Sarja vahendusel püüame Eesti erinevais paigus arutleda kiriku rolli üle kohtadel. Vaatleme kuivõrd kirik oma otsese Evangeeliumi kuututamise ülesande kõrval suudab kohaliku elu erinevais aspektides kaasa rääkida.