Loeb: Eve Kruus

Lae allaNimetus Pikkus
downloadKristuse jälgedes - Järgi Kristust ja vihka maailma tühimeelseid lõbusid.
(autor: Thomas Kempisest; loeb: Eve Kruus)

9:33 min
downloadKristuse jälgedes - Põlga iseennast.
(autor: Thomas Kempisest; loeb: Eve Kruus)

6:08 min
downloadKristuse jälgedes - Tõe õpetusest.
(autor: Thomas Kempisest; loeb: Eve Kruus)

9:07 min
downloadKristuse jälgedes - Ole ettevaatlik.
(autor: Thomas Kempisest; loeb: Eve Kruus)

5:46 min
downloadKristuse jälgedes - Ebamõistlikest lihalikest kalduvustest. Valelootuse ja asjatu uhkustamise vältimisest.
(autor: Thomas Kempisest; loeb: Eve Kruus)

7:34 min
downloadKristuse jälgedes - Saladuste avaldamisest ja liigsest sõprusest. Sõnakuulelikkusest ja alistumisest.
(autor: Thomas Kempisest; loeb: Eve Kruus)

7:32 min
downloadKristuse jälgedes - Hoidu liiksetest sõnadest. Otsi rahu ja rutta pühitsemisega.
(autor: Thomas Kempisest; loeb: Eve Kruus)

7:24 min
downloadKristuse jälgedes - Kannatuse kasust.
(autor: Thomas Kempisest; loeb: Eve Kruus)

6:54 min
downloadKristuse jälgedes - Kuidas kiusatustele vastu astuda?
(autor: Thomas Kempisest; loeb: Eve Kruus)

9:16 min
downloadKristuse jälgedes - Hoidu kergemeelsetest otsustest.
(autor: Thomas Kempisest; loeb: Eve Kruus)

5:22 min
downloadKristuse jälgedes - Tegudest, mis võrsuvad armastusest.
(autor: Thomas Kempisest; loeb: Eve Kruus)

5:45 min
downloadKristuse jälgedes - Ole kannatlik teiste vigade ja nõrkuste suhtes.
(autor: Thomas Kempisest; loeb: Eve Kruus)

5:53 min
downloadKristuse jälgedes - Jumalale meelepärasest elust. Pühakute eeskujust.
(autor: Thomas Kempisest; loeb: Eve Kruus)

9:04 min
downloadKristuse jälgedes - Jumalale meelepärasest eluviisist - õigest kristlikust käitumisest.
(autor: Thomas Kempisest; loeb: Eve Kruus)

9:08 min
downloadKristuse jälgedes - Üksinduse ja vaikuse armastusest.
(autor: Thomas Kempisest; loeb: Eve Kruus)

9:21 min
downloadKristuse jälgedes - Tõelisest südamekahetsusest ja selle kasust.
(autor: Thomas Kempisest; loeb: Eve Kruus)

7:51 min
downloadKristuse jälgedes - Inimlike hädade vaatlusest.
(autor: Thomas Kempisest; loeb: Eve Kruus)

9:10 min
downloadKristuse jälgedes - Ajaliku surma vaatlusest.
(autor: Thomas Kempisest; loeb: Eve Kruus)

10:05 min
downloadKristuse jälgedes - Kohtupäevast ja pattude karistusest.
(autor: Thomas Kempisest; loeb: Eve Kruus)

12:02 min
downloadKristuse jälgedes - Kogu meie elu tõsisest parandamisest. 1
(autor: Thomas Kempisest; loeb: Eve Kruus)

7:08 min
downloadKristuse jälgedes - Kogu meie elu tõsisest parandamisest. 2
(autor: Thomas Kempisest; loeb: Eve Kruus)

9:20 min
downloadKristuse jälgedes - Seesmine käitumine.
(autor: Thomas Kempisest; loeb: Eve Kruus)

10:48 min
downloadKristuse jälgedes - Alandlikust alistumisest. Puhta hingelu lihtsameelsetest arvamistest.
(autor: Thomas Kempisest; loeb: Eve Kruus)

7:20 min
downloadKristuse jälgedes - Headest rahuarmastajatest inimestest.
(autor: Thomas Kempisest; loeb: Eve Kruus)

6:50 min
downloadKristuse jälgedes - Valva enese järele.
(autor: Thomas Kempisest; loeb: Eve Kruus)

6:01 min
downloadKristuse jälgedes - Rõõm heast südametunnistusest.
(autor: Thomas Kempisest; loeb: Eve Kruus)

6:58 min
downloadKristuse jälgedes - Jeesuse Kristuse ülimast armastusest.
(autor: Thomas Kempisest; loeb: Eve Kruus)

5:52 min
downloadKristuse jälgedes - Sõbralikust läbikäimisest Jeesusega.
(autor: Thomas Kempisest; loeb: Eve Kruus)

8:25 min
downloadKristuse jälgedes - Lohutuse täielik puudumine.
(autor: Thomas Kempisest; loeb: Eve Kruus)

11:26 min
downloadKristuse jälgedes - Tänulikkusest Jumala armu eest.
(autor: Thomas Kempisest; loeb: Eve Kruus)

8:05 min
downloadKristuse jälgedes - Kristuse risti sõprade vähesest arvust.
(autor: Thomas Kempisest; loeb: Eve Kruus)

7:21 min
downloadKristuse jälgedes - Kuninglik ja püha risti kandmise tee. 1
(autor: Thomas Kempisest; loeb: Eve Kruus)

8:21 min
downloadKristuse jälgedes - Kuninglik ja püha risti kandmise tee. 2
(autor: Thomas Kempisest; loeb: Eve Kruus)

10:29 min
downloadKristuse jälgedes - Kristuse südamlik vestlus uskliku hingega. Tõde räägib meie sees ilma sõnade kõlata.
(autor: Thomas Kempisest; loeb: Eve Kruus)

7:20 min
downloadKristuse jälgedes - Jumala sõna peab alanduses kuulama ja kuulutama.
(autor: Thomas Kempisest; loeb: Eve Kruus)

8:35 min
downloadKristuse jälgedes - Sammu Jumala ees õiguses ja alanduses. Jumala armu imejõu tulemustest.
(autor: Thomas Kempisest; loeb: Eve Kruus)

7:10 min
downloadKristuse jälgedes - Jumala armu imejõu tulemustest.
(autor: Thomas Kempisest; loeb: Eve Kruus)

10:22 min
downloadKristuse jälgedes - Millest tuntakse õiget Jumala armastajat? Armust, mis alandlikule nõrgale hingele osaks saab.
(autor: Thomas Kempisest; loeb: Eve Kruus)

8:51 min
downloadKristuse jälgedes - Alandus on Jumala armu hoidja.
(autor: Thomas Kempisest; loeb: Eve Kruus)

12:30 min
downloadKristuse jälgedes - Jumalalt, igavese headuse allikalt, tuleb kõik hea.
(autor: Thomas Kempisest; loeb: Eve Kruus)

6:03 min
downloadKristuse jälgedes - Hea on sellel, kes põlgab maailma ja teenib Jumalat.
(autor: Thomas Kempisest; loeb: Eve Kruus)

7:52 min
downloadKristuse jälgedes - Katsu läbi südamesoovid ja pidurda oma ihasid.
(autor: Thomas Kempisest; loeb: Eve Kruus)

4:51 min
downloadKristuse jälgedes - Kannatlikkusest võitluses kirgede vastu.
(autor: Thomas Kempisest; loeb: Eve Kruus)

6:59 min
downloadKristuse jälgedes - Jeesus, alandlikkuse ja sõnakuulelikkuse eeskuju.
(autor: Thomas Kempisest; loeb: Eve Kruus)

6:24 min
downloadKristuse jälgedes - Jumala salajaste kohtute alandlikust vaatlusest.
(autor: Thomas Kempisest; loeb: Eve Kruus)

6:24 min
downloadKristuse jälgedes - Kõik su soovid olgu Jumalal tahtega kookõlas.
(autor: Thomas Kempisest; loeb: Eve Kruus)

7:37 min
downloadKristuse jälgedes - Tõelist tröösti tuleb otsida ainult Jumalas. Heida kõik oma mured Jumala peale.
(autor: Thomas Kempisest; loeb: Eve Kruus)

8:12 min
downloadKristuse jälgedes - Kristuse eeskujul kanna ükskõikselt selle aja hädasid.
(autor: Thomas Kempisest; loeb: Eve Kruus)

5:25 min
downloadKristuse jälgedes - Ülekohut tuleb heal meelel ja kannatlikult kanda.
(autor: Thomas Kempisest; loeb: Eve Kruus)

6:14 min
downloadKristuse jälgedes - Oma nõrkuse ja viletsuse ülestunnistamine.
(autor: Thomas Kempisest; loeb: Eve Kruus)

7:50 min
downloadKristuse jälgedes - Jumala poole püüdmine olgu inimese suurim aare.
(autor: Thomas Kempisest; loeb: Eve Kruus)

9:07 min
downloadKristuse jälgedes - Jumala mitmesuguste heategude tänulikust vaatlemisest.
(autor: Thomas Kempisest; loeb: Eve Kruus)

7:42 min
downloadKristuse jälgedes - Neljast tingimusest, mis on rahu leidmiseks hädavajalikud.
(autor: Thomas Kempisest; loeb: Eve Kruus)

8:26 min
downloadKristuse jälgedes - Südame alatisest rahust ja tõelisest edenemisest.
(autor: Thomas Kempisest; loeb: Eve Kruus)

6:46 min
downloadKristuse jälgedes - Ära ole uudishimulik, kuidas teised elavad. Suuna oma muutlik süda muutumatult Jumala juurde.
(autor: Thomas Kempisest; loeb: Eve Kruus)

6:55 min
downloadKristuse jälgedes - Enam palve ja teo kui lugemise ja õppimisega saavutame sisemise vabaduse.
(autor: Thomas Kempisest; loeb: Eve Kruus)

6:48 min
downloadKristuse jälgedes - Enesearmastus on suurima vara äge vaenlane.
(autor: Thomas Kempisest; loeb: Eve Kruus)

6:42 min
downloadKristuse jälgedes - Ära lase laimunooltel oma südant haavata. Palve kurvastuspäevil.
(autor: Thomas Kempisest; loeb: Eve Kruus)

7:08 min
downloadKristuse jälgedes - Palve abi järele ja kindel lootus armu peale.
(autor: Thomas Kempisest; loeb: Eve Kruus)

9:04 min
downloadKristuse jälgedes - Hooli kõigist olendeist vähe, selleks et Loojat leida.
(autor: Thomas Kempisest; loeb: Eve Kruus)

9:28 min
downloadKristuse jälgedes - Salga iseennast ja loobu igast meelelisest ihast.
(autor: Thomas Kempisest; loeb: Eve Kruus)

6:05 min
downloadKristuse jälgedes - Kes armastab Jumalat, sellele on kõik kõiges ja kõikjal armas.
(autor: Thomas Kempisest; loeb: Eve Kruus)

6:45 min
downloadKristuse jälgedes - Kiustatuste eest ei ole sa siin iialgi kaitstud.
(autor: Thomas Kempisest; loeb: Eve Kruus)

6:49 min
downloadKristuse jälgedes - Inimeste kergemeelseid otsuseid ei tule karta.
(autor: Thomas Kempisest; loeb: Eve Kruus)

6:37 min
downloadKristuse jälgedes - Heast välisest korrast; kuidas hädaohtudes Jumala poole pöörduda. Inimene andugu Jumalale kogu oma tegevuses.
(autor: Thomas Kempisest; loeb: Eve Kruus)

8:10 min
downloadKristuse jälgedes - Tõeline ja täielik loobumine ja andumine annavad südamevabaduse.
(autor: Thomas Kempisest; loeb: Eve Kruus)

8:08 min
downloadKristuse jälgedes - Inimesel ei ole midagi head iseenesest, seepärast tuleb kõik au anda Jumalale.
(autor: Thomas Kempisest; loeb: Eve Kruus)

8:54 min
downloadKristuse jälgedes - Hülga iga ajuline au. Ajutiste asjade pärast ei tohi olla häiritud ega mures.
(autor: Thomas Kempisest; loeb: Eve Kruus)

7:42 min
downloadKristuse jälgedes - Tühise ja inimliku õpetuse vastu.
(autor: Thomas Kempisest; loeb: Eve Kruus)

7:07 min
downloadKristuse jälgedes - Kõnele ettevaatlikult ja kuula tagasihoidlikult.
(autor: Thomas Kempisest; loeb: Eve Kruus)

8:35 min
downloadKristuse jälgedes - Õiget rahu ei tule otsida inmeste juurest.
(autor: Thomas Kempisest; loeb: Eve Kruus)

6:54 min
downloadKristuse jälgedes - Looda usus Jumalale, kui teotajate nooled sinu peale on juhitud.
(autor: Thomas Kempisest; loeb: Eve Kruus)

8:52 min
downloadKristuse jälgedes - Selle aja kannatused on kerged neile, kes igavese elu eest võitlevad.
(autor: Thomas Kempisest; loeb: Eve Kruus)

6:18 min
downloadKristuse jälgedes - Igaviku rõõmsast päevast ja selle elu jubedast ööst.
(autor: Thomas Kempisest; loeb: Eve Kruus)

10:20 min
downloadKristuse jälgedes - Igatsusest igavese õndsuse järele ja sellest heast, mis meid seal ootab.
(autor: Thomas Kempisest; loeb: Eve Kruus)

11:11 min
downloadKristuse jälgedes - Kuidas inimene peab ahastuses Jumalale anduma.
(autor: Thomas Kempisest; loeb: Eve Kruus)

10:48 min
downloadKristuse jälgedes - Inimene pidagu end mitte armuliku tröösti, vaid karistuse vääriliseks.
(autor: Thomas Kempisest; loeb: Eve Kruus)

7:53 min
downloadKristuse jälgedes - Kuidas väikesi asju korda saata, kui puudub jõud suurteks.
(autor: Thomas Kempisest; loeb: Eve Kruus)

4:09 min
downloadKristuse jälgedes - Maise tarkusega ei saa Jumala armu vastu võtta.
(autor: Thomas Kempisest; loeb: Eve Kruus)

7:35 min
downloadKristuse jälgedes - Inimese loomuse ja Jumala armu mitmekesise mõju vaatlemine. 1
(autor: Thomas Kempisest; loeb: Eve Kruus)

9:38 min
downloadKristuse jälgedes - Inimese loomuse ja Jumala armu mitmekesise mõju vaatlemine. 2
(autor: Thomas Kempisest; loeb: Eve Kruus)

8:02 min
downloadKristuse jälgedes - Inimese rikutud loomusest ja kõikevõitva armu tervidusest.
(autor: Thomas Kempisest; loeb: Eve Kruus)

8:57 min
downloadKristuse jälgedes - Salga iseennast, võta rist enda peale ja järgne Kristusele.
(autor: Thomas Kempisest; loeb: Eve Kruus)

7:21 min
downloadKristuse jälgedes - Ära kaota julgust oma vigade pärast.
(autor: Thomas Kempisest; loeb: Eve Kruus)

6:00 min
downloadKristuse jälgedes - Ära uuri Jumala kohtute salduslikke sügavusi.
(autor: Thomas Kempisest; loeb: Eve Kruus)

12:46 min
downloadKristuse jälgedes - Ainult Jumal olgu su lootus ja kindlus.
(autor: Thomas Kempisest; loeb: Eve Kruus)

7:57 min