Lae allaNimetus Pikkus
downloadKLR 2013.01.05 Tõsiste saavutuste aasta 2012
(Hillar Peets)

30:03 min
downloadKLR 2013.01.12_ Avatud elektriturg; Jahiseadus.
(Hillar Peets)

30:01 min
downloadKLR 2013.01.19 Uuenduslikud energiaprojektud; Postimehe aasta inimene.
(Hillar Peets)

30:07 min
downloadKLR 2013.01.26 Elektriturg ja hinnatõus; Kiviõli poolkoksimägi on korrastatud; Looduskaitsepiirangutega kinnistute võõrandamine.
(Hillar Peets)

30:02 min
downloadKLR 2013.02.02 ERM uus hoone; ELS tegevusplaanid; Keskkonnaharidus.
(Hillar Peets)

30:02 min
downloadKLR 2013.02.09 Keskkonnavaldkonna investeeringud; Mõisaparkida edendamine.
(Hillar Peets)

29:59 min
downloadKLR 2013.02.16 Jahiseadus; Põllumajandusplast; Planeeringute kaardirakendus.
(Hillar Peets)

30:01 min
downloadKLR 2013.02.23 Meteoriidisadu; Jahiseadus;Looduslikud ehitusmaterjalid
(Hillar Peets)

30:02 min
downloadKLR 2013.03.02 Matsalu ahvenapopulatsioon; Energeetika.
(Hillar Peets)

30:20 min
downloadKLR 2013.03.09 Rrügi käitlemine; Karuputke tõrje; Keskkonnasõbralik mullaharimine.
(Hillar Peets)

30:10 min
downloadKLR 2013.03.16 Energiapoliitika; Keskkonnakuriteod; Pollumajandusmuuseumi renoveerimine.
(Hillar Peets)

30:02 min
downloadKLR 2013.03.23 Rahvusvaheline veepäev; Jahiseaduse arutelu Riigikogus.
(Hillar Peets)

30:16 min
downloadKLR 2013.03.30 Pärnu rannaniitude korrastamine, Erametsakasvatus.
(Hillar Peets)

30:01 min
downloadKLR 2013.04.06 Läänemeremaade nõukogu; Põlevkivi arengukava; Kalandusstrateegia.
(Hillar Peets)

30:09 min
downloadKLR 2013.04.13 Veemajanduse kaasajastamine; Veeseaduse muudatused; Elutähtsad ressursid.
(Hillar Peets)

30:01 min
downloadKLR 2013.04.20 Kasvuhoonegaaside kvoodipoliitika; Vaba elektriturg; Päikeseenergia; Jäätmed ja taaskasutus.
(Hillar Peets)

30:07 min
downloadKLR 2013.04.27 Metsanädal; Nabala kaevandamispiirkond; Jahiseadus.
(Hillar Peets)

30:01 min
downloadKLR 2013.05.04 ERMi nurgakivipanek; Looduskaitsetoetused.
(Hillar Peets)

29:59 min
downloadKLR 2013.05.11 Investeeringud keskkonda; Jahiseadus; Biogaasi investeeringud; Looduskaitsekuu.
(Hillar Peets)

30:01 min
downloadKLR 2013.05.18 Gaasiterminal; Muinsuskaitse aastaraamat; Keskkonnahariduse tegevuskava; Ninasarvikute ekspositsioon
(Hillar Peets)

30:10 min
downloadKLR 2013.05.25 Keskkonnaagentuur; Eesti Keskkonnaühenduste Koja märgukivi; Taimekahjustaja tammeäkksurm rododendronitel; Renoveeritud Kadrioru park.
(Hillar Peets)

30:00 min
downloadKLR 2013.06.01 Sadevee kuivendussüsteemide arendamine; Põllumajanduslik tootmine ja keskkonnamõju.
(Hillar Peets)

30:01 min
downloadKLR 2013.06.08 Elektrienergia tootmine; Põlevkivi kasutamise keskkonnamõju hindamine; Vabatahtliku merepäästevõimekuse arendamine.,
(Hillar Peets)

30:04 min
downloadKLR 2013.06.15 Iisaku looduskeskus.
(Hillar Peets)

30:01 min
downloadKLR 2013.06.22 Saastekvootide müügitulu kasutamine, Jaan Eilarti mälestuspäev; Kollaste akende loodusrajad.
(Hillar Peets)

30:00 min
downloadKLR 2013.06.29 Hinnakõikumised elektriturul: Võhma koostootmisjaam; Kartuli ringmädanik; Ulukite küttimine.
(Hillar Peets)

30:06 min
downloadKLR 2013.07.06 Esimesed kaitseeeskirjad; Moodusati eesti Taimekasvatuse Instituut; Talvised õlikultuuris.
(Hillar Peets)

30:21 min
downloadKLR 2013.07.13. Kasvuhoonegaaside heitkoguse kvoodi muudatused; Väikeluikede kaitse tegevuskava; Suvine kalapüük; Keskkonnasäästlik mullaharimine.
(Hillar Peets)

30:00 min
downloadKLR 2013.07.20 Saastekvootide müügitulu kasutamine; Metsaseaduse muudatused; Tallinna lahe naftaseire.
(Hillar Peets)

31:01 min
downloadKLr 2013.07.26 Prygikastide tühjendamine; Tuumaenergia; Tuulikute rajamine; Omnilaev; Jakobsoni muuseum.
(Hillar Peets)

30:03 min
downloadKLR 2013.08.03 Tänavavalgustuse uuendamine; Veeprojektide rahastamine; Säästlikud alajaamad.
(Hillar Peets)

30:02 min
downloadKLR 2013.08.10 Tallinna rannikumere monitooring; Jõgede veepaisud; Riidaja looduskaitseala; Raadi prügi.
(Hillar Peets)

30:02 min
downloadKLR 2013.08.17 Pakri poolsaare tuulepark
(Hillar Peets)

30:03 min
downloadKLR 2013.08.24 Parim kaardikujundus; Loodussõbralik toidutootmine; Merepõhi.
(Hillar Peets)

30:02 min
downloadKLR 2013.08.31 Veeldatud maagaasi terminali asukoht; Uuenduslikud sademevee süsteemid; Elistvere loomapargi, Soomaa rahvuspargi ja Jakobsoni muuseumi tegevusest.
(Hillar Peets)

30:02 min
downloadKLR 2013.09.07 Narva veepuhastusjaama renoveerimine; Keskkonnaharidus.
(Hillar Peets)

30:05 min
downloadKLR 2013.09.14 Poollooduslike koosluste säilitamise tegevuskava; Uued õpiringid Tartu looduskeskuses.
(Hillar Peets)

30:07 min
downloadKLR 2013.09.21 Saesaare Elektrijaama keskkonnamõju; Sindi paisu rekonstrueerimine; Uus loodumaja Tartus.
(Hillar Peets)

30:01 min
downloadKLR 2013.09.28 KIK annab sihtotstarbelist keskkonnalaenu; Keskkonnasõbraliku planeerimise konverents; Otepää looduskeskuse püsinäitus. s,
(Hillar Peets)

30:01 min
downloadKLR 2013.10.05 Läänemere mahetalu Saidafarm; Keskkonnainspektsiooni keskkonnakaitse nõukoda; Saku kütte- ja veeprojekt.
(Hillar Peets)

30:01 min
downloadKLR 2013.11.12 KIK investereringud; Kalakaitse nõukoja istung, Rahvusvaheline linnahaljastuse konverents; Rukkileiva tervislikkus.
(Hillar Peets)

30:08 min
downloadKLR 2013.1019 Läänemere kalapüügivõimalusted; Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu Roheline Kool; Energiaressursi tagamine.
(Hillar Peets)

30:02 min
downloadKLR 2013.10.26 Mahepõllumajanduse päevaprobleemid; Viljapuude bakterpõletik; Rahvusvaheline kliimakonverents.
(Hillar Peets)

30:01 min
downloadKLR 2013.11.02 Saastekvoodimüük Hispaaniale; Põhjamaade kliimakonverents; Keskkonnasõbralik majandamine.
(Hillar Peets)

30:00 min
downloadKLR 2013.11.09 Kuus uut kaitseeeskirja; Surusääsed joogiveees; Biogaasi tootmisvõimalused.
(Hillar Peets)

30:01 min
downloadKLR 2013.11.16 Konkurss taaskasutusiideede leidmiseks; Kliimamuutused ja põlevkivi; Kalateed paisudel; Mobiilne kiirguslabor.
(Hillar Peets)

30:09 min
downloadKLR 2013.11.23 Vooluveekogude seisundi parandamine; Sügis aias; Säästlik autokasutamine; Eesti soost mõisnikud.
(Hillar Peets)

30:03 min
downloadKLR 2013.11.30 Lennunduse heitkohuste direktiiv; ÜRO kliimakokkulepe; Põlevkivkarjääride rekultiveerimine; Jääkreostus.
(Hillar Peets)

30:27 min
downloadKLR 2013.12.07 Renoveeritud Kiviõli kladestusala; Puhas vesi,; Säästlik elektritarbimine; Kalapüügikvoot.
(Hillar Peets)

30:05 min
downloadKLR 2013.12.14 Moodustatakse Nabala looduskaitseala; Pakendiringlus muutun tarbijasõbralikumaks; Saakai levik Eestisse?
(Hillar Peets)

30:08 min
downloadKLR 2013.12.21 Keskkonnatasud ja vee erikasutusluba; Matsalu taastuskeskus.
(Hillar Peets)

30:17 min
downloadKLR 2013.12.28 Geenuuringud vana-tori hobustele
(Hillar Peets)

29:54 min