Lae allaNimetus Pikkus
download01.03.2017 Kuidas on võimalik armastada Jumalat?
(Meego Remmel)

28:27 min
download02.03.2017 Jumala juhtimine palve kaudu
(Osvald Tärk)

26:32 min
download03.03.2017 Eesõigus ahelais laulda (Fl 2,12-18)
(Harri Haamer)

15:26 min
download06.03.2017 Kuidas on võimalik armastada ligimest?
(Meego Remmel)

24:18 min
download07.03.2017 Sunemi naise usk
(Osvald Tärk)

28:23 min
download08.03.2017 Kuidas on võimalik armastada iseennast?
(Meego Remmel)

20:23 min
download09.03.2017 Palve olemusest ja palve kuulmisest
(Osvald Tärk)

19:57 min
download10.03.2017 Jeesuse nimi jääb igavesti särama
(Harri Haamer)

25:26 min
download13.03.2017 Käige Vaimus (Gl 5,13-18)
(Leho Paldre)

26:11 min
download14.03.2017 Sõna-külvi saatus
(Osvald Tärk)

19:34 min
download15.03.2017 Vaimulik võitlus ja palve (Ef 6,10-20)
(Leho Paldre)

30:54 min
download16.03.2017 Meie usk ja palve olgu konkreetsetes piirides
(Osvald Tärk)

25:06 min
download17.03.2017 See on suur jõud kui keegi palvetab meie eest (Ap 12,1-17)
(Harri Haamer)

26:19 min
download20.03.2017 Patt meie elus (1Kn 17,2-7)
(Leho Paldre)

23:02 min
download21.03.2017 Jumala usaldamine põhineb katsetusel
(Osvald Tärk)

27:43 min
download22.03.2017 Korda seatud lähisuhted (Ef 5,21-6,9)
(Leho Paldre)

27:15 min
download23.03.2017 Vaarao, Jumala Sõna ja meie
(Osvald Tärk)

18:36 min
download24.03.2017 Me peame usaldama jumalat, tema kannab meie eest hoolt (1Kn 17,7-16)
(Harri Haamer)

22:34 min
download27.03.2017 Jeesuse viimane paasasöömaaeg (Mt 26:17-35)
(Leho Paldre)

39:44 min
download28.03.2017 Lepingu sõlmimisest Jumalaga
(Osvald Tärk)

20:48 min
download29.03.2017 Jeesuse heitlused Ketsemanis (Mt 26:36-56)
(Leho Paldre)

39:30 min
download30.03.2017 Pinnaline ja sügav usuelu
(Osvald Tärk)

29:28 min
download31.03.2017 Rist on taeva uks (Gl 6,14)
(Harri Haamer)

20:32 min