Lae allaNimetus Pikkus
downloadOb 1:1 - Sissejuhatus Obadja raamatusse
(Aare Kimmel, Gea Talts)

29:59 min
downloadOb 1:1-3 - Kas olen ennasttäis?
(Aare Kimmel, Gea Talts)

29:53 min
downloadOb 1:4-9 - Kas oled õieti tark?
(Aare Kimmel, Gea Talts)

30:00 min
downloadOb 1:10-14 - Kõrkus väljendub tegudes
(Aare Kimmel, Gea Talts)

29:42 min
downloadOb 1:15-21 - Trööstiv sõnum
(Aare Kimmel, Gea Talts)

29:59 min