaja kirikus palvus homme kell 18.

• Tallinna Oleviste kirikus täna noorteõhtu kell 19.

• Mittetulundusühingu PÕLEV PÕÕSAS palvekoosolekud Eestimaa eest toimuvad igal laupäeval Mustamäe tee 5 IV korrus, toiduosadus kell 15 ja palve algus kell 16. Oodatud on kõik, kel südames soov palvekätel kanda oma maad ja rahvast.

• Tallinna Adventkirikus palvekoosolek täna kell 19. Homme piiblitund kell 10 ja jumalateenistused kell 12.15 ja 18.

• Tallinna Prohvet Joeli Kogudus korraldab äratusteenistused Metodisti Kiriku ruumides, täna kell 19, homme kell 15 ja pühapäeval, 30 augustil kell 16. Teenib evangelist Claus Müller Taanist.

• Kadrina Katariina kiriku leerimajas piiblitund reedeti kell 17.

• Haapsalu Jaani kirikus hommikupalvus täna kell 9.

• Tartu Jaani kirikus muusikaveerandtund reedeti kell 12.15.

• Tartu Salemi kirikus eestpalvering laupäeviti kell 10.

• Tartu Adventkirikus palvekoosolek täna kell 18.

• Eesti Evangeelse Vennastekoguduse Endla tänava palvemajas pühapäeval, 30. augustil kell 17 toimub palvemaja 19. aastapäeva tähistamise pidulik kuulutustund.

• Ühendus Lapsed Eestis kutsub lastetöötajaid info- ja inspiratsioonipäevale KÕIK JEESUSELE, homme kell 10.30-15 Tallinna Oleviste kirikus. Info telefonil 5515 985.

• Karkku piiblikool Soomes kutsub ka sel sügisel kahte eestimaalast piiblikursusele 31.08-27.11. Kursuse juhtlause on „Meil on lunastus”. Õpe käib soome keeles, eksameid ega teste ei ole. Kandideerimiseks võtke ühendust Misjonikeskusega tel 6464 760.

Erakuulutus:
Töötav ja õppiv noor naine , aus ja karskete eluviisidega soovib üürida majaosa Tallinnas, vanema inimese juures. Valmis aitama kodu- ja aiatöödes ning igapäevastes toimingutes. Kontakttelefon 55 604 019 - Katrin.
 

 

 

Laupäev, 29. august 2015

• Tallinna Peeteli kirikus venekeelne jumalateenistus täna kell 11.

• Nõmme Lunastaja kirikus palvus täna kell 18.

• Püha Vaimu kirikus Baltisaksa Päevade Domus Revaliensis jumalateenistus homme kell 09.30. Ristimis- ja konfirmatsiooni jumalateenistus armulauaga kell 11 ja ingliskeelne teenistus kell 13.

• Eesti Evangeelse Vennastekoguduse Endla tänava palvemajas homme kell 17 palvemaja 19. aastapäeva tähistamise pidulik kuulutustund.

• Mittetulundusühingu PÕLEV PÕÕSAS palvekoosolekud Eestimaa eest toimuvad igal laupäeval Mustamäe tee 5 IV korrus, toiduosadus kell 15 ja palve algus kell 16. Oodatud on kõik, kel südames soov palvekätel kanda oma maad ja rahvast.

• Tallinna Adventkirikus piiblitund täna kell 10 ja jumalateenistused kell 12.15 ja 18.
• Tallinna Prohvet Joeli Kogudus korraldab äratusteenistused Metodisti Kiriku ruumides, täna kell 15 ja pühapäeval, 30 augustil kell 16. Teenib evangelist Claus Müller Taanist.

• Tartu Salemi kirikus eestpalvering täna kell 10.

• Tartu Annelinna koguduses koguduse 21 aastapäeva jumalateenistus homme kell 11. Kõneleb pastot Allan Lilleorg. Muusikaline osa Kiviõli Vabakoguduse ülistusansamblilt.
• Ühendus Lapsed Eestis kutsub lastetöötajaid info- ja inspiratsioonipäevale KÕIK JEESUSELE, täna kell 10.30-15 Tallinna Oleviste kirikus. Info telefonil 5515 985.

• Tallinna Püha Vaimu koguduse kammerkoor Riho Ridbeck`i juhatusel ootab oma ridadesse tenoreid ja basse. Info koguduse telefonil 646 4430 ja koguduse Kodulehel. Püha Vaimu koguduse lastehoid Pesake teatab lapsevanematele, et veel on lastehoius vabu kohti! Info tel 534 43 555.

• Alanud on registreerumine Tallinna Hosianna Koguduse Interneti Piiblikooli. Interneti Piiblikooli eesmärk on treenida ja õpetada kristlasi, et nad oleksid valmis tegutsema abilistena ja töötegijatena oma koguduses. Lisainfot kodulehel www.hosianna.ee

 

 

Pühapäev, 30. august 2015

 

Tallinna ja Harjumaa teated täna:

• Kaarli ja Jaani kirikutes jumalateenistused kell 10.

• Toomkirikus ja Peeteli kirikus jumalateenistused kell 11.

• Püha Vaimu kirikus Baltisaksa Päevade Domus Revaliensis jumalateenistus kell 09.30. Ristimis- ja konfirmatsiooni jumalateenistus kell 11 ja ingliskeelne teenistus kell 13.

• Mustamäe Maarja Magdaleena kirikus jumalateenistus kell 15.

• Nõmme Rahu kirikus jumalateenistus kell 10.30.

• Püha Katariina kloostris missa kell 12.

• Oleviste kirikus jumalateenistused kell 10 ja 12.

• Kalju Baptistikirikus jumalateenistus kell 10.

• Allika Baptistikoguduse ja Nõmme Baptistikoguduses jumalateenistused kell 11.

• Nõmme „Vabaduse“ Baptistikoguduses, Eelimi Nelipühakoguduses ja Valguse Tee Vabakoguduses jumalateenistused kell 11.

• Mustamäe Kristlikus Vabakoguduses jumalateenistus täna kell 11.

• Metodistikirikus jumalateenistus kell 10.

• Uue Elu Koguduse jumalateenistus algusega kell 17.

• Kristliku Elava Vee koguduse jumalateenistus kell 11.

• Eesti Evangeelse Vennastekoguduse Endla tänava palvemajas kell 17 palvemaja 19. aastapäeva tähistamise pidulik kuulutustund.

• Tallinna Prohvet Joeli Koguduse äratusteenistus Metodisti Kiriku ruumides, kell 16. Teenib evangelist Claus Müller Taanist.

• Missio koguduse jumalateenistus kell 11.

• Laagri Kristliku koguduse jumalateenistus kell 12 Veskitammi Kultuurikeskuses ja aadressil Lastekodu tn 41a on jumalateenistus kell 18.

• Randvere Peetri koguduse jumalateenistus kell 14.30.

• Saku Toomase kirikus jumalateenistus kell 10.

• Saku Nelipühi kirikus jumalateenistus kell 11.

• Saue Kristlik Vabakoguduses jumalateenistus kell 13.

• Kehra koguduses jumalateenistus kell 11.


Ja nüüd tänaseid TEATEID ka Eestimaa teistest kirikuteset ja kogudustest:

• Tartu Pauluse ja Peetri kirikus jumalateenistused kell 10, Jaani kirikus kell 11 ja Maarja kirikus kell 12.

• Tartu Katoliku kirikus poolakeelne missa kell 10.30, missa eesti keeles kell 12 ja inglise keeles kell 19.30.

• Tartu Salemi kirikus jumalateenistus täna kell 11 ja venekeelne teenistus kell 13. Ingliskeelne koosolek toimub kell 16, aadressil Kalevi 17.

• Tartu Kolgata kirikus on jumalateenistus kell 11 ja venekeelne teenistus kell 13.

• Tartu Annelinna koguduses koguduse 21 aastapäeva jumalateenistus kell 11. Kõneleb pastor Allan Lilleorg. Muusikaline osa Kiviõli Vabakoguduse ülistusansamblilt.

• Tartu Püha Luuka koguduses jumalateenistus kell 11.

• Tartu Risttee koguduses jumalateenistus kell 18.

• Mustvee Betaania kirikus jumalateenistus kell 11.

• Rakvere Kolmainu kirikus jumalateenistus kell 11.

• Rakvere Karmeli kirikus jumalateenistus kell 17. Kundas, Mäe 11 toimub teenistus kell 14.

• Kadrina Katariina kirikus teenistus kell 11.

• Haapsalu Toomkirikus jumalateenistus kell 11. 

 

 

Esmaspäev, 31. august 2015

• Tallinna Kaarli kirikus jumalateenistus täna kell 13 ja muusikaõhtu homme kell 17.30.

• Tallinna Püha Vaimu koguduses muusikatund täna kell 18.

• EELK Lasnamäe Püha Vaimu osakoguduses piiblitund-palvus homme kell 18 Lindakivi kultuurikeskuse II korrusel, aadressil Koorti 22, Tallinn.

• Eesti Evangeelse Vennastekoguduse Endla tänava palvemajas laulu- ja palvetund teisipäeviti kell 18.

• Püha Katariina kloostris missa täna kell 12.

• Tallinna Metodisti kirikus piiblitund ja palveosadus teisipäeviti kell 18.30.

• Mustamäe Kristlikus Vabakoguduses palvekoosolek homme kell 18.30.

• Tartu Peetri kirikus hommikupalvus homme kell 10 ja naisring kell 10.15.

• Tartu Jaani kirikus muusikaveerandtund teisipäeviti kell 12.15.

• Tartu Katoliku kirikus missa täna kell 18.

• Tartu Adventkirikus palve- ja piibliring homme kell 15.

• Tartu Palvekliinik on avatud esmaspäeviti kella 18.30-20.30ni, aadressil Õpetaja tn 5.

• Maarjamaa 800 juubeli Püha Missa toimub 6. septembril kell 12 Pühade Apostlite Peetruse ja Paulus Katedraalis Tallinnas Vene tn 18. Sellele järgnevad ettekanded kiriku juures. 

• TARTU PEETRI kirikus kuld- ja hõbeleeri püha, pühapäeval 6. septembril kell 10. Kuldleeri on oodatud 1965. aasta leerilapsed ja hõbeleeri 1990. aasta leerilapsed ning sellele eelnenud aastate leerilapsed kes pole hõbeleeripühal käinud! Osavõtust palun teatada koguduse kantseleis teisipäevast reedeni 9 – 14 või pühapäeval tund enne ja tund peale jumalateenistust. Info telefonil: 7333261 See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.

• EELK Noorte Piibli- ja misjonikursus alustab Põltsamaa kiriklas septembrist viienda lennuga ning on mõeldud 18-30 aastastele noortele, keda huvitab kristliku usu tähendus elule ja tervikpildi kujundamine Piiblist. Kokku saadakse septembrist 2015 kuni maini 2016 kord kuus reedest pühapäevani. Õpitakse loengutes, rühmatöödes, vestlusringides ning palveosaduses. Lisanduvad kodused ülesanded ja praktika koguduses. Huvilisel saata enda lühitutvustus (kes, kust kogudusest, vanus, miks soovid kursusel osaleda) ning oma koguduse vaimuliku soovituskiri Titta Hämäläinenile e-postil: See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. kuni augusti lõpuni. Kursus maksab kokku 90 €.

• Puhja kirikus 3. septembril kell 18 uue kooliaasta alustamise kontsert "Reinaru Vennad" Tartu kandi noortele. Osavõtt annetusega.

 
Kuula reaalajas

Nutiseadmetes kuulamiseks soovitame laadida TuneIn äpp. Seejärel sisestage otsingusse Pereraadio

 
Saated järelkuulamiseks
Login