Lae allaNimetus Pikkus
download01.06.2017 Uue päeva lapsed
(Osvald Tärk)

19:30 min
download02.06.2017 Olgu meil mure, et rahvas leiaks Jumala (1Kn 18,30-40)
(Paldor Teekel)

31:06 min
download23.05.2017 Nelipühajutlus (Ap 2. ptk algus)
(Joel Luhamets)

21:30 min
download06.06.2017 Lihalik ja vaimulik loomus
(Osvald Tärk)

28:00 min
download07.06.2017 Kes on Püha Vaim ja kuidas töötab? (Jh 16,14)
(Tõnu Lehtsaar)

21:13 min
download08.06.2017 Jõu, armastuse ja mõistliku meele Vaim
(Osvald Tärk)

20:49 min
download09.06.2017 Saage täis Püha Vaimu!
(Harri Haamer)

16:32 min
download12.06.2017 Kogudus on üks ihu ja üks vaim (Ef 4,1-16)
(Leho Paldre)

26:53 min
download13.06.2017 Jumala Vaimu noomimised
(Osvald Tärk)

27:44 min
download14.06.2017 Seesmine inimene (2Kr 4,16)
(Veljo Kaptein)

33:44 min
download15.06.2017 Armasta Jumalat ja kaasinimest
(Osvald Tärk)

28:52 min
download16.06.2017 Elagem ja käigem Vaimus
(Harri Haamer)

25:15 min
download19.06.2017 Vangivalvuri vabaks saamine
(Toivo Pilli)

29:52 min
download20.06.2017 Püha Vaimu tööst, noomimisest ja vaikimisest
(Osvald Tärk)

26:35 min
download21.06.2017 Tema peab kasvama, mina pean kahanema
(Toivo Pilli)

33:02 min
download22.06.2017 Jeesuse tuleku tähendus Jumala armastuse jõust
(Osvald Tärk)

26:35 min
download23.06.2017 Ristija Johannese tulek on Jumala lootuse ilmutus (Lk 1,67-80)
(Harri Haamer)

23:51 min
download26.06.2017 Jeesus on Eluvalgus
(Toivo Pilli)

31:11 min
download27.06.2017 Usuteel käimisest
(Osvald Tärk)

26:42 min
download27.06.2017 Jeesus ja haige Betsata tiigi ääres
(Toivo Pilli)

27:02 min
download29.06.2017 Valmistumine surmaks ja surnute olukorrast
(Osvald Tärk)

24:49 min
download30.06.2017 Lootusest, mis on Kristuses (1Ts 4,13-15)
(Harri Haamer)

18:03 min