Lae allaNimetus Pikkus
downloadKLR 2014.01.04 Aastanoppeid
(Hillar Peets)

30:02 min
downloadKLR 2014.01.11 Rahvusvaheline Soome lahe aasta
(Hillar Peets)

30:20 min
downloadKLR 2014.01.18 Vedelgaasiterminali rajamine; Elva maastikukaitseala kaitseeeskiri; Energia- ja ressursisäästukonkurss Negavatt.
(Hillar Peets)

30:00 min
downloadKLR 2014.01.25 EL Energia- ja kliimaraamistik; NLG terminali asukohalepped; Soome lahe aasta avaüritus.
(Hillar Peets)

30:22 min
downloadKLR 2014.02.01 Kredexi eluasemetoetus; Keskkonnaülevaade 2013.
(Hillar Peets)

30:03 min
downloadKLR 2014.02.08 Keskkonnaülevaade 2013 veest.
(Hillar Peets)

30:01 min
downloadKLR 2014.02.15 Läänemere aasta avamine Tallinnas; Keskkonnatasude muutmine.1
(Hillar Peets)

30:01 min
downloadKLR 2014.02.22 Investeeringud Eesti loodusesse; Eesti panustab loodushoiu raamdirektiividesse.
(Hillar Peets)

30:01 min
downloadKLR 2014.03.01 Investeeringud looduskeskkonda; Läänemere aasta; Viigerhüljeste kaitse.
(Hillar Peets)

30:02 min
downloadKLR 2014.03.08 Uus elektrikaabel Estlink 2; Keskkonnaseadustiku muudatus; Pillliroo kasutamisvõimalused.
(Hillar Peets)

30:00 min
downloadKLR 2014.03.15 Lindude kaitse laidudel; Angerjate märgistamine; Keskkonnatasud.
(Hillar Peets)

30:04 min
downloadKLR 2014.03.22 Meteroloogiapäev; Veepäev ja õpimapp; Tuulikud.
(Hillar Peets)

30:00 min
downloadKLR 2014.03.29 Riigikontrolli audit põlevkivi kasutamise kohta; Lihtsustatakse puidu kasutamist
(Hillar Peets)

30:01 min
downloadKLR 2014.04.05 ÜRO valitsusvahelise kliimamuutuste paneeli raport; Kooreüraski levi vajab tõkestamist
(Hillar Peets)

30:02 min
downloadKLR 2014.04.12 Elurikkuse säilitamine; Victoria bastioni nahkhiired; NLG terminal Paldiskisse.
(Hillar Peets)

30:00 min
downloadKLR 2014.04.26 Päikeseenergia: Üraskipüünised, Reoveepuhasti väikemajapidamisele.
(Hillar Peets)

30:02 min
downloadKLR 2013.05.03 Virumaa joogivee kvaliteedi uuringud; Ressursisäästukonkurss Negavatt; Aasta Looduse foto.
(Hillar Peets)

30:03 min
downloadKLR 2014.05.10 Investeeringud keskkonnakoidu; Kliimakõnelused ; Energia.
(Hillar Peets)

30:01 min
downloadKLR 2014.05.17 Looduskaitsekuu avamine
(Hillar Peets)

29:55 min
downloadKLR 2014.05.24 Uus jäätmekava; Looduskaitsekuu üritused; Soome lahe näitus loodusmuuseumis; Kohtla-järve õhukvaliteet.
(Hillar Peets)

30:05 min
downloadKLR 2014.05.31 Kiirrongi trassivaidlused; Taimekahjustaja tamme-äkksurm; Seminar püsirohumaadest.
(Hillar Peets)

30:00 min
downloadKLR 2014.06.07 Akadeemikud on vastu Nabala looduskaitseala moodustamisele, Valgepõsk-laglede süstemaatiline llennuloendus
(Hillar Peets)

30:01 min
downloadKLR 2014.06.14 Poollooduslikel kooslustel karjatamine.
(Hillar Peets)

30:02 min
downloadKLR 2014.06.21 Nabala looduskaitseala kaitse-eeskiri; Keskkonnainvesteeringud; Eksootilised suveniirid.
(Hillar Peets)

30:03 min
downloadKLR 2014.06.28 NLG terminali rajamimne; Nabala looduskaitseala; ulukiseire
(Hillar Peets)

30:02 min
downloadKLR 2014.07.05 Tallinna Loomaaia Loodushariduskeskus; Tartu Loodusmaja loodusmängud.
(Hillar Peets)

28:56 min
downloadKLR 2014.07.12 Eesti on HELCOMi eesistujamaa; Jääajakeskuse sünnipäev.
(Hillar Peets)

30:02 min
downloadKLR 2014.07.19 Jäätmete taaskasutamine; Roheline majanduskasv; Balticconnectori keskkonnamõju hindamine; Angerja taasasustamine.
(Hillar Peets)

30:00 min
downloadKLR 2014.07.26 Õhukvaliteet; Põlevkivi kasutamine; Loodusharidus; Lusitaania teetigu.
(Hillar Peets)

30:15 min
downloadKLR 2014.08.02 Elanikkonna keskkonnateadlikkus
(Hillar Peets)

30:03 min
downloadKLR 2014.08.09 Nabalakeskkonnamõju; Koostöö Rootsiga; Kliimastrateegia.
(Hillar Peets)

30:01 min
downloadKLR 2014.08.15 Erametsandus; Hakkpuidukatlamajad; Lahemaa ehituspärand.
(Hillar Peets)

30:02 min
downloadKLR 2014.08.23 Põlevkiviäri ja keskkonnatasud; Peipsi teadusuuringud ja kalapüügi seire.


30:00 min
downloadKLR 2014.08.30 Kaevandusvee keskkonnamõju; Metsaökosüsteemide taastamine; Sügisseened.
(Hillar Peets)

29:47 min
downloadKLR 2014.09.06 Üleilmsed looduskaitseprobleemid; Piiriveekoigude seire; Veemajandusprojektid; Jäätmekava rakendamine.
(Hillar Peets)

29:59 min
downloadKLR 2014.09.13 Keskkonnatasude muutmine


30:01 min
downloadKLR 2014.09.20 Prügilate sulgemine; Alvarid; Veepaisud; Keskkonnahariduse konverentsid.
(Hillar Peets)

30:02 min
downloadKLR 2014.09.27 Biomajanduse strateegia eelnõu; Valga renoveeritud veemajandus.
(Hillar Peets)

30:00 min
downloadKLR 2014.10.04 Põllumajanduslikud tootmisahelad, võimalused, maheviljelus.
(Hillar Peets)

30:01 min
downloadKLR 2014.10.11_Põlevkiviõlitehase avamine; Ida-Virumaa keskkonnaohud.
(Hillar Peets)

30:00 min
downloadKLR 2014.10.18 Vastuseis keskkonnatasude seaduse eelnõule.
(Hillar Peets)

30:02 min
downloadKLR 2014.10.25 Põllumajanduslik tootmine ja keskkonnanõuded; Alvarite taastamine.
(Hillar Peets)

30:02 min
downloadKLR 2014.10.01 Kkeskkonnatasude raamkava; Maavarade kasutamine; Tuuleenergia; Otepää ja Pangodi kaitsekorraldus.:
(Hillar Peets)

30:02 min
downloadKLR 2014.11.08 Keskkonnatasude kujundamisel on arvesse võetud riigikontrolli soovitusi; Leevijõe paisjärvede korrastamine; Matsalu e-projekt.
(Hillar Peets)

30:02 min
downloadKLR 2014.11.15 Keskkonnateo ja ettevõtte konkurss; Moodustatakse nabala kaitseala; Keskkonnatasude määrad.
(Hillar Peets)

30:00 min
downloadKLR 2014.11.22 Metalli kokkuost; Õhuseire, Hülgete küttimine.
(Hillar Peets)

30:00 min
downloadKLR 2014.11.29 Riigipiiri puhastamine, Maapõueseaduse muudatused.
(Hillar Peets)

30:00 min
downloadKLR 2014.12.06 Välisõhu kaitse seadus; Maavarade strateegia väljatöötamine.
(Hillar Peets)

30:00 min
downloadKLR 2014.12.13 Lima kliimakonverents; Saesaare pais; Turvas.
(Hillar Peets)

29:59 min
downloadKLR 2014.12.20 Põlevkivi arengukava; KIKi prpjektid ja taotlusvoor.
(Hillar Peets)

29:58 min
downloadKLR 2014.09.20 Prügilate sulgemine; Alvarid; Veepaisud; Keskkonnahariduse konverentsid.
(Hillar Peets)

30:02 min