Lae allaNimetus Pikkus
download13.01.2014 Vaga Johannes lehtonni elanik; EAÕK autonoomia saamislugu
(Ardalion Keskküla, Kristoforos Parts)

52:57 min
download27.01.2014 Vaga Efrem süürlase elulugu; EAÕK autonoomia saamislugu
(Ardalion Keskküla, Kristoforos Parts)

57:27 min
download10.02.2014 Kiievi püha metropoliit Kirilli elulugu; EAÕK autonoomia saamislugu
(Ardalion Keskküla, Kristoforos Parts)

59:45 min
download24.02.2014 Preestermärter Mihhail Bleive elust; EAÕK autonoomia saamislugu.
(Ardalion Keskküla, Kristoforos Parts)

59:40 min
download10.03.2014 Vaga Thofanes usutunnistaja elulugu; EAÕK autonoomia saamislugu.
(Ardalion Keskküla, Kristoforos Parts)

58:20 min
download24.03.2014 Vaga Johannes Redelikirjutaja ja Kiievi preestermärter Eustraatiose elu; EAÕK kiriku ajaloost peale autonoomia taastamist.
(Ardalion Keskküla, Kristoforos Parts)

54:25 min
download07.04.2014 Vilniuse pühad märtrid Johannes, Antonius ja Eustathios ning märter Savva; EAÕK kiriku ajalugu.
(Mattias Palli, Kristoforos Parts)

59:50 min
download21.04.2014 Püha suurmärter Gregorios Võidukandja; EAÕK kiriku ajalugu.
(Mattias Palli, Kristoforos Parts)

58:12 min
download05.05.2014 Suurmärter Irene ja märter Kristoforos; EAÕK kiriku ajalugu.
(Mattias Palli, Kristoforos Parts)

57:42 min
download19.05.2014 Keiser Konstantinos Suur ja tema ema Helena; EAÕK kiriku ajalugu.
(Mattias Palli, Kristoforos Parts)

54:49 min
download02.06.2014 Aleksandria ülempiiskop Kirillos ja apostel Bartholomeus; EAÕK kiriku ajalugu.
(Mattias Palli, Kristoforos Parts)

60:00 min
download15.09.2014 Pühad märtrid Trofimos, Savvatios ja Dorimedon ning prohvet Joona elu; EAÕK autonoomia.
(Mattias Palli, Kristoforos Parts)

58:19 min
download29.09.2014 Armeenia valgustaja piiskopmärter Gregooriuse ja vaga isa Romanos kauniltlaulja elust; EAÕK autonoomia.
(Mattias Palli, Kristoforos Parts)

53:42 min
download13.10.2014 Märtritest Karpusest ja Papilasest ning munk Nikolai Svjatošast; EAÕK autonoomia.
(Mattias Palli, Kristoforos Parts)

58:33 min
download27.10.2014 Suurmärter Paraskeeva ja vaga märter Anastasia; EAÕK autonoomia.
(Mattias Palli, Kristoforos Parts)

59:02 min
download10.11.2014 Konstantinoopoli ülempiiskopi Johannes Kuldsuu elust.
(Kristoforos Parts)

53:52 min
download24.11.2014 Püha suurmärter Ekaterina ehk Katariina eluloost.
(Kristoforos Parts)

46:55 min
download08.12.2014 Vaga Taaniel Sambnik, pühad märtrid Eustratios, Auksentius, Eugenius ja nende kaaskannatajad.
(Mattias Palli, Kristoforos Parts)

59:38 min
download22.12.2014 Vaga märter Eugeenia elust; EAÕK autonoomia.
(Mattias Palli, Kristoforos Parts)

58:53 min