Lae allaNimetus Pikkus
download12.01.2015 Vaga Markus Suur ja vaga Eufiimius Suur; EAÕK autonoomia.
(Mattias Palli, Kristoforos Parts)

55:16 min
download26.01.2015 Püha vaga isa Ksenofoni, tema abikaasa Maria ja nende poegade Arkaadiuse ja Johannese elulugu; EAÕK autonoomia.
(Mattias Palli, Kristoforos Parts)

59:45 min
download09.02.2015 Preester Sapritsiuse ja Nikeforuse elulugu; EAÕK autonoomia.
(Mattias Palli, Kristoforos Parts)

51:20 min
download23.02.2015 Vaga märter Eudokia elust; EAÕK autonoomia.
(Mattias Palli, Kristoforos Parts)

56:59 min
download09.03.2015 Sebastia järves kannatanud 40st pühast märtrist; EAÕK autonoomia.
(Mattias Palli, Kristoforos Parts)

55:20 min
download23.03.2015 Vaga piiskopmärter Niikon'i elust; EAÕK autonoomia.
(Mattias Palli, Kristoforos Parts)

58:06 min
download06.04.2015 Pergamose püha piiskopmärter Antipas, märtrid Terentius ja Afrikanus ning nende kaaskannatajad
(Kristoforos Parts)

37:46 min
download20.04.2015 Püha apostel ja evangelist Markuse ning Amasia püha piiskopmärter Vassilease elulood; EAÕK lähiajalugu.
(Mattias Palli, Kristoforos Parts)

54:21 min
download04.05.2015 Neitsimärter Pelagia elulugu; EAÕK lähiajalugu.
(Mattias Palli, Kristoforos Parts)

59:40 min
download18.05.2015 Rostovi püha piiskop Leontin ja vaga Nikita samblik imetegija elulugu; EAÕK lähiajalugu.
(Mattias Palli, Kristoforos Parts)

53:23 min
download08.06.2015 Püha märter Justinus Filosoofi elust; EAÕK lähiajalugu.
(Mattias Palli, Kristoforos Parts)

51:13 min
download29.06.2015 EAÕK lähiajalugu
(Mattias Palli, Kristoforos Parts)

43:41 min
download28.09.2015 Vaga Hariton Usutunnista ja Ateena piiskopmärter Areopaagi Dionüsiosest
(Kristoforos Parts)

41:17 min
download12.10.2015 Püha märter Longinus sadakonnaülem ja suurmärter Artemios.
(Kristoforos Parts)

44:13 min
download26.10.2015 Püha suurmärter Dimitrios mürrivoolaja ja märter Nestor
(Kristoforos Parts)

40:07 min
download09.11.2015 Aleksandria püha ülempiiskop Johannes armulisest
(Kristoforos Parts)

45:10 min
download23.11.2015 Rooma piiskopmärter Clemens ja tema pere
(Kristoforos Parts)

45:32 min
download14.12.2015 Püha märter Sebastianus ja tema kaaskannatajad
(Kristoforos Parts)

38:55 min
download28.12.2015 Märter Anisiast ja kahest vagast Melaniast
(Kristoforos Parts)

41:56 min