EELK Misjonikeskuse ja Eesti Piibliseltsi meediatoimetajana toimetan saateid "Meie misjon", "Piibel maailmas" ja "Hõimurahvaste aeg". Mul on väga südames, et Eesti rahvas tunneks Jumala Sõna, et osata armastada ja usaldada Jumalat, käia Temaga käsikäes. Fotol vaatan Galilea järvele 2010. aasta kevadel.