Lae allaNimetus Pikkus
download01.05.2017 Patt
(Tõnu Lehtsaar)

29:29 min
download02.05.2017 Jumalikust juhtimisest (1)
(Osvald Tärk)

39:44 min
download03.05.2014 Ligimesearmastus (Lk 10,30-37)
(Tõnu Lehtsaar)

28:48 min
download04.05.2015 Jumalikust juhtimisest (2)
(Osvald Tärk)

32:58 min
download05.05.2017 Kas Jumal on ka sinu Jumal? (1Ms 33,20)
(Paldor Teekel)

21:44 min
download08.05.2017 Vaimude äratundmine ja meelevald kurjade vaimude üle (Ef 6,12)
(Rivo Rajandu)

38:38 min
download09.05.2017 Kaasaja kodu ja kristlik kodu
(Osvald Tärk)

33:09 min
download10.05.2017 Milline näeb välja meeleparandus?
(Leho Paldre)

31:01 min
download11.05.2017 Kodu osa kasvatuses
(Osvald Tärk)

27:29 min
download12.05.2017 Ennastunustavast armastusest (Mt 15,21-28)
(Karl Kallemaa)

38:01 min
download15.05.2017 Suhtumisest vaimulikesse lastesse (1Kr 3,1-11)
(Tõnu Lehtsaar)

17:11 min
download16.05.2017 Usus on väjapääs
(Osvald Tärk)

30:46 min
download17.05.2017 Väärtuste mõõdust
(Tõnu Lehtsaar)

17:17 min
download18.05.2017 Eestpalve perekonnas
(Osvald Tärk)

28:43 min
download19.05.2017 Kas oleme apostlite rajatud alusel (Ef 2,12-20)
(Paldor Teekel)

35:17 min
download22.05.2017 Kristlaste suhtumine Iisraeli maasse (Rm 11,25-32)
(Leho Paldre)

25:03 min
download23.05.2017 Tunnistamine sõnaga
(Osvald Tärk)

24:29 min
download24.05.2017 Meie ühiskond on taevas (Fl 3,20)
(Ermo Rips)

27:15 min
download25.05.2017 Jeesus läks taevasse ku Inimese Poeg ja kui Jumala Poeg
(Osvald Tärk)

19:35 min
download26.05.2017 Karda alati Jumalat (Õp 23 ptk)
(Paldor Teekel)

29:09 min
download29.05.2017 Keeltega rääkimise and (1Kr 14,2-28)
(Rivo Rajandu)

27:43 min
download30.05.2017 Jeesuse järgimise võimalikkusest
(Osvald Tärk)

31:18 min
download31.05.2017 Pühadus
(Tõnu Lehtsaar)

22:18 min