Lae allaNimetus Pikkus
download02.01.2017 Koos Jeesusega paadis (Jh 6,16jj)
(Joosep Tammo)

27:14 min
download03.01.2017 Varjul Jumalas
(Osvald Tärk)

21:04 min
download04.01.2017 Me oleme unistustega rändajad (Mt 2,1-12)
(Joosep Tammo)

21:40 min
download05.01.2017 Paganatele teatati Jeesuse sünnist tähe kaudu
(Osvald Tärk)

27:05 min
download02.01.2017 Jumala arm kannab meid, lootkem temale
(Harri Haamer)

24:52 min
download09.01.2017 Pühadusest ja pühitsusest (2Kr 1,7)
(Ermo Rips)

28:16 min
download10.01.2017 Maailm vajab kindla usuga palvetavaid inimesi
(Osvald Tärk)

31:46 min
download11.01.2017 Õppigem rõõmustama (Fl 4,4)
(Ermo Rips)

21:17 min
download12.01.2017 Saage veel täiuslikumaks
(Osvald Tärk)

20:41 min
download13.01.2017 Kadunud poeg (Lk 15,17-20)
(Harri Haamer)

26:13 min
download16.01.2017 Jumala tahte olulisus
(Toivo Pilli)

22:52 min
download17.01.2017 Jumal toob karistuse kaudu õnnistuse meie ellu
(Osvald Tärk)

26:49 min
download18.01.2017 Sõnadeta palve
(Toivo Pilli)

37:00 min
download19.01.2017 Jumal annab õige lahenduse usu kaudu
(Osvald Tärk)

20:51 min
download20.01.2017 Igavik on meie päraslt (2Kr 5,20; 1Jh 2;17)
(Harri Haamer)

24:02 min
download23.01.2017 Jumalasõna kutse püsib ja annab võidu kiusatustes
(Toivo Pilli)

29:36 min
download24.01.2017 Kuulekuse lapsed (1Pt 1,14-15)
(Osvald Tärk)

11:22 min
download25.01.2017 Usu eeskuju Aabraham
(Toivo Pilli)

30:07 min
download26.01.2017 Anna mulle tagasi pääste rõõm (Ps 51,14)
(Osvald Tärk)

21:16 min
download27.01.2017 Meie peame olema sõltuvad Issandast (Ap 16,1-15)
(Harri Haamer)

24:13 min
download30.01.2017 Vangivalvuri vabaks saamine
(Toivo Pilli)

29:52 min
download31.01.2017 Jumala tõotused
(Osvald Tärk)

29:18 min