Lae allaNimetus Pikkus
download01.11.2017 Usust ja usu tähendusest
(Toivo Pilli)

29:46 min
download02.11.2017 Kinnitatud usuelu
(Osvald Tärk)

33:36 min
download06.11.2017 Jumal on püha
(Rein Uuemõis)

34:17 min
download07.11.2017 Aabeli usuelu eeskuju
(Osvald Tärk)

10:30 min
download08.11.2017 Aeg on tagasi tuua Jumala seaduselaegas (2Sm_6,12)
(Henno Hunt)

39:01 min
download09.11.2017 Jakobi usuelu
(Osvald Tärk)

20:34 min
download13.11.2017 Isa rollist tänapäeval (1Jh 7,1jj)
(Andres Jõgar)

30:46 min
download14.11.2017 Jeesus lahendab sinu probleemid (Mk 10, Ap 10 ptk)
(Hugo Oengo)

28:43 min
download15.11.2017 Kohtumine isaga (1Ms 45. ptk)
(Tarmo Lige)

26:11 min
download16.11.2017 Kuidas olla hea põllumaa? (Mt 13,8)
(Hugo Oengo)

25:29 min
download20.11.2017 Pange tähele, et keegi ei jääks ilma Jumala armust (Hb 12,15)
(Henno Hunt)

26:41 min
download21.11.2017 Vahimehe kohustus (Hs 2,1-8; 3,7)
(Hugo Oengo)

30:02 min
download22.11.2017 Jumal pakub taevateed (Ps 16,16)
(Henno Unt)

26:43 min
download23.11.2017 Surm ja lahkumine (Kg 7,1-4)
(Hugo Oengo)

18:17 min
download27.11.2017 Meie palved võivad muuta kellegi kohta igavikus (Ib 33,14-30)
(Ülo Niinemägi)

28:22 min
download28.22.2017 Tehke tööd puhta südamega! (1Pt 2,1-5, Hg 2,4-5)
(Hugo Oengo)

21:22 min
download29.11.2017 Elu igaviku valguses (Jh 18,33-37)
(Joosep Tammo)

18:27 min
download30.11.2017 Enda läbikatsumisest (1Kr 11:27-28)
(Hugo Oengo)

26:31 min