Lae allaNimetus Pikkus
downloadKLR 2015.01.10 Üleujutuste prognoosimine; Atmosfääriõhu kaitse.
(Hillar Peets)

60:01 min
downloadKLR 2015.01.17 Pandipakendi käitlemine
(Hillar Peets)

30:06 min
downloadKLR 2015.01.24 Põlevkivi arengukava väljatöötamine
(Hillar Peets)

30:01 min
downloadKLR 2015.01.31 Keskkonnategude autasud, Põlevkivi arengukava keskkonnamõju hindamine.
(Hillar Peets)

31:19 min
downloadKLR 2015.02.07 Põlevkivi arengukava eesmärgid.
(Hillar Peets)

29:54 min
downloadKLR 2015.02.14 Investeeringud maaeku arenguks; Metsaseadusandluse uuendamine, Keskkonnaorganisatsioonide hinnang põlevkivi arengukavale.
(Hillar Peets)

29:45 min
downloadKLr 2015.02.21 Rail Balticu keskkonnamõju, Lahemaa kaitsekorralduskava; Eesti ohustatud liikide punase nimistu koostamine.
(Hillar Peets)

29:56 min
downloadklr_150228_SindipPunnim


32:46 min
downloadKLR 2015.03.07 Härjassaare mägi, Tartu ülikooli palmihoone on renoveeritud!, Toidu raiskamine.
(Hillar Peets)

30:34 min
downloadKLR 2015.03.14 Keskkonnaseisundi aruanne; Pestitsiidi jäägid mullas; Kevadine puuviljaaed.
(Hillar Peets)

30:04 min
downloadKLR 2015.03.21 Kliimapoliitika põhialused, Doha lepe. Keskkonnaautasud; Pärnu kohavarud.
(Hillar Peets)

30:01 min
downloadKLR 2015.03.28 Investeeringud keskkonnatõhususse; Põlevkivi säästlik kasutamine, Kalapüügiseaduse muudatused.
(Hillar Peets)

29:31 min
downloadKLR 2015.04.11 Pärandkoosluste seisundi parandamine. Saastetasu asendamine. Raudteeliikluse arendamise toetus
(Hillar Peets)

30:05 min
downloadKLR 2015.04.18 Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniseaduse uuendamine, Uus sääseliik; Keskkonnasõbralik koduküte.
(Hillar Peets)

29:48 min
downloadKLR 2015.04.25 Kkeskkonnatoetused; looduskaitseprojektid; Taastatakse Pärnu jõe lõhepopulatsioon.
(Hillar Peets)

31:18 min
downloadKLR 2015.05.02 Jäätmetekke vähendamine; Kohtusid noored veeteadlased.
(Hillar Peets)

31:13 min
downloadKLR 2015.05.09 Eesti keskkonnaülevaade; Keaskkonnateadlikkuse projektide rahastamine; hooliv karjatamine.
(Hillar Peets)

29:49 min
downloadKLR 2015.05.16 Looduskaitsekuu avamine
(Hillar Peets)

29:59 min
downloadKLR 2015.05.23 eesti Vabaõhumuuseumis valmis peipsivene vanausulise maja.
(Hillar Peets)

30:31 min
downloadKLR 2015.05.30 Eesti Vabaõhumuuseumis avati setu talukompleks.
(Hillar Peets)

30:26 min
downloadKLR 2015.06.06 Põlevkivi kaevandamine; Jäätmetekke vähendamine.
(Hillar Peets)

30:08 min
downloadKLR 2015.06.13 Ringmajandus ja materjaliringr; Karjatamine alvaritel.
(Hillar Peets)

30:14 min
downloadKLR 2015.06.20 Veevaru, seisund ja kasutamine; Mida reguleerib CITES konventsioon?
(Hillar Peets)

30:06 min
downloadKLR 2015.08.01 Läänemere saastuskoormuse vähendamine.
(Hillar Peets)

30:08 min
downloadKLR 2015.06.27 Läänemereriikide koostöö; Elurikkuse säilitamine; Keskkonnainvesteeringud.
(Hillar Peets)

29:44 min
downloadKLR 2015.07.04 Keskkonnaprogrammi investeeringud, Küttimismahtude muutmine; Kanakulli kaitsekava; Kalapüügiseadus.
(Hillar Peets)

29:50 min
downloadKLR 2015.07.11 Investeeringud atmosfäriõhu kaitsesse ja jäätmekäitlusse, Piiiriveekogude kaitse;Kuldkinga kaitsekava; Keskkonnaagentuuri uued töösuunad.
(Hillar Peets)

29:48 min
downloadKLR 2015.07.18 EL elukeskkonna arendamise rakenduskava; Täpsustati eesti pindala suurust; Kalapääsude ehitamine.
(Hillar Peets)

28:49 min
downloadKLR 2015.07.25 Seakatk; Radioaktiivsed jäätmed; Kallandusprojektid; Ülemaailmse kliimakokkuleppe eel.
(Hillar Peets)

30:43 min
downloadKLR 2015.08.01 Läänemere saastuskoormuse vähendamine.
(Hillar Peets)

30:15 min
downloadKLR 2015.08.08 Sigade Aafrika katku bioohutusmeetmed; Keskkonnainvesteeringud.
(Hillar Peets)

30:19 min
downloadKLR 2015.08.15 Metssigade arvukuse vähendamine; Hukatud sigade matmine; Rongipeatuste ühendamise toetus; Rukkiküün; Aktinomeetrilised mõõteseaded.
(Hillar Peets)

31:00 min
downloadKLR 2015.08.29 Metssigade populatsiooni vähendamine, Kaali peakraatri renoveerimistööd, Koha- ja ahvenavaru taastavad abinõud.
(Hillar Peets)

31:30 min
downloadKLR 2015.09.05 koostöö ja teadlikkus aitavad seakatku tõkestada, Looduse mitmekesisuse säilitamine, Kliimamuutuste tulevikumudel.
(Hillar Peets)

33:42 min
downloadKLR 2015.09.12 Keskkonnakrahhi ennetadea; Kliimamuutuste mõju hindamine, Seakatku ohjamine, Vooluveekogude tervendamine.
(Hillar Peets)

30:05 min
downloadKLR 2019.09.19 Kliimakokkuleppe heitkogused; "Sinine infrastruktuur", Eoslavaseente elektrilaeng; Ehe-märgis.
(Hilar Peets)

35:33 min
downloadKLR 2015.09.26 looduskaitseprojektide rahastamine, Veekogude keskkonnaseire tõhustamine; Kliimamuutuste tulevikustsenaariumid, Jäätmeseaduse muutmine.
(Hillar Peets)

31:27 min
downloadKLR 2015.10.03 metssigade küttimismahud; jahiseaduse muutmine; Selisoo looduskaitseala moodustamine.
(Hillar Peets)

28:02 min
downloadKLR 2015.10.10 Külmkambrid, kütitud metssigade käitlemine, bioohutusnõuded, teadlaste kaasamine seakatku ohjamiseks, Sillamäe veemajandusprojekt.
(Hillar Peets)

30:33 min
downloadKLR 2015.10.17 Keakatku kahju hüvitamine; Pakendiseaduse muudatused; Keskkonnasõbralik põllumajandus.
(Hillar Peets)

32:31 min
downloadKLR 2015.10.24 Bonni kliimakõnelused; Euroopa metsakonverents; Looduskaitselised maaomandit riivavad piirangud; Biometaani tootmine jäätmetest.
(Hillar Peets)

30:17 min
downloadKLR 2015.10.31 Tödeldud liha tarbimine; Erahariduse tulevik; Kivisisaliku kaitsekava; Võrtsjärve madal veetase.
(Hillar Peets)

32:31 min
downloadKLR 2015.11.07 Säästva arengu uued eesmärgid; Keskkonnateo konkurss; Tallinnas paigaldati õhuseire ekraan; Mudakonna ja suur-rabakiili kaitsekava.
(Hillar Peets)

30:38 min
downloadKLR 2015.11.14 Kkeskkonnakasutuse välismõjude rahasse hindamise analüüs; Paide ledvalgustid; Taimekahjustaja aasia sikk; Mereakadeemia uued laborid.
(Hillar Peets)

29:44 min
downloadKLR 2015.1121 Sindi kärestiku projekteerimine; Metsseajahi muudatused; Maastike väärtustamine.
(Hillar Peets)

29:53 min
downloadKLR 2015.11.28 Pariisi kliimakonverentsi eel.
(Hillar Peets)

31:11 min
downloadKLR 2015.12.05 Maapõue strateegia väljatöötamine; Pariisi kliimakokkulepppe eel.
(Hillar Peets)

29:02 min
downloadKLR 2015.12.12 Toidu raiskamise vähendamine; Kliimakonverents; Põllumajandusloik tootmine ja keskkonnahoid peavad olema tasakaalus; Pakendiseaduse muudatus.
(Hillar Peets)

32:18 min
downloadKLR 2015.12.19 Pariisis sõlmiti kliimakokkulepe.
(Hillar Peets)

29:48 min
downloadKLR 2015.08.15 Metssigade arvukuse vähendamine; Hukatud sigade matmine; Rongipeatuste ühendamise toetus; Rukkiküün; Aktinomeetrilised mõõteseaded.
(Hillar Peets)

31:01 min