• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Toeta

Armsad kuulajad!
Kuna Pereraadio töötab peamiselt annetuste varal, siis on teil kõikidel võimalik meid oma toetusega aidata.
Pereraadio pangakontod on:

SEB

EE441010152001639004 

Swedbank

EE192200221018315540 

Saajaks märkige:

Tartu Pereraadio Ühing

Annetusi võib tuua ka meie stuudiotesse
Tehnika 115, Tallinnas või Annemõisa 8, Tartus

PayPal konto omanikele:

 
Kaev.net

Meie kirik

Eesti Kirik

Pildiraadio

Kuulutaja

Objektiiv

Uus Eesti

ERR uudised

Õnnitleme sünnipäevalapsi

Sünnipäevaõnnitlusi saab edastada tööpäeviti kella 9-st 15-ni Pereraadio üldtelefonil 7488458. Samuti võib õnnitlusi saata ka See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. või postiga: Annemõisa 8, TARTU 50708

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Reede, 22. juuli 2016

Tänased sünnipäevalapsed on: EHA-MIRALDA KIVI, MAARE KUUM, ELVI REBANE,  JAAN UGAM, HELJU IRD, MARIKA SAAR, ALEKSANDER ARUSOO ja organist MONIKA KALLASTE, RUTT-REGINA KELVASTE, MARE TEREPING ja KAAREL LIIVAMÄE ja ANNE LAASI.
 
Eakat koguduseõde EHA-MIRALDA KIVI õnnitleb Tartu Peetri kogudus sünnipäeval ja soovib Taevaisa toetavat kätt igasse elupäeva!             
 
Armsad usuõed MAARE KUUM ja ELVI REBANE! Olgu teie uus eluaasta kantud Issanda rohkest armust, õnnitlevad Tallinna Metodisti koguduse pere ja pastorid.
 
JAAN  UGAM`ile soovivad õnnistusterohket uut alanud eluaastat Raili, Peeter ja Milvi peredega pühakirjasalmiga Ps.33: 3,4 "Looda Jehoova peale ja tee head, ela oma maal ja pea ustavust ! Olgu sul rööm Jehoovast, siis ta annab sinule, mida su süda kutsub!".

Teid, HELJU IRD, MARIKA SAAR, ALEKSANDER ARUSOO ja organist MONIKA KALLASTE, õnnitleb hällipäeval Kambja kogudus  vaimuliku mõttega : „Kui Sa hoiad Jumalat oma südames, kaotab kõik halb Sinu üle mõjuvõimu!". Õnnistatud sünnipäeva!
 
Koguduseliikmeid RUTT-REGINA KELVASTE't, MARE TEREPING'i ja KAAREL LIIVAMÄE'd, õnnitleb sünnipäeval Haapsalu Püha Johannese kogudus soovides Jumala ligiolu, kaitset ning õnnistust igasse päeva.
 
Nõmme Baptistikogudus õnnitleb ANNE LAASI't soovides jätkuvat rõõmu Issandas!

Laupäev, 23. juuli 2016

Tänased sünnipäevalapsed on: RELLA KIIK, REIN MOORITS, MAIE VIRO, URVE PÄRNAMETS, ANDRES EIN, ANNE NÕGU, EHA VARIK, KAI ERLICH, ANU SOMMER, MARTIN OTTAS, VÄINO PÕLLUMÄE, SIIRI KÖNINGSBERG, LY MANNONEN, TARMO TAMM, HELIS LUIK, LIINA TAMM, MARII KASEPALU ja ELSBETH KIISK.
  
Teid, RAELLA KIIK, tervitab hällipäeval Rakvere Kolmainu kogudus ja õpetaja, soovides Jumala armu ja õnnistust uueks eluaastaks!
 
Koguduseliiget REIN MOORITS’at õnnitleb sünnipäeval ja soovib rohket Taevaisa õnnistust Tartu Pauluse kogudus.
 
MAIE VIRO't   õnnitleb hällipäeval Tartu Peetri  kogudus,soovides rahu, rõõmu ja Jumala õnnistust uude eluaastasse.
 
Armsad kaasteelised  URVE PÄRNAMETS ja ANDRES EIN, olgu teie uus eluaasta kantud Issanda rohkest armust, õnnitlevad  Tallinna  Metodisti koguduse pere ja pastorid.
 
Armas ANNE NÕGU, Jumala rikkalikke õnnistusi sinu uue eluaasta teele , oleme rõõmsad ja tänulikud sinu lahkuse, abivalmiduse ja siiralt avatud südame eest, mis Taevane Isa sulle on andnud! Õnnitleme Piiblisalmiga Õp 11, 25 „ Hing kes jagab õnnistust, kosub ja kes kastab teisi seda ennastki kastetakse“. Õnnitlevad kodugrupp ja Tiiu, Kaie ning Maarika.
 
Teid, EHA VARIK, KAI ERLICH, ANU SOMMER ja MARTIN OTTAS õnnitleb Kambja kogudus vaimuliku mõttega: „Kui Sa hoiad Jumalat oma südames, kaotab kõik halb Sinu üle mõjuvõimu!". Õnnistatud sünnipäeva!
 
VÄINO PÕLLUMÄE'd õnnitleb sünnipäeval Tartu Salemi kogudus,soovides rahu, rõõmu, tervist ja Jumala õnnistust uude eluaastasse.
 
Teid, SIIRI KÖNINGSBERG ja LY MANNONEN tervitab tähtpäeval Kalju kogudus ja soovib Issanda jätkuvat ligiolu igas uue eluaasta päevas!
 
Koguduseliikmed, TARMO TAMM ja HELIS LUIK, teid õnnitleb Otepää Maarja kogudus ja soovib Jumala õnnistust igasse päeva!

Koguduseliiget LIINA TAMM'e õnnitleb hällipäeval ja soovib rahu, rõõmu ja rohket Jumala õnnistust kõigeks eelseisvaks, Tartu Püha Luuka kogudus.
 
Haapsalu Püha Johannese kogudus õnnitleb teid, MARII KASEPALU ja ELSBETH KIISK ja soovib  jätkuvat Taevaisa hoidmist ja õnnistust!

Pühapäev, 24. juuli 2016

Tänased sünnipäevalapsed on: LINDA PREEDEN, LEIDA TOROP, VILMA SAAR, ELLA KUTSER, VALTER POOM, AINO MÄND, MAIE UNDUSK, GILITE BRONISLAVA, ÜLO RAAT, STEPAN GORBATŠHOV, HELI KÄNGSEPP, MAIA LUHT, MARGUS EENKIVI , KATRIIN UMBORG, JANNO TULTS, MOONIKA ANI ja KATRIN JERMOŠIN.
 
Kallis usuõde LINDA PREEDEN!
On möödunud suved ja pakasekuud, kord aasad on õites , kord raagus on puud! Oled sammunud reipalt eluteel, olgu tervist ja õnne sul veel ja veel!“. 96-ndal sünnipäeval õnnitlevad sind Räpina metodisti kogudus ja pastor Ele Pajo kirjakohaga Piiblist Ps 141, 8 „Sest mu silmad, Jehoova Jumal vaatavad sinule, sinu juures ma otsin pelgupaika. Ära jäta mu hinge katteta.“
 
Kallis usuõde LEIDA TOROP, õnnitlme sind 93-ndal sünnipäeval Jumalasõna salmiga pühakirjast Ps 73, 23- 24 „ Ometi jään ma ikka Sinu juurde; Sa oled haaranud kinni mu paremast käest. Oma nõuga juhatad Sa mind ja võtad mind viimaks vastu ausse.“. Kallis LEIDA, soovime sinu päevadesse jätkuvat tervist ja rõõmsat Issanda ootust, ole hoitud ja õnnistatud! Sinu Mooste kogudus ja pastor. Armsat  LEIDA TOROP'it õnnitlevadhällipäeval Uuno, Larissa ja Moonika perega Nõost. Soovime sulle tervist, rõõmu ja hingerahu ning Jumala õnnistust kõigeks eelseisvaks.
 
Kõrges vanuses koguduseõde VILMA SAAR't õnnitleb hällipäevalOtepää Maarja kogudus ning soovib tervist ja Jumala õnnistust igasse päeva.
 
Õde ELLA KUTSER - Eesti Evangeelse Vennastekoguduse õed-vennad õnnitlevad Sind tähtpäeval salmiga piiblist 1 Jh4,16: "Me oleme tunnetanud ja uskunud armastust, mis Jumalal on meie vastu?".
 
Head VALTER POOM'i õnnitleb sünnipäeval Kodukotus ja soovib rahu ja rõõmu käimata teel, õnne ja õnnistust rohkesti veel.
 
Armsad kaasteelised AINO MÄND ja MAIE UNDUSK, olgu teie uus eluaasta kantud Issanda rohkest armust! Õnnitlevad  Tallinna  Metodisti koguduse pere ja pastorid.
 
GILITE BRONISLAVA't õnnitleb Tartu Maarja kogudus, soovides rahu, rõõmu, tervist ja Jumala õnnistust uude eluaastasse.
     
Armas sõber ÜLO RAAT'i Kuiandi külas! Rohkeid Jumala õnnistusi eelseisvateks aastateks soovivad sõbrad ja usuvennad järgnevate ridadega:“
Mulle meeldivad jumalalpsed, kellest hoovavad elavad veed.
Need verega lunastud hinged,kes kõnnivad surmateed.
Vennad- õed, need meeldivad mulle, ühes nendega rõõmsasti läen
ma ihaldud eesmärgi poole, kus elama ikka jään“.
 
Armas STEPAN GORBATŠHOV! „Sest sina, Issand, õnnistad õiget; sa ehid teda oma hea meelega kui kaitsevarjuga,“ ütleb Psalmid 5:13. Palju õnne ja Jumala õnnistust igasse päeva soovib Rakvere Adventkoguduse pere.
 
HELI KÄNGSEPP'a  õnnitleb sünnipäeval ja soovib rohket Taevaisa õnnistust Tartu Pauluse kogudus.
     
Teid - MAIA LUHT, MARGUS EENKIVI, KATRIIN UMBORG õnnitleb hällipäeval Tartu Salemi kogudus, soovides rahu, rõõmu ja Jumala õnnistust uude eluaastasse.
 
JANNO TULTS'i õnnitleb Nõmme Baptisti  kogudus, soovides jätkuvat rõõmu Issandas!
  
MOONIKA ANI tervitab sünnipäeval Haapsalu Püha Johannese kogudus ja soovib Taevaisa hoidmist ja ligiolu igasse päeva.
 
KATRIN JERMOŠIN'it õnnitleb Mustvee Betaania kogudus, soovides Jumala rikkalikku õnnistust alanud eluaastasse.        
 
 

Teated ja kuulutused

TEATED kôlavad Pereraadios kell 7.35, 9.45 ning  vahetult pärast kella 12,15 ja 17 ERR uudiseid!

Igal päeval teated ka siin!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reede, 22. juuli 2016

•        Nõmme Lunastaja kirikus palvus laupäeviti kell 18.
•        Püha Katariina kloostri kabelis missa täna kl 12.
•        Oleviste kirikus täna kl 19 noorteõhtu, kõneleb Madis Kivisild
•     Tallinna Advenmtkirikus täna kl 19 väetund. Homme kl 10 hingamispäeva kool ja kl 11 jumalateenistus, jutlustab pastor Rein Käsk. Kl 18 Heebrea kirja uurimine.
•         Rakvere Kolmainu kirikus homme kl 18 piiskoplik vesper, kus õnnistatakse uueks perioodiks ametisse misjonärid Hannu ja Liliann Keskinen. Nad on teeninud mitu aastat misjonäridena Venemaal Omskis ja paar viimast aastat  rahvuskaaslaste juures Peterburis. Järgnev 2019. aastani kestev tööperiood õnnistatakse sisse Rakveres. Kl 18.00 algaval õhtupalvusel teenivad kaasa piiskop Tiit Salulmä ja EELK misjonikeskuse juhataja Leevi Reinaru. Laulab Peterburi Jaani koguduse segakoor "Kaja".
•         Hulja nelipühi koguduses palvekoosolek  esmaspäevast laupäevani igal päeval algusega kell 20.
•         Tartu Adventkirikus täna kl 19 palvekoosolek. Homme kl  9.50 hingamis-päevakool, samal ajal lastetund. Kell 11.15 algab jumalateenistus, kl 17 väikeses saalis piibliuurimissari.
•         Võru Baptisti Kogudus tähistab  oma 105.aastapäeva. Eeloleval pühapäeval kl 10 jutlustab jumalateenistusel EKBLiidu president, pastor  Erki Tamm 
•         HEA SÕNUMI BUSS on sel nädalal liikunud  Põlvamaal. Veel tänagi oodatakse  6-12 aastaseid lapsi   kell 11 - 12.30 KANEPIS, kell 13.30 - 15 PÕLGASTES ja kell 16 - 17.30 TILSIS. Kuulatakse üheskoos piiblilugusid, meisterdatakse, lauldakse ja mängitakse
•         Homme kl 10 kutsub Ilumäe kogudus kõiki huvilisi  perepäevale, nimega Ilus Päev Ilumäel. Kavas on matk, muinasjuturing, mitmesugused loovtegevused, ka lõunasöök. Tegevust jagub terveks päevaks. Lähem info: www.ilumaekirik.com või telefonil 58091356.
•        Ja nüüd üks Pille Lille Muusikute Fondi KONTSERDIKUTSE. Nelja Kiriku Suvemuusika Festival raames homme algusega kl 17 piletitega kontsert Valga Rooma-Katoliku Pühavaimu kirikus. Musitseerivad Andreas Lend tšellol ja Allan Jakobi akordionil. Kavas: Bachi, Elgari jt klassikute helilooming.
•      12.-14. August toimub oikumeeniline palverännak Vormsil, mida korraldab Eesti Kirikute Nõukogu Noortetöö Nõukogu. Registreerimine aadressil: http://ekn3.ee/palverannak/

Laupäev, 23. juuli 2016

•        Tallinna Peeteli kirikus venekeelne jumalateenistus täna kell 11.
•        Nõmme Lunastaja kirikus palvus  kell 18.
•     Tallinna Adventkirikus hingamispäevakool täna kl 10; kl 11 jumala-teenistus, jutlustab pastor Rein Käsk. Kl 18 Heebrea kirja uurimine.
•        Hulja nelipühi koguduses palvekoosolek kell 20.
•        Tartu Salemi kirikus eestpalvering  täna kell 10.
•        Tartu Adventkirikus hingamispäevakool täna kell 9.50, samal ajal lastetunnid; jumalateenistus algab kell 11.15 ja piibliuurimine kell 17.
 •       . Tartu Pühade Aleksandrite kirikus õhtuteenistus kell 18.
•           Rakvere Kolmainu kirikus täna kl 18 õhtupalvus kus õnnistatakse uueks 3 aastaseks tööperioodiks ametisse misjonärid Hannu ja Liliann Keskinen. Teenivad piiskop Tiit Salulmäe ja EELK misjonikeskuse juhataja, Lääne praost  Leevi Reinaru. Laulab Peterburi Jaani koguduse segakoor "Kaja".
•     Täna kl 10 algab Ilumäe koguduse korraldatav perepäev nimega "Ilus Päev Ilumäel". Kavas on matk, muinasjuturing, mitmesugused loovtegevused, ja lõunasöök. Tegevust jagub terveks päevaks, oodatud on kõik suured ja väikesed.
•       Võru Baptisti Kogudus 105.aastapäeva teenistusel jutlustab homme, kl 10 EEKB Liidu president, pastor ERKI TAMM.
•       Rooslepa kabelis Läänemaal homme kl 13 armulauaga jumalateenistus, teenib Nõva koguduse õpetaja Peeter Krall
•        Altmõisas Läänemaal toimuvad 31.juulist -7.augustini Ignatiuse vaimulikud harjutused Luuka evangeeliumi järgi. Harjutusi viib läbi preester Karl Wolf. Kursus on tasuline. Registreerimine aadressil: See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.
•   Pille Lille Muusikute Fond kutsub "Nelja Kiriku Suvemuusika Festivali" raames täna kl 17 kontserdile Valga Rooma-Katoliku kirikusse. Musitseerivad Andreas Lend tšellol ja Allan Jakobi akordionil. Kavas: Bachi,  Elgari jt klassikute helilooming. Piletid, hinnaga 4 ja 5 eurot on müügis kohapeal.
•      12.-14. augustil toimub oikumeeniline palverännak Vormsil, mida korraldab Eesti Kirikute Nõukogu Noortetöö Nõukogu. Registreerimine aadressil: http://ekn3.ee/palverannak/

Pühapäev, 24. juuli 2016

Tallinnas ja Harjumaal:
•        Kaarli ja Jaani kirikus algavad jumalateenistused kell 10.
•        Nõmme Rahu kirikus jumalateenistus kell 10.30.
•        Tallinna Toomkirikus ja Peeteli kirikus teenistused kell 11.
•        Mustamäe Maarja Magdaleena koguduse jumalateenistus täna kell 15.
•          Saku Toomase koguduse jumalateenistus algab kell 10.
•         Randvere kirikus jumalateenistus kell 14.30.
•         Oleviste kirikus jumalateenistused kell 10 ja 12.                  
•        Tallinna Kalju, Allika ja Nõmme Baptistikogudustes ning Mustamäe Kristlikus Vabakoguduses pühapäevane jumalateenistus algusega kl 11.
•        Tallinna Metodisti kirikus jumalateenistus täna kell 10.
•        Laagri Kristliku koguduse jumalateenistus ja pühapäevakool lastele kell 12
•        Eelimi Nelipühakoguduses, Elava Vee koguduses ja Valguse Tee koguduses algavad jumalateenistused kl 11.
•        MTÜ Maailma Valgus eesti- ja venekeelsed jumalateenistused ja teenistus Elisha Treeningkeskuses kell 11.
•        Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Tallinna Vineyard’i koguduse jumalateenistus kell 18.
•        Hea Sõnumi koguduse jumalateenistus Lasnamäe Lindakivi Kultuurikeskuses kell 15 ja Uue Elu koguduses algusega kell 17.
•        Saku Nelipühi kirikus algab jumalateenistus kell 11 ja Saue Kristlikus Vabakoguduses kell 13.
 
Eestimaa muudes paikades:
•        EELK Tartu Pauluse ja Peetri kirikutes jumalateenistused täna kl 10; Jaani kirikus kl 11 ja Maarja kirikus  algusega kl 12.
•        Tartu Katoliku kirikus poola- ja venekeelne missa kell 10.30, missa eesti keeles kell 12 ja inglise keeles kell 19.
•        Salemi kirikus jumalateenistus kell 11. Ingliskeelne koosolek kell 16, aadressil Kalevi 17.
•        Kolgata kirikus, Tartu Annelinna koguduses, Risttee koguduses ja Püha Luuka kirikus on jumalateenistused kell 11.
•        Tartu Pühade Aleksandrite kirikus liturgia kell 10.
•        Tartu TELK koguduse jumalateenistus kell 14, aadressil Rüütli 12.
          Rakvere Kolmainu kirikus jumalateenistus algusega kl 11, Rakvere Karmeli kirikus kell 17 ja Kundas kell 14, aadressil Mäe tn 11.
•        Rakvere Metodisti kirikus jumalateenistus kell 10.
•        Kadrina kirikus, Mustvee Betaania kirikus ja Hulja nelipühi koguduse koguduse jumalateenistused pühapäeval algusega kell 11.
•        Haapsalu Toomkirikus ja Nõva Püha Olevi kirikus algavad teenistused kell 11. Nõva kirikus on täna kl 20 ka õhtupalvus kus teenib õp Illimar Toomet. Rooslepa kabelis täna kl 13 armulauaga jumalateenistus, teenib Nõva koguduse õpetaja Peeter Krall
•        Võru Baptistikogudus tähistab oma 105-ndat aastapäeva, jumalateenistus algab kell 10, jutlustab  EEKB Liidu president, pastor ERKI TAMM.
 
 
 
Kuula reaalajas

Nutiseadmetes kuulamiseks soovitame laadida TuneIn äpp. Seejärel sisestage otsingusse Pereraadio

 
Saated järelkuulamiseks
http://www.pereraadio.ee/uus/index.php?option=com_content&view=article&id=1230%3Akoolikell&catid=21%3Aarhiiv&Itemid=1
Login