Lae allaNimetus Pikkus
download12.01.2017 Jeerikost põhja ja ida pool
(Heli Metsala, Margit Prantsus)

59:55 min
download26.01.2017 Ristimiskoht Qasr Al Yahud
(Heli Metsala, Margit Prantsus)

59:23 min
download09.02.2017 Jeeriko enne vallutamist ja iisraellasi abistanud Raahab
(Heli Metsala, Margit Prantsus)

59:54 min
download23.02.2017 Jeeriko vallutamine ja Jeeriko Vanas Testamendis
(Heli Metsala, Margit Prantsus)

59:56 min
download09.03.2017 Jeeriko Uues Testamendis
(Heli Metsala, Margit Prantsus)

58:40 min
download23.03.2017 Jeeriko tänapäeval ja hasartmängimine
(Heli Metsala, Margit Prantsus)

58:30 min
download06.04.2017 Jeeriko kolbad ja kiusatuse mägi
(Heli Metsala, Margit Prantsus)

58:20 min
download27.04.2017 Jeerikost lõuna pool asuvad kohad Almog ja Nabi Mussa
(Heli Metsala, Margit Prantsus)

58:21 min
download11.05.2017 Juudi asundus Mitzpe Jeriho ja Püha Jüri klooster
(Heli Metsala, Margit Prantsus)

56:36 min
download25.05.2017 Aakori org ja surmanuhtlus
(Heli Metsala, Margit Prantsus)

56:47 min
download05.10.2017 Tagasi- ja ettevaatavalt
(Heli Metsala, Margit Prantsus)

54:09 min
download19.10.2017 Halastaja samaarlane Jeeriko teel
(Heli Metsala, Margit Prantsus)

57:58 min
download02.11.2017 Jeruusalemmast ida pool asuvad külad
(Margit Prantsus, Heli Metsala)

59:46 min
download16.11.2017 Jeruusalemma idapoolne eeslinn Maale Adumiim
(Margit Prantsus, Heli Metsala)

59:22 min
download07.12.2017 Laatsaruse kodulinn Betaania
(Heli Metsala, Margit Prantsus)

58:47 min