• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Liitu raadioperega

Toeta

Armsad kuulajad!
Kuna Pereraadio töötab peamiselt annetuste varal, siis on teil kõikidel võimalik meid oma toetusega aidata.
Pereraadio pangakontod on:

SEB

EE441010152001639004 

Swedbank

EE192200221018315540 

Saajaks märkige:

Tartu Pereraadio Ühing

Annetusi võib tuua ka meie stuudiotesse
Tehnika 115, Tallinnas või Annemõisa 8, Tartus

PayPal konto omanikele:

 
Kaev.net

Meie kirik

Eesti Kirik

Pildiraadio

Kuulutaja

De Civitate

Uus Eesti

ERR uudised

Parasjagu päevakorral

 

Õnnitleme sünnipäevalapsi

Sünnipäevaõnnitlusi saab edastada tööpäeviti kella 9st 15ni telefonil 7488 458, samuti võib õnnitlusi saata ka See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. või postiga: Annemõisa 8, TARTU 50708

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Laupäev, 22. november 2014


Tänased sünnipäevalapsed on: VIRVE LÄÄNE, HELMI AASAMETS, KALEV AINLO, SIRJE HEIDE, MALLE RIKKINEN, MARIIE PIIRLA, MATI SÄRGLEPP, OSKAR KALMUS, EHA TINGAS, LEA SIRKEL, KRISTI HELEND, BIBI LOTTA LADVA.

Koguduseliiget VIRVE LÄÄNE’t õnnitleb hällipäeval ja soovib rikkalikku Taevaisa õnnistust Tartu Pauluse kogudus.

Armas HELMI AASAMETS! Julgustussõna Sinule tänasel tähtpäeval on kirjas Jesaja 41:10-s: "Ära karda, sest mina olen sinuga, ära vaata ümber, sest mina olen su Jumal: ma teen su tugevaks, ma aitan sind, ma toetan sind oma õiguse parema käega." Tea, et Jumal ei peta ega hülga sind! Jumala armu, halastust ja ülirikkalikku armastust uue eluaasta igasse päeva soovivad Laitse kogudus ja pastor.

Kallis KALEV AINLO! Laul 73:28 ütleb: “Aga minu õnn on, et ma olen Jumalale ligi! Tema peale panen ma oma lootuse, et jutustada kõiki sinu tegusid.” Palju Jumalale sõnakuulelikkuse õnnistusi soovib Laine Otepäält.

Armas KALEV AINLO! Jeesus ütles: “Mina olen iga päev teie juures maailmaajastu otsani.” (Matteuse 28:20). Hällipäeval õnnitleb Evi Tapalt.


Kallis KALEV AINLO! Palju Taevaisa õnnistusi uueks algavaks eluaastaks soovivad Otepää Evangeelne Vabakogudus Palverändur ja pastor.


Armas usuõde SIRJE HEIDE! Sünnipäeva puhul õnnitleb ja Jumala armu ja rahu Issandas ning tarkust ja õnnistust kõiges soovib Nõmme Baptistikogudus.


Kallist MALLE RIKKINEN’i õnnitleb hällipäeval ja soovib Jumala õnnistust Hageri Lambertuse kogudus.

Armast usuõde MARIIE PIIRLA’t õnnitleb hällipäeval ja soovib Jumala rahu ja tarkust, armu ja õnnistust algavasse eluaastasse Tallinna Kalju Baptistikogudus.


Kallist MATI SÄRGLEPP’a õnnitleb sünnipäeva puhul ja soovib rohket Issanda rõõmu ja rahu, Tema tuntavat ligiolu ja palju õnnistusi Allika Baptistikogudus.


Vend OSKAR KALMUS! “Tänu olgu Issandale! Päevast päeva kannab meie koormat Jumal, kes on meie pääste!” Psalm 68:20. Sünnipäeva puhul õnnitlevad Eesti Kristliku Raudteelaste Ühingu liikmed.


Armas EHA TINGAS! Õnnistatud juubelisünnipäeva! Taevaisa rahu ja rõõmu ning Tema tuntavat ligiolu uue eluaasta igasse päeva soovib Õismäe osadusgrupp.


Armas LEA SIRKEL! Jumal õnnistagu sinu uut eluaastat ja olgu sul rohkesti rõõmu Tema ligiolust alati! Õnnitleb Tartu Salemi kirik.


Armas LEA SIRKEL! Psalm 16:11 ütleb: “Sina annad mulle teada elu teeraja, rõõmu on rohkesti su palge ees, meeldivaid asju on su paremas käes alatiseks.” Julgustagu Issanda Sõna sind alati ja õnnistagu Tema ligiolu algava eluaasta hetki ja päevi. Sünnipäevaõnnesood Pereraadio perelt.


Kallis KRISTI HELEND! “Tema on su aegade tagatis, abi küllus, tarkus ja tunnetus, Issanda kartus - see on Siioni rikkus.” ütleb Jesaja 33:6. Palju Jumala õnnistust hälliipäeval soovib Eha Raplast.


Armsat BIBI LOTTA LADVA’t õnnitleb sünnipäeva puhul ja soovib rahu ja rõõmu südamesse, Jumala õnnistust ja juhtimist Tartu Püha Luuka kogudus.

 

Pühapäev, 23. november 2014


Tänased sünnipäevalapsed on: LOREIDA LIMBO, KAIDU KONTKAR, ELSE TRAKS, ÕIE ARMILDA REISPASS, SILVI SIHVER, HELVI KAARE, VALERIJA JAGUDINA, HEINO KIKKATALO, MARTA VENNOLA, AHTO EIGO, ALGIS MÕTUS, KAUPO JANNO, LIINA KÜTSON.


Koguduseliikmeid LOREIDA LIMBO’t ja KAIDU KONTKAR’it õnnitleb hällipäeval ja soovib rikkalikku Taevaisa õnnistust Tartu Pauluse kogudus.

Armas usuõde ELSE TRAKS! Rohket Taevase Isa õnnistust uueks eluaastaks Psalmiga 73:28: “Aga minu õnn on, et ma olen Jumalalel ligi, Issanda Jumala peale panen ma oma lootuse, et jutustada kõiki sinu tegusid.“ Õnnitleb sinu õde Kristuses, Alvi.


Kallis kaasrändur taevateel ELSE TRAKS! Õnnistatud sünnipäeva ja ülirohkeid õnnistusi uueks eluaastaks!
Usus virgu, ülespoole vaata,
Uute rikkustega alla sirutavad käed.
Alati need valmis oma lapsi saatma
Nendest hoides võitjaks ikka jääd!
Hällipäeva tervitustega, kaaspalvetajad.


Armas memmekene ELSE TRAKS! Rõõmuga õnnitleme sind uuel eluaastal ja soovime Jumala armu igasse päeva! Ole väga õnnistatud! Soovib Rakvere Metodisti Kiriku pere.


Kallid ÕIE ARMILDA REISPASS, SILVI SIHVER ja HELVI KAARE! Hällipäeval õnnitleb ja Jumala õnnistust soovib Hageri Lambertuse kogudus.


Head kaasteelist VALERIJA JAGUDINA’t õnnitleb sünnipäeva puhul ja soovib taevalisi õnnistusi ja Jumala rahu Lasnamäe Vene kogudus.


Kallis usuvend HEINO KIKKATALO! Head tervist, hingerahu ja rohket Jumala õnnistust algaval eluaastal Ilme ja Andres perega.


Armas MARTA VENNOLA! Jeesus ütles: “Mina olen iga päev teie juures maailmaajastu otsani.” (Matteuse 28:20). Sünnipäeval õnnitleb Evi Tapalt.

Kallis AHTO EIGO! Sul on käidud pikk elutee - Jumala abi ja kaitse all oled sa suutnud kõik mured ja raskused ning hädad ja haigused võita. Oled see, kes leiab alati tee Jumalakotta. Tasu sulle ja su perele on selle eest Jeesuselt Kristuselt suur! Ole terve ja ela meie keskel veel kaua! Sind õnnitlevad abikaasa Liivia ja su kolm poega.


Armas poeg ALGIS MÕTUS! Sünnipäeva puhul õnnitleb ja Taevaisa õnnistust ja kaitset uueks eluaastaks soovib ema.


Head kaasrändurit KAUPO JANNO’t õnnitleb hällipäeval ja soovib külluslikku Taevaisa õnnistust ja armu Rakvere Karmeli kogudus.


Armas LIINA KÜTSON! Jeesus on öelnud, et rahu Ta jätab sulle, oma rahu Ta annab sulle. Tema ei anna sulle nõnda, nagu maailm annab. Sinu süda ärgu ehmugu ega mingu araks! Julgustagu ja õnnistagu Jumala ligiolu sind täna ja andku head paranemist! Vahvat sünnipäeva ja Kõigekõrgema juhtimist ning hoidmist uuel eluaastal soovib Pereraadio pere.

 

Esmaspäev, 24. november 2014


Tänased sünnipäevalapsed on: ADELE KRANTSIVER, VALENTINA KIVI, AINO SALUMETS, MILVI SIIMSALU, SILVA TEDREMA, SIRJE SONGE, LINDEN VIINALASS, RAIKO KÕOSALU, ESTER KADANIK, TIIU KAARING, MALLE EIGI, ERKI KULD, ILMAR ROOSIMAA, KAILI KAITS.

Kallis ADELE KRANTSIVER! Jeesus õnnistagu ja hoidku sind uuel eluaastal ja andku kogeda oma rikkalikku õnnistust. Sünnipäeva õnnesoovid Larissalt, Leidalt, Uunolt ja Monikalt perega.


Kallis usuõde ADELE KRANTSIVER! Õnnitleme sind 85. juubelisünnipäeval Piiblisalmiga: “Aga mina laulan Sinu vägevusest ja hõiskan hommikul sinu heldusest, sest sa oled mulle kindlaks kaitsjaks, pelgupaigaks mu kitsikuse päeval.” Rohkeid Taevisa õnnistusi ja tervist soovivad Mooste kogudus ja pastor.

Kallis usuõde VALENTINA KIVI! Jumal õnnistagu sinu uut eluaastat, andku Tema sulle hingrahu ja rõõmusädat südamesse ning valvaku kõiges su üle! Hällipäeval õnnitlevad Tallinna Metodisti koguduse pere ja pastorid.

Armas juubilar AINO SALUMETS! Et tervis ei taganeks, et jõud ei väheneks ja et iga päev tooks teie ellu õnne ja rõõmu! 75-ndal sünnipäeval õnnitlevad Kodukotuse juhatus ja ligi 1000 liiget.

Armas MILVI SIIMSALU! Rohket Jumala õnnistust ja armu uuel eluaastal soovib Tartu Maarja kogudus.

Kallis SILVA TEDREMA! Õnnistatud sünnipäeva ja jätkuvat Jumala armu soovib Kambja kogudus.

Armsad kaasteelised SIRJE SONGE ja LINDEN VIINALASS! Jumal õnnistagu teie algavat eluaastat ja olgu teil rohkesti rõõmu Tema ligiolust alati! Õnnitleb Tartu Salemi kirik.

Kallis RAIKO KÕOSALU! Laul 73:28 ütleb: “Aga minu õnn on, et ma olen Jumalale ligi! Tema peale panen ma oma lootuse, et jutustada kõiki sinu tegusid.” Palju Jumalale sõnakuulelikkuse õnnistusi soovib Laine Otepäält.

Armsad ühinguliikmeid ESTER KADANIK ja TIIU KAARING! Piiblisalm 2. Saamueli raamatu 22:2-3 ütleb: “Issand on mu kalju, mu mäelinnus ja mu päästja. Mu Jumal on mu kalju, kus ma pelgupaika otsin, mu kilp ja abisarv, mu kõrge kants ja varjupaik.” Sünnipäeva puhul õnnitleb Eesti Kristliku Raudteelaste Ühing.


Armas MALLE EIGI! “Issand, sinu Jumal, on su keskel, kangelane, kes aitab. Ta rõõmustab sinu pärast väga, ta uuendab oma armastust sinuga, ta tunneb hõisates sinust rõõmu,” ütleb Sefanja 3:17. Taevase Isa hoidmist ja õnnistusi soovib Rakvere Adventkoguduse pere.


Kallis koguduse vanempastor ERKI KULD! Õnnistagu Issand sind uuel eluaastal! Su lambad palvetavad, et Sul oleks veel rohkelt inspiratsiooni, meid toites ja edasi viies ikka uutele viljakatele rohumaadele. Õnnitleb tänulik Saue Kristliku Vabakogudusepere.


Kallis kaasrändur ILMAR ROOSIMAA! "Kuid mina loodan sinu helduse peale, mu süda ilutseb sinu päästest. Ma tahan laulda Jehoovale, et ta mulle on head teinud" ütleb Psalm 13:6. Õnnistussoovidega Merit ja Priit peredega, Tädi Raili, Milvi ja Mati-Arvo.

Armas usuõde KAILI KAITS! Palju õnne sünnipäeva puhul ja rikkalikku Taevaisa õnnistust soovib Otepää Maarja kogudus.

 

Teated ja kuulutused

TEATED kôlavad Pereraadios kell 7.35, 9.45 ning  vahetult pärast kella 12, 15 ja 17 ERR uudiseid!

Igal päeval teated ka siin!

____________________________________________________________________________________

Laupäev. 22. november 2014


• Tallinna Rootsi-Mihkli kirikus kontsert Galina Grigorjeva muusika ja nunn Maria luulega täna kell 20. Tund varem, kell 19 heliplaadi “Variatio Delectat. Kammermuusika Eestist.” esitlus.

• Tallinna Peeteli kirikus venekeelne jumalalteenistus täna kell 11.

• Nõmme Lunastaja kirikus palvus täna kell 18.

• Tallinna Metodisti kirikus noorteõhtu Metronoom täna kell 18.

• Tallinna Nelipüha kirikus Eelim, aadressil Tatari tn 52, toimuvad tervenduskoosolekud täna kell 17 ja homme kell 11 - teenib Leedu nelipüha kiriku pastor Jevgenijus Semchenko.

• Tallinna adventkoguduses Mere puiestee 3 piiblitund täna kell 10 ja jumalateenistus kell 11.15, õhtune jumalateenistus toimub kell 18.


• Mustamäe Kristlikus Vabakoguduses, Mustamäe tee 18, Elava Kivi Vabakoguduse aastapäeva teenistus homme kell 11.


• Iisraeli keskuses toimub piibli- ja palvetund täna kell 15.

• Haapsalu Toomkirikus igavikupühapäeva jumalateenistus homme kell 11. Kõneleb Välis-Eesti kirikus piiskop Andres Taul.

• Anna kirik palub sõlmida kalmistu hauaplatsi kasutamise lepingu, et saada ülevaade kasutusel olevatest ja vabadest hauaplatsidest. Info kirikuõpetaja Lea Heinastelt telefonil 53-406-396.


• Tartu Pauluse kirikus noorteõhtu täna kell 19.

• Tartu Annelinna koguduses perehommik pealkirjaga “Perekond, kogudus ja ärisuhted” toimub homme kell 11. Oma kogemusi jagab Vaido Palmik.

• Tartu Salemi kirikus eestpalvering täna kell 10.

• Tartu Maranata kirikus, Teguri tn 21 toimub konverents JULGE USKUDA veel täna ja homme. Täpsem informatsioon koguduse kodulehel maranata.ee .

• Tartu Adventkirikus hingamispäevakool kell 9.50 ja piibliuurimine kell 17.

• Emmause Misjoniteenistuse jumalateenistus toimub Tartus Vallikraavi tn 23 (Park hotelli kohvikus) esmaspäeval, 24. novembril kell 12. Kohapeal võimalik registreerida tasuta õigusabile ning saada sotsiaalabi.

• Pille Lille Muusikute Toetusfondi piletitega kontsert “Vahemere hingus” Tartu Linnamuuseumis täna kell 17. Vaba sissepääsuga kontsert “Muusikasillad” Tallinna Vene Kultuurikeskuses homme kell 19.

• Jumalateenistused, kus teenib pastor Dmitry Makarenko toimuvad Viljandi Grand hotellis 25. novembril, Võru kultuurimajas Kannel 26. novembril ja Uue-Antsla rahvamajas 27. novembril algusega kell 19.

• Ilmunud on 2015.a. Vaimulikud loosungid. Tegemist on ülemaailmse vennastekoguduse loosungiraamatu 285. väljaandega, mida saab soetada kritlikest raamatupoodidest.

• Tartus, Päevakeskuses Kalda toimub terviseteemaline loeng kolmapäev, 26. novemberil kell 13. Osavõtt prii!


Pühapäev, 23. november 2014 – Kuningas Kristuse püha


• Tallinna Kaarli kirikus ja Jaani kirikus jumalateenistused kell 10.


• Tallinna Toomkirikus missa täna kell 11.


• Tallinna Püha Vaimu kirikus jumalateenistus kell 11 ja inglisekeelne jumalateenistus kell 13.


• Tallinna Peeteli kirikus jumalateenistus kell 11.


• EELK Mustamäe Maarja Magdaleena koguduses jumalateenistus kell 15.


• Nõmme Rahu kirikus jumalateenistus täna kell 10.30.


• Tallinna Oleviste kirikus jumalateenistused täna kell 10 ja 12.


• Tallinna Kalju Baptistikirikus jumalateenistus täna kell 10.


• Tallinna Allika Baptistikoguduse jumalateenistus kell 11.


• Nõmme Baptistikoguduse, Nõmme „Vabaduse“ Baptistikoguduse ja Eelimi Nelipühakoguduse ja Valguse Tee Vabakoguduse jumalateenistused algavad kell 11.


• Mustamäe Kristlikus Vabakoguduses: Elava Kivi Vabakoguduse aastapäeva teenistus kell 11.


• Tallinna Metodisti kirikus jumalateenistus täna 10.


• Lasnamäe Vene koguduses jumalateenistus täna kell 15.


• Tallinna Uue Elu Koguduse jumalateenistus algab kell 17, aadressil Ravi tn 27.


• Eesti Evangeelse Vennastekoguduse Endla tänava palvemajas toimub Jumalasõna kuulutustund kell 17.


• Tallinna Kristliku Elava Vee koguduse jumalateenistus täna kell 11, aadressil Merivälja tee 3.


• Päästearmee Kopli korpuses palvekoosolek kell 10, jumalateenistus kell 11.


• Saku Toomase kirikus pühapäevakool kell 13 ja noortejumalateenistus täna kell 15.


• Saku Nelipühi kirikus, aadressil Nurme tn 3a, jumalateenistus kell 11.


• Laagri Kristliku koguduse teenistus kell 12 Veskitammi Kultuurikeskuses ja aadressil Lastekodu tn 41a on jumalateenistus kell 18.


• Saue Kristlikus Vabakirikus jumalateenistus kell 13.


• Haapsalu Toomkirikus jumalateenistus täna kell 11.


• Kadrina Katariina kirikus teenistus täna kell 11.


• Kehra koguduse jumalateenistus täna kell 11.


• Nõva Püha Olevi kirikus jumala teenistus täna kell 11.


• Rakvere Kolmainu kirikus jumalateenistus täna kell 11. Lasetele pühapäevakool kell 13.


• Rakvere Karmeli kirikus jumalateenistus kell 11. Lastele pühapäevakool Kalevi hallis kell 11.30 ja jumalateenistus Kundas, Mäe tn 11 kell 14.


• Rakvere Metodisti koguduse jumalateenistus kell 10.


• Anna kiriku kogudusemajas pühapäevakool lastele kell 15.30.


• Ambla Maarja kirikus jumalateenistus täna kell 12.


• Tartu Pauluse kirikus jumalateenistused kell 10 ja 12.


• Tartu Peetri kirikus jumalateenistus täna kell 10.


• Tartu Jaani kirikus teenistus kell 11.


• Tartu Maarja kirikus, Õpetaja tn 5 jumalateenistus täna kell 12.


• Tartu Katoliku kirikus poolakeelne missa kell 10.30, missa lastele ja peredele eesti keeles kell 12 ja ingliskeelne missa kell 19.30.


• Tartu Salemi kirikus jumalateenistus täna kell 11, venekeelne jumalateenistus kell 13 ja ingliskeelne koosolek kell 16.


• Tartu Kolgata kirikus algab jumalateenistus kell 11, venekeelne teenistus kell 13, aadressil Veski 40.


• Tartu Annelinna koguduse teenitus täna kell 11.


• Tartu Püha Luuka koguduse jumalateenistus algab kell 11.


• Tartu Risttee koguduses (Kaunase 9) jumalateenistused kell 11 ja kell 18.


• Päästearmee Tartu korpuses palvekoosolek kell 10, ülistuskoosolek kell 11, pühapäevakool kell 13.


• Mustvee Betaania kirikus jumalateenistus täna kell 11.

 

Esmaspäev, 24. november 2014


• Tallinna Kaarli kirikus missa täna kell 13. Homme muusikaõhtu kell 17.30.

• Tallinna Püha Vaimu kirikus muusikatund täna kell 18. Homme kirikukogu jumalateenistus kell 10.

• Tallinna Jaani kirikus Tooma palvus homme kell 17.30 ja piletitega kadripäeva kontsert kell 18.

• Püha Katariina kloostris missa täna kell 12.

• Tallinna Oleviste kiriku Maarja kabelis toimub lastetöö jõuluseminar laupäeval, 29. novembril kell 10. Täpsem info telefonil: 55 15 985.

• Tallinna Metodisti kirikus piiblitund ja palveosadus homme kell 18.30.

• Tallinna Seitsmendapäeva adventistide koguduses, Mere pst 3 alfa kursus esmaspäeviti, kell 18.30.

• Mustamäe Kristlikus Vabakoguduses piibli- ja palveõhtu teisipäeviti kell 18.30.

• Eesti Evangeelse Vennastekoguduse Endla tänava palvemajas laulu- ja palvetund homme kell 18.

• Saku Toomase kirikus palveõhtu homme kell 17.

• Rakvere Kolmainu kirikus kogudusekool homme kell 18.

• Rakvere Karmeli kirikus palveõhtu täna kell 19.

• Anna kirik palub sõlmida kalmistu hauaplatsi kasutamise lepingu, et saada ülevaade kasutusel olevatest ja vabadest hauaplatsidest. Info kirikuõpetaja Lea Heinastelt telefonil 53 406 396.

• Tartu Jaani kirikus muusikaveerandtund teisipäeviti kell 12.15.

• Tartu Salemi kirikus Teistmoodi teisipäev homme kell 18.

• Tartu Adventkirikus palve- ja piiblitund teisipäeviti kell 18.

• Tartu Katoliku kirikus missa täna kell 18.

• Tartu Palvekliinik on avatud esmaspäeviti kella 18.30-20.30ni, aadressil Õpetaja tn 5.

• Emmause Misjoniteenistuse jumalateenistus toimub Tartus Vallikraavi tn 23 (Park hotelli kohvikus) täna kell 12. Kohapeal võimalik registreerida tasuta õigusabile ning saada sotsiaalabi.

• Jumalateenistused, kus teenib pastor Dmitry Makarenko toimuvad Viljandi Grand hotellis homme, Võru kultuurimajas Kannel 26. novembril ja Uue-Antsla rahvamajas 27. novembril algusega kell 19.

• Ilmunud on 2015.a. Vaimulikud loosungid. Tegemist on ülemaailmse vennastekoguduse loosungiraamatu 285. väljaandega, mida saab soetada kritlikest raamatupoodidest.

• Tartus, Päevakeskuses Kalda toimub terviseteemaline loeng kolmapäev, 26. novemberil kell 13. Osavõtt prii!

 
Kuula reaalajas
Saated järelkuulamiseks
Login