Lae allaNimetus Pikkus
downloadMi 1:1-2 - Sissejuhatus Miika raamatusse
(Aare Kimmel, Gea Talts)

29:59 min
downloadMi 1:3-9 - Pehme mehe kõvad sõnad
(Aare Kimmel, Gea Talts)

30:00 min
downloadMi 1:10-2:2 - Kaeblemise aeg
(Aare Kimmel, Gea Talts)

29:58 min
downloadMi 2:3-13 - Kas ülekohtust tohin rääkida?
(Aare Kimmel, Gea Talts)

29:59 min
downloadMi 3:1-8 - Sõnum naha nülgijatele
(Aare Kimmel, Gea Talts)

29:59 min
downloadMi 3:9-4:2 - Päev algab ööga
(Aare Kimmel, Gea Talts)

29:59 min
downloadMi 4:3-8 - Kas mõõgad juba taotakse atradeks?
(Aare Kimmel, Gea Talts)

29:59 min
downloadMi 4:9-14 - Sünnitaja valu ja rõõm
(Aare Kimmel, Gea Talts)

29:59 min
downloadMi 5:1-5 - Jõulune sõnum
(Aare Kimmel, Gea Talts)

30:00 min
downloadMi 5:6-14 - Nagu vihmapiisad rohus
(Aare Kimmel, Gea Talts)

29:04 min
downloadMi 6:1-7 - Kutse kärajatele
(Aare Kimmel, Gea Talts)

30:00 min
downloadMi 6:8-16 - Tee seda, mis on õige!
(Aare Kimmel, Gea Talts)

30:14 min
downloadMi 7:1-8 - Ära rõõmusta vaenlane
(Aare Kimmel, Gea Talts)

29:59 min
downloadMi 7:9-16 - Issand päästab oma rahva
(Aare Kimmel, Gea Talts)

29:57 min
downloadMi 7:17-20 - Kalastamine keelatud!
(Aare Kimmel, Gea Talts)

29:59 min