Lae allaNimetus Pikkus
downloadSissejuhatus Iiobi raamatusse
(Aare Kimmel, Gea Talts)

30:01 min
downloadIi 1:1-12 - Kas armastan ikkagi
(Aare Kimmel, Gea Talts)

30:01 min
downloadIi 1:13-2:6 - Iiob kannatas, sest ta uskus
(Aare Kimmel, Gea Talts)

30:00 min
downloadIi 2:7-13 - Kohtumised prügimäel
(Aare Kimmel, Gea Talts)

30:00 min
downloadIi 3:1-19 - Miks ma üldse sündisin
(Aare Kimmel, Gea Talts)

30:01 min
downloadIi 3:20-4:17 - Stampvastused hingehoiust ei sobi
(Aare Kimmel, Gea Talts)

29:32 min
downloadIi 4:18-5:27 - Plaaster murtule
(Aare Kimmel, Gea Talts)

29:53 min
downloadIi 6:1-7:21 - Ära looda kevadveele
(Aare Kimmel, Gea Talts)

29:52 min
downloadIi 8:1-9:13 - Võitlus jätkub
(Aare Kimmel, Gea Talts)

29:47 min
downloadIi 9:14-10:22 - Milline sa oled Jumal
(Aare Kimmel, Gea Talts)

29:59 min
downloadIi 11:1-12:13 - Kas mul on vastused kõigele
(Aare Kimmel, Gea Talts)

30:02 min
downloadIi 12:14-13:22 - Aga kui Jumal toob hävingu
(Aare Kimmel, Gea Talts)

30:01 min
downloadIi 13:23-15:35 - Suu täis tuult
(Aare Kimmel, Gea Talts)

29:37 min
downloadIi 16:1-18:8 - Lihata konte koerale
(Aare Kimmel, Gea Talts)

29:59 min
downloadIi 18:9-19:29 - Tuttava armu osaline
(Aare Kimmel, Gea Talts)

30:00 min
downloadIi 20:1-21:34 - Palju tühja juttu
(Aare Kimmel, Gea Talts)

29:16 min
downloadIi 22:1-23:17 - Õige ravi valele inimesele
(Aare Kimmel, Gea Talts)

30:00 min
downloadIi 24:1-27:6 - Jumal mäletab väiksemaidki
(Aare Kimmel, Gea Talts)

30:02 min
downloadIi 27:7-28:28 - Tarkus paistab elust
(Aare Kimmel, Gea Talts)

30:01 min
downloadIi 29:1-31:40 - Viimane apellatsioon
(Aare Kimmel, Gea Talts)

30:02 min
downloadIi 32:1-33:33 - Noor Eliihu astub ette
(Aare Kimmel, Gea Talts)

30:02 min
downloadIi 34:1-36:15 - Jumal teeb vahet
(Aare Kimmel, Gea Talts)

30:02 min
downloadIi 36:16-38:15 - Uuri Jumala imesid
(Aare Kimmel, Gea Talts)

29:58 min
downloadIi 38:16-40:14 - Jumala käsivars on jämedam
(Aare Kimmel, Gea Talts)

29:14 min
downloadIi 40:15-42:17 - Nagu surnuist tõusnud
(Aare Kimmel, Gea Talts)

29:58 min