• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Toeta

Armsad kuulajad!
Kuna Pereraadio töötab peamiselt annetuste varal, siis on teil kõikidel võimalik meid oma toetusega aidata.
Pereraadio pangakontod on:

SEB

EE441010152001639004 

Swedbank

EE192200221018315540 

Saajaks märkige:

Tartu Pereraadio Ühing

Annetusi võib tuua ka meie stuudiotesse
Tehnika 115, Tallinnas või Annemõisa 8, Tartus

PayPal konto omanikele:

 
Kaev.net

Meie kirik

Eesti Kirik

Pildiraadio

Kuulutaja

Objektiiv

Uus Eesti

ERR uudised

Õnnitleme sünnipäevalapsi

Sünnipäevaõnnitlusi saab edastada tööpäeviti kella 9st 15ni telefonil 7488 458, samuti võib õnnitlusi saata ka See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. või postiga: Annemõisa 8, TARTU 50708

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neljapäev, 23. juuni 2016


Tänased sünnipäevalapsed on: AINO-MARGARETHE KOHANDI, AINO MUSTIMETS, HELVE UDAM, HELI PEET, MILVI LEITARU, ENN PAJULA, AASA BANDER, JAAN KELVISTE, VIIVI AALEP, JUTA KIBENA, JAAN KARDMAA, TIIT TARVE, ANDRUS REEST, REET HUSSAR, LIIA MÄGI, TERJE LOPETIENE, MAARJA ANTON, MAREK ARUJÕE, KAIT PUUSEPP, GULZJAMAL SOBOLEVA, TRIIN MUISTE, MARGIT-PÄRL AINSO, HEIKI PALM.


Pulma-aastapäeva paar: LEA ja LEO TENNO.


Koguduseliikmeid AINO-MARGARETHE KOHANDI’t ja AINO MUSTIMETS’a õnnitleb sünnipäeval ja soovib rohket Taevaisa õnnistust Tartu Pauluse kogudus.


HELVE UDAM’ile ja HELI PEET’i soovib Jumala ligiolu ja taevalikku õnnistust uude eluaastasse Nõmme Baptistikogudus.


Õde MILVI LEITARU! Eesti Evangeelse Vennastekoguduse õed-vennad õnnitlevad sind tähtpäeval tänase salmiga Vaimulike Loosungite raamatust Ps 18:36: "Sa annad mulle oma päästekilbi, su parem käsi toetab mind." Ole ikka Jumala ligiolus ja Tema peopesa kumeruses kaitstud!


Kallis õde MILVI LEITARU! Martin Luther on öelnud: „Usk ja armastus on kristlase olemus. Usk võtab vastu ja armastus annab, usk toob inimese Jumala juurde ja armastus viib ta inimese juurde, usu läbi saab ta osa Jumala heategudest ja armastusega teeb ta head teistele inimestele.“ Sind õnnistavad 82. sünnipäeval kõik su õed-vennad ja su lähedased. Ole ikka inglitiibadel kantud!


Armas juubilar, meie laulukaaslane ENN PAJULA! Õnnitleme Sind südamest 75. juubelisünnipäeva puhul ja soovime rohkeid Jumala õnnistusi, ligiolu ja juhtimist järgneval eluteel. Oled pikki aastaid teeninud oma Issandat mitmetes ülesannetes, aga eriti lauluga Teda ülistades. Jätkugu Su seda armastust ja laulurõõmu veel pikkadeks aastateks ja ole hoitud Taevaisa peopesas. Õnnistussooviga, Oleviste segakoori pere.


Teid, AASA BANDER ja JAAN KELVISTE õnnitleb sünnipäeval ja soovib Jumala õnnistust igasse päeva Haapsalu Püha Johannese kogudus.


VIIVI AALEP’ile soovib tervist ja Jumala õnnistust igasse päeva Otepää Maarja kogudus.


Head JUTA KIBENA’t ja JAAN KARDMAA’d õnnitleb sünnipäeval Kodukotus ja soovib: rahu ja rõõmu käimata teel, õnne ja õnnistust rohkesti veel.


Eesti Kristlike Raudteelaste Ühing õnnitleb oma esimeest TIIT TARVE’t ja soovib talle head tearvist, rõõmsat meelt ja Jumala rahu südamesse laulusalmiga: Looda Jeesus peale uuel aastal ka, kõigest Ta sind läbi aitab armuga.


ANDRUS REEST ja REET HUSSAR! Julgustagu sind Laul 91, oma 11-12 salmiga: „Jumal annab oma inglitele sinu pärast käsu sind hoida kõigil su teedel. Kätel nad kannavad sind, et sa oma jalga ei tõukaks vastu kivi.“ Palju Jumala sõnakuulelikkuse õnnistusi soovib Laine.


LIIA MÄGI - Teile soovib õnnistatud sünnipäeva ning taevalist rahu ja rõõmu igasse päeva Tartu Salemi kogudus.


Teid, TERJE LOPETIENE õnnitleb hällipäeval ja soovib jätkuvat Jumala armu ja rahu uude eluaastasse Karmeli kogudus.


MAARJA ANTON, MAREK ARUJÕE ja KAIT PUUSEPP! Jeesus armastab teid! Õnnistatud sünnipäeva soovib Kambja kogudus.


Head GULZJAMAL SOBOLEVA’t õnnitleb Lasnamäe Vene Kogudus sünnipäeva puhul! Las tema elu olla juhitud Jumala Vaimust.


TRIIN MUISTE’le soovib palju õnne sünnipäevaks ja Jumala õnnistust igasse päeva Tartu Maarja kogudus.


Kallis MARGIT-PÄRL AINSO! Tervitame sünnipäevahommikul piiblisalmiga Ps 73:28: "Aga minu õnn on,et ma olen Jumalale ligi;Issanda Jumala peale panen ma oma lootuse,et jutustada kõiki sinu tegusid." Soovime sulle kiiret paranemist ja Taevase Isa hoidmist ja kaitset igal päeval! Soovivad Laur, Daniel, Ülle ja Jaak.


Koguduse muusikut HEIKI PALM’i hällipäeval ning LEA ja LEO TENNO’t 20. pulma-juubelipäeval õnnitleb Tartu Kolgata kogudus ja soovib Jumala armastust ja õnnistust igasse päeva algaval aastaringil.

 

Reede, 24. juuni 2016


Tänased sünnipäevalapsed on: ERNA PÄRTIN, JUTA RULLI, URVE SEPP, LIIVI ROSENVALD, SIRJE AADER, MARIA KUUSEMETS, MARGUS TINNI, TOIVO MUSTONEN, TAISIJA PUDOVA, MEEME JÄRVI, ALLAN KALAMEES, ERLE IHER.
Pulma-aasatpäeva paar: EEVI ja HARALD VAATEMÄE.


Teid, ERNA PÄRTIN õnnitleb hällipäeval ja soovib tervist ja südamerahu ning Jumala õnnistust Tartu Peetri kogudus.


Koguduseliiget JUTA RULLI’t õnnitleb sünnipäeval ja soovib rohket Taevaisa õnnistust Tartu Pauluse kogudus.


Armas ema URVE SEPP! Jumala rahu ja õnnistust ning palju aastaid 72. sünnipäeval! Õnnitlevad poeg ja tütar peredega.


URVE SEPP! Jesaja 40:31 kinnitagu sind: „Kes ootavad Issandat, saavad uut rammu, need tõusevad tiibadega üles nagu kotkad: nad jooksevad ega tüdi, nad käivad ega väsi.“ Ole õnnistatud, õnnitleb Maie Tartust.


LIIVI ROSENVALD’a õnnitleb hällipäeval Tartu Kolgata kogudus ja soovib Jumala armastust ja õnnistust igasse päeva algaval aastaringil.


Armas usuõde SIRJE AADER! Julgustagu sind Laul 91, oma 11-12 salmiga: „Jumal annab oma inglitele sinu pärast käsu sind hoida kõigil su teedel. Kätel nad kannavad sind, et sa oma jalga ei tõukaks vastu kivi.“ Palju Jumala sõnakuulelikkuse õnnistusi soovib Laine.


MARIA KUUSEMETS’ale soovib Jumala ligiolu ja taevalikku õnnistust uude eluaastasse Nõmme Baptistikogudus.


MARGUS TINNI! Jeesus armastab Sind! Õnnistatud sünnipäeva soovib teile Kambja kogudus.


TOIVO MUSTONEN’i õnnitlevad ja soovivad rohket õnnistust Randvere Püha Peetri kogudus ja õpetaja.


TAISIJA PUDOVA’t õnnitleb sünnipäeva puhul Lasnamäe Vene Kogudus. Olgu Jumal koos sinuga kõikides sinu tegudes ja ole hoitud!


Teid, MEEME JÄRVI õnnitleb hällipäeval ja soovib jätkuvat Jumala armu ja rahu uude eluaastasse Karmeli kogudus.


ALLAN KALAMEES’t õnnitleb sünnipäeval ja soovib Jumala õnnistust igasse päeva Haapsalu Püha Johannese kogudus.


Kallis ERLE IHER! Hing, kes jagab õnnistust, kosub, ja kes kastab teisi, seda ennastki kastetakse, ütleb Õp 11:25. Rohket õnne ja õnnistust soovib Sulle kogu Pereraadio pere.


PULMA-AASTAPÄEV:
Kallid EEVI ja HARALD VAATEMÄE! „Ja Issand Jumal ütles: „Inimesel ei ole hea üksi olla, ma tahan teha temale abi, kes tema kohane on.““ (1.Ms 2:18). Rõõmustame koos teiega, et olete leidnud teineteisele kohase abi – hoidnud, hinnanud ja armastanud teineteist juba 60 aastat. Soovime jätkuvat Jumala õnnistust, Viimsi Vabakogudus.

 

Laupäev, 25. juuni 2016
Tänased sünnipäevalapsed on: AINO PÕLTSAM, INGA JÕGI, JAANUS ROOSILEHT, KARL MARKUS MÄEKIVI, AINO SAAR, EVELIN TIITER, HELGI KÕIV, MARGUS PETERSON, MARIA STRAUSS, MIRJAM BEHRENDT, KRISTIINA HENNOK.


AINO PÕLTSAM! Jeesus armastab Sind! Õnnistatud sünnipäeva soovib Sulle Kambja kogudus.


Armas õde INGA JÕGI, Jumal õnnistagu Sind 90. juubelisünnipäeva puhul ja julgustagu Psalmiga 91:2 "Sina oled minu varjupaik ja mu kindel mäelinnus, mu Jumal, kelle peale ma loodan!" Jumal on Sind hoidnud, päevast päeva on Ta arm Sind kandnud ja tänulaulu hinge pannud, ülistuseks Päästjale. Lootuse Jumal täitku Sind rahu ja rõõmuga, Tema imelist juhtimist igasse päeva soovib väärikate ühendus Nõmmelill.

Heale INGA JÕELE soovib Jumala ligiolu ja taevalikku õnnistust uude eluaastasse Nõmme Baptistikogudus.


JAANUS ROOSILEHT ja KARL MARKUS MÄEKIVI, teile soovib palju õnne sünnipäevaks ja Jumala õnnistust Tartu Püha Luuka kogudus.


Koguduseliiget AINO SAAR’t õnnitleb sünnipäeval ja soovib rohket Taevaisa õnnistust Tartu Pauluse kogudus.


Teid, EVELIN TIITER õnnitleb hällipäeval ja soovib jätkuvat Jumala armu ja rahu uude eluaastasse Karmeli kogudus.


Armas usuõde HELGI KÕIV ja kallis poeg MARGUS PETERSON! Julgustagu sind Laul 91, oma 11-12 salmiga: „Jumal annab oma inglitele sinu pärast käsu sind hoida kõigil su teedel. Kätel nad kannavad sind, et sa oma jalga ei tõukaks vastu kivi.“ Palju Jumala sõnakuulelikkuse õnnistusi soovib Laine. Margust õnnitlevad ema ja vennad.


Teid, MARIA STRAUSS ja MIRJAM BEHRENDT õnnitleb sünnipäeval ja soovib Jumala õnnistust igasse päeva Haapsalu Püha Johannese kogudus.


Kallis hommikuprogrammijuht KRISTIINA HENNOK! Piiblisõnad kinnitagu ja tugendagu Sind: „Kes ootavad Issandat, saavad uut rammu, need tõusevad tiibadega üles nagu kotkad: nad jooksevad ega tüdi, nad käivad ega väsi.“ Palju palju õnne ja Jumala rohket õnnistust, jõudu ja tarkust soovib Pereraadio pere.


Pühapäev, 26. juuni 2016


Tänased sünnipäevalapsed on: HELGI MIKKEL, ANU JAAL, ELIISE ILVES, SANDRA PALK, MALLE ALANDI, EVI KUUSING, VALDUR SEPP, ENE KUIV, RENEE PIIR, KRISTI DAUM, HELEN VALK, ELE PAJU, DEANA TOMPS, ALJONA RUDAKOVA, JANA TAMM, SVEN SAAGIM, RANDAR DANIEL, KRISTJAN HERTZMANN.


Pulma-aastapäeva paar: LIIVI ja AVO ROSENVALD.


Koguduseliiget HELGI MIKKEL’it õnnitleb sünnipäeval ja soovib rohket Taevaisa õnnistust Tartu Pauluse kogudus.


ANU JAAL, ELIISE ILVES ja SANDRA PALK! Jeesus armastab teid! Õnnistatud sünnipäeva soovib teile Kambja kogudus.


MALLE ALANDI! Jesaja 41:10 ütleb: „Kes ootavad Issandat, saavad uut rammu,
need tõusevad tiibadega üles nagu kotkad: nad jooksevad ega tüdi, nad käivad ega väsi.
" Õnnitleb ja palju Jumala õnnistusi soovib sisemise tervenemise grupp Tartust.


Koguduseliikmeile, EVI KUUSING’ule, VALDUR SEPALE, ENE KUIV’ale ja RENEE PIIR’ile soovib tervist ja Jumala õnnistust igasse päeva Otepää Maarja kogudus.


KRISTI DAUM - Teile soovib õnnistatud sünnipäeva ning taevalist rahu ja rõõmu igasse päeva Tartu Salemi kogudus.


HELEN VALK
! Jumal õnnistagu sinu sünnipäeva, hoidku sind ja juhtigu uuel aastaringil. Õnnitleb Mustvee Betaania kogudus.


Kallis usuõeke ELE PAJU! Olgu sõnad lihtsad ja soojad, sinule tänase õnne toojad. Südamesse jääb neid veel ja veel, öeldust palju soojemad on need. Piiblist Mt 10:32: „Igaühte nüüd, kes mind tunnistab inimeste ees, tunnistan minagi oma Isa ees, kes on taevas.“ Uueks eluaastaks soovime, et Jumal ise kingiks sulle tervist, rahu ja kõike, mida sa vajad maisel elurajal. Aitäh sulle alati rõõmsa sõna ja palge ees. Sind tervitab su kodukogudus Räpina Metodisti kogudus.


Hea DEANA TOMPS! Palju õnne sünnipäevaks ja Jumala õnnistust ning Tema tuntavat lähedalolu igasse päeva soovivad Tallinna metodisti kogudusepere ja pastorid.


ALJONA RUDAKOVA! Lasnamäe Vene Kogudus õnnitleb Sind sünnipäeva puhul ja soovib Jumala juhtimist ja tarkust taevast!


JANA TAMM, Teile soovib palju õnne hällipäeval ja Jumala õnnistust Tartu Püha Luuka kogudus.


Õde EINIKE VASSEL! Eesti Evangeelse Vennastekoguduse õed-vennad õnnitlevad Sind tänasel tähtpäeval salmiga Vaimulike Loosungite raamatust 1.Ms 26:24: "Ära karda, sest ma olen sinuga ja õnnistan sind!"

SVEN SAAGIM’ile soovib Jumala ligiolu ja taevalikku õnnistust uude eluaastasse Nõmme Baptistikogudus.


Armas RANDAR DANIEL! Julgustagu sind Laul 91, oma 11-12 salmiga: „Jumal annab oma inglitele sinu pärast käsu sind hoida kõigil su teedel. Kätel nad kannavad sind, et sa oma jalga ei tõukaks vastu kivi.“ Palju Jumala sõnakuulelikkuse õnnistusi soovib Laine.


KRISTJAN HERTZMANN’i õnnitleb sünnipäeval ja soovib rohket Jumala õnnistust igasse päeva Haapsalu Püha Johannese kogudus.

PULMA-AASTAPÄEV:
LIIVI ja AVO ROSENVALD’a õnnitleb 40. pulma-juubelipäeval Tartu Kolgata kogudus ja soovib Jumala armastust ja õnnistust igasse päeva algaval aastaringil.

 

Esmaspäev, 27. juuni 2016


Tänased sünnipäevalapsed on: HEDVIG LUUKAS, ENDEL MUSTIMETS, GERTRUD KÕIV, HELJU KRUUSE, HELJA MÄNNIK, ARNO PIHLAK, EVI VÕRO, PEETER RAHUVARM, JURI KASEMAA, MARINA RÜTKINEN, KALJU KAHI, ALARI ENGMAN.


Koguduseliikmeid HEDVIG LUUKAS’t, ENDEL MUSTIMETS’a ja GERTRUD KÕIV’u õnnitleb sünnipäeval ja soovib rohket Taevaisa õnnistust Tartu Pauluse kogudus.


HELJU KRUUSE ja HELJA MÄNNIK! Tervist ja Jumala õnnistust igasse päeva soovib Otepää Maarja kogudus.


Teid, ARNO PIHLAK õnnitleb hällipäeval ja soovib tervist ja südamerahu ning Jumala õnnistust Tartu Peetri kogudus.


EVI VÕRO! Julgustagu sind Laul 91, oma 11-12 salmiga: „Jumal annab oma inglitele sinu pärast käsu sind hoida kõigil su teedel. Kätel nad kannavad sind, et sa oma jalga ei tõukaks vastu kivi.“ Palju Jumala sõnakuulelikkuse õnnistusi soovib Laine.


Hea PEETER RAHUVARM! Palju õnne sünnipäevaks ja Jumala õnnistust ning Tema tuntavat lähedalolu igasse päeva soovivad Tallinna metodisti kogudusepere ja pastorid.


JURI KASEMAA ja MARINA RÜTKINEN! Lasnamäe Vene Kogudus õnnitleb Juri teie sünnipäeva puhul. Olgu Jumala tahe täidetud teie elus!


KALJU KAHI - Teile soovib õnnistatud sünnipäeva ning taevalist rahu ja rõõmu igasse päeva Tartu Salemi kogudus.


LEMBI PALDRE’le soovib Jumala ligiolu ja taevalikku õnnistust uude eluaastasse Nõmme Baptistikogudus.


ALARI ENGMAN’i õnnitleb sünnipäeval ja soovib Jumala õnnistust igasse päeva Haapsalu Püha Johannese kogudus.

 

Teated ja kuulutused

TEATED kôlavad Pereraadios kell 7.35, 9.45 ning  vahetult pärast kella 12,15 ja 17 ERR uudiseid!

Igal päeval teated ka siin!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neljapäev, 23. juuni 2016


• Tallinna Jaani kirikus armulauaga palvus täna kell 12, Ameerika tütarlastekoori kontsert kell 16. Sutlepa kabeli taaspühitsemise aastapäeva jumalateenistus toimub homme kell 15.

• Mustamäe Maarja Magdaleena kirikus Taizé palvus homme kell 19.

• Tallinna Oleviste kirikus noorteõhtu homme kell 19.

• Tallinna Metodisti koguduse heategevusmüügi saal on avatud täna kell 12-18.

• Tallinna Adventkirikus palve- ja tunnistuste koosolek homme kell 19.

• Tartu Pauluse kirikus palvus Taizé lauludega täna kell 17.30.

• Tartu Peetri kirikus vestlusring ajalehe EESTI KIRIK teemadel täna kell 12. Suveleer alustab 5. juulil kell 18 kirikus.

• Tartu Salemi kirikus õhtupalvus täna kell 18.

• Tartu Pühade Aleksandrite kirikus liturgia homme kell 10.

• Keila Baptisti Kogudus koos Harjumaa ja Kesk-Eesti kogudustega korraldavad kristliku suvelaagri täna ja homme Kloogarannas. Kõnelevad Mart Metsala, Allan Kroll, Märt Vähi ja teised. Evangeelne jaanituli toimub 23. juuni õhtul kell 20, kus musitseerib ansambel “Robirohi” ja head sõnumit kuulutab Raido Oras. Jaaniõhtu on tasuta, laagrisse tulemiseks palume registreeruda aadressil: www.laager2016.ee .

• Jahtklubi „Merikotkas“ suvelaager toimub 3.-17.juulini Võrtsjärve ääres Tarvastu poldri sadamas. Elatakse telkides, võimalus õppida purjetama. Laagrielu juurde kuuluvad palvused, vestlused, viktoriin Uue Testamendi teadmistes. Laagri maksumus on10 eurot päev. Info: telefonil 510 5021 või veebilehel: www.merikotkas.ee .

• Ignatiuse vaimulikud harjutused SIRUTA VÄLJA OMA KÄSI toimub Altmõisa külalistemajas Läänemaal 31.juulist - 7.augustini. Meditatsioonid toimuvad Luuka evangeeliumi järgi ja on tasulised. Harjutuste meister preester Karl Wolf. Info ja registreerimine: See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. või 513 2822.

• Jacksonville lastekoor Ameerikast esitab spirituaale Tallinna Püha Vaimu kirikus 28. juunil kell 12. Sissepääs prii, vaba annetused lähevad kiriku muusikatöö heaks.

• Kõrgemasse Usuteaduslikku Seminari Tartus toimub dokumentide vastuvõtt „Vabakirikliku teoloogia ja kristliku juhtimise“ õppekavale kuni 27. juunini. Vastuvõtuvestluse I voor algab Tartus 28. juunil kell 12. Rohkem infot interneti aadressil: www.kus.tartu.ee .

• Ja nüüd Suure-Jaani muusikafestivali info – täna kell 13 kontsert BACH JAZZIVÕTMES Suure-Jaani kirikus, kell 17 musitseerivad Tõnis Mägi ja Kärt Johanson kooli aulas ning kell 21 toimub jaanitule süütamine ja jaanipidu.

• SURMUAIAPÜHA
Haapsalu Püha Johannese koguduse surnaiaipüha jumalateenistus Vanal kalmistul homme kell 16 ja Mestakalmistul kell 17.

 

Reede, 24. juuni 2016


• Tallinna Peeteli kirikus venekeelne jumalateenistus homme kell 11.

• Mustamäe Maarja Magdaleena kirikus Taizé palvus täna kell 19.

• Nõmme Lunastaja kirikus palvus laupäeviti kell 18.

• Tallinna Oleviste kirikus noorteõhtu täna kell 19.

• Tallinna Adventkirikus palve- ja tunnistuste koosolek täna kell 19. Homme hingamispäevakool kell 10, jumalateenistused kell 11.15 ja 18.

• Tartu Salemi kirikus eestpalvering laupäeviti kell 10.

• Tartu Adventkirikus hingamispäevakool homme kell 9.50, samal ajal lastetunnid, jumalateenistus kell 11.15 ja piibliuurimine kell 17.

• Tartu Pühade Aleksandrite kirikus liturgia täna kell 10. Homme suur õhtuteenistus homme kell 18.

• Jahtklubi „Merikotkas“ suvelaager toimub 3.-17.juulini Võrtsjärve ääres Tarvastu poldri sadamas. Elatakse telkides, võimalus õppida purjetama. Laagrielu juurde kuuluvad palvused, vestlused, viktoriin Uue Testamendi teadmistes. Laagri maksumus on10 eurot päev. Info: telefonil 510 5021 või veebilehel: www.merikotkas.ee .

• Ignatiuse vaimulikud harjutused SIRUTA VÄLJA OMA KÄSI Luuka evangeeliumi järgi toimuvad Altmõisa külalistemajas Läänemaal 31.juulist - 7.augustini. Kursus on tasuline. Harjutusi juhendab Karl Wolf. Info ja registreerimine: See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. või 513 2822.

• Jacksonville lastekoor Ameerikast esitab spirituaale Tallinna Püha Vaimu kirikus 28. juunil kell 12. Sissepääs prii, vaba annetused lähevad kiriku muusikatöö heaks.

• Kõrgemasse Usuteaduslikku Seminari Tartus toimub dokumentide vastuvõtt „Vabakirikliku teoloogia ja kristliku juhtimise“ õppekavale kuni 27. juunini. Vastuvõtuvestluse I voor algab Tartus 28. juunil kell 12. Rohkem infot interneti aadressil: www.kus.tartu.ee .

• SURMUAIAPÜHA:
Haapsalu Püha Johannese koguduse surnaiapüha jumalateenistus Vanal kalmistul täna kell 16 ja Mestakalmistul kell 17.

 

Laupäev, 25. juuni 2016


• Tallinna Peeteli kirikus venekeelne jumalateenistus täna kell 11.

• Nõmme Lunastaja kirikus palvus täna kell 18.

• Tallinna Adventkirikus hingamispäevakool täna kell 10, jumalateenistused kell 11.15 ja 18.

• Tartu Salemi kirikus eestpalvering täna kell 10.

• Tartu Adventkirikus hingamispäevakool täna kell 9.50, samal ajal lastetunnid, jumalateenistus kell 11.15 ja piibliuurimine kell 17.

• Tartu Pühade Aleksandrite kirikus suur õhtuteenistus täna kell 18.

• Kõrgemasse Usuteaduslikku Seminari Tartus toimub dokumentide vastuvõtt „Vabakirikliku teoloogia ja kristliku juhtimise“ õppekavale kuni 27. juunini. Vastuvõtuvestluse I voor algab Tartus 28. juunil kell 12. Rohkem infot interneti aadressil: www.kus.tartu.ee .

 

Pühapäev, 26.juuni 2016
Kõigepealt kirikuteateid Tallinnast ja Harjumaalt :

• Tallinna Toomkirikus ja Peeteli kirikus jumalateenistused kell 11.

• Kaarli kirikus ja Jaani kirikus jumalateenistused kell 10.

• Nõmme Rahu kirikus jumalateenistus kell 10.30.

• Mustamäe Maarja Magdaleena kirikus jumalateenistused kell 15.

• Oleviste koguduse jumalateenistused kell 10 ja 12.

• Kalju Baptistikirikus jumalateenistus kell 10.

• Tallinna Metodisti kirikus jumalateenistus kell 10 ja ingliskeelne osadusõhtu kell 17.

• Allika ja Nõmme Baptistikogudustes, Eelimi Nelipühakoguduses ja Valguse Tee Vabakoguduses jumalateenistused kell 11.

• Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Tallinna Vineyard’i koguduse ja Elava Vee koguduse ja jumalateenistused algavad täna kell 11.

• MTÜ Maailma Valgus eesti- ja venekeelsed jumalateenistused algusega kell 11, aadressil Lastekodu tn 41.

• Hea Sõnumi koguduse jumalateenistus Tallinnas, Lasnamäe Lindakivi Kultuurikeskuse 2. korruse saalis, aadressil Koorti 22 algab kell 15.

• Tallinna Hoosianna koguduses(Mustamäe tee 55a, 4. korrus) toimub koosolek kell 16.

• Eesti Evangeelse Vennastekoguduse palvemajas, Endla tänav 68 toimub kuulutustund kell 17 ja Uue Elu koguduses jumalateenistus kell 17.

• Laagri Kristliku koguduse jumalateenistus ja pühapäevakool lastele kell 12, aadressil Veskitammi 8.

• Elisha Treeningkeskuse koguduses, Koidula tn 5, toimub jumalateenistus, kus teenib Anre Matetski kell 11.

• Randvere Peetri koguduse jumalateenistus kell 14.30.

• Saku Nelipühi kirikus jumalateenistus kell 11.

• Saue Kristlikus Vabakoguduses jumalateenistus kell 13.


Ja nüüd KIRIKUTEATEID Eestimaa muudest paikadest:

• Tartu Pauluse ja Peetri kirikus jumalateenistused kell 10.

• Tartu Jaani kirikus algab jumalateenistus kell 11.

• Tartu Maarja kirikus, Pepleri 1, jumalateenistus kell 12.

• Tartu Katoliku kirikus poola- ja venekeelne missa kell 10.30, missa eesti keeles kell 12 ja inglise keeles kell 19.

• Tartu Salemi kirikus jumalateenistus kell 11. Ingliskeelne koosolek täna kell 16, aadressil Kalevi 17.

• Tartu Kolgata kirikus, Tartu Annelinna koguduses, Ristee koguduses ja Püha Luuka koguduses jumalateenistused kell 11.

• Tartu Pühade Aleksandrite kirikus liturgia kell 10.

• Tartu TELK koguduse jumalateenistus kell 14, aadressil Rüütli 12, II korrus.

• Haapsalu Püha Johannese koguduses ja Rakvere Kolmainu kirikus jumalateenistused kell 11.

• Rakvere Karmeli koguduse jumalateenistus kell 17 ja jumalateenistus Kundas kell 14.

• Rakvere Metodisti kirikus jumalateenistus kell 10.

• Kadrina kirikus, Mustvee Betaania kirikus ja EKNK Hulja koguduse jumalateenistused kell 11.

• Nõva Püha Olevi kirikus jumalateenistus kell 12.30 ja surnuaiapüha jumalateenistus kell 13. Rooslepa kabelis jumalateenistus kell 15.


• Tartu baptisti, vaba- ja metodisti koguduste ühine surnuaiapüha toimub Tartu baptisti kalmistul (Põllu ja Puiestee tn ristmiku juures) täna kell 16.


Esmaspäev, 27. juuni 2016


• Tallinna Kaarli kirikus jumalateenistus täna kell 10. Homme muusikaõhtu kell 17.30.

• Jacksonville lastekoor Ameerikast esitab spirituaale Tallinna Püha Vaimu kirikus homme kell 12. Sissepääs prii, vaba annetused lähevad kiriku muusikatöö heaks.

• Tallinna Oleviste kirikus Ameerika koorijuhtide segakoori kontsert homme kell 18.

• Lasnamäe Püha Markuse osakoguduses jumalateenistus armulauaga teisipäeviti kell 18 Lindakivi kultuurikeskuses aadressil Koorti 22, Tallinn, II korrus.

• Püha Katariina kloostri kabelis missa täna kell 12.


• Tallinna Metodistikirikus piiblitund ja palveosadus homme kell 18.30.


• Eesti Evangeelse Vennastekoguduse palvemajas, Endla tänava 68, laulu- ja palvetund homme kell 18.


• Mustamäe Kristlikus Vabakirikus palve- ja piiblitund homme kell 18.30.

• Tartu Peetri kirikus hommikupalvus homme kell 10, naisring kell 10.15.

• Tartu Maarja koguduses hommikupalvus homme kell 10.45.

• Kõrgemasse Usuteaduslikku Seminari Tartus toimub dokumentide vastuvõtt „Vabakirikliku teoloogia ja kristliku juhtimise“ õppekavale kuni 27. juunini. Vastuvõtuvestluse I voor algab Tartus 28. juunil kell 12. Rohkem infot interneti aadressil: www.kus.tartu.ee .


• Jahtklubi „Merikotkas“ suvelaager toimub 3.-17.juulini Võrtsjärve ääres Tarvastu poldri sadamas. Elatakse telkides, võimalus õppida purjetama. Laagrielu juurde kuuluvad palvused, vestlused, viktoriin Uue Testamendi teadmistes. Laagri maksumus on10 eurot päev. Info: telefonil 510 5021 või veebilehel: www.merikotkas.ee .

 

 
Kuula reaalajas

Nutiseadmetes kuulamiseks soovitame laadida TuneIn äpp. Seejärel sisestage otsingusse Pereraadio

 
Saated järelkuulamiseks
http://www.pereraadio.ee/uus/index.php?option=com_content&view=article&id=1230%3Akoolikell&catid=21%3Aarhiiv&Itemid=1
Login