Lae allaNimetus Pikkus
downloadMaapaev 2010.04.24 - Sõmeru valla probleemid põlevkivi ja lubjakiviga; Kohalike omavalitsuste maakasutus; Teedehoiukava; Õlilina kasvatamine; Linatoodete tervislikkus; Geenivaramu geenikaart.
(Hillar Peets)

60:02 min
downloadMaapäev 2010.05.08
(Hillar Peets)

60:01 min
downloadMaapäev 2010.05.15 Töötus; Tallinna müügimaks; Pindalatoetuste taotlemine; Riigikontrolli auditit riigi teenuste kättesaadavuse kohta; Keskkonnainvesteeringute Keskus sai 10. aastaseks
(Hillar Peets)

60:02 min
downloadMaapäev 2010.05.22 - Metsatoetused, Jahiseadus; Läänemerepõllumees; Paadimaks; Kaarditeod
(Hillar Peets)

60:02 min
downloadMaapäev 2010.05.29 Rahvusvaheline tunnustus Maa-ametile; Eksitavad hakklihasegud; Kalju Kase "Puuviljandus Eestis"; Polli uued õunasordid; Ajalooraamat Paide Kutsekeskkoolist
(Hillar Peets)

60:00 min
downloadMaapäev 2010.06.03 Tartumaa põllumeeste üldkogu; Taliteraviljade talvekindlus; Eesti Põllumajandusmuuseumi ning Eesti Maanteemuuseumi uus püsiekspositsioon.
(Hillar Peets)

59:55 min
downloadMaapäev 2010.06.05 Sealiha teavituskampaania; Tallinna müügimaks; ELF talukonkursid; Viljapuu pookealuste katsed Pollis; Looduskaitse arengukava
(Hillar Peets)

60:02 min
downloadMaapäev 2010.06.12 Järjestati DNA üksiklülid; Euroopa põllumajandus ja avalikkus; Erametsatoetused muutusid; Pollli õunapuualused; Miliske maheõunaaed; Piimapäev; Võrtsjärve turismipiirkond.
(Hillar Peets)

60:00 min
downloadMaapäev 2010.06.19 Loodusobjekti hooldus; Looduskaitseselts Nabalast; Kiviõli karjäärilaiendus; Prandi jõe reostus; Rehvide kogumine; Euromaksud
(Hillar Peets)

59:54 min
downloadMaapäev 2010.06.26 Majanduse mitmekesistamise toetus; Pakendiaktsiis; Kalavarude suurendamine; Avinurme Elulaadikeskus.
(Hillar Peets)

60:01 min
downloadMaapäev 2010.07.03 Tartumaa põllumeeste üldkogu; Taliteraviljade talvekindlus; Eesti Põllumajandusmuuseumi ning Eesti Maanteemuuseumi uus püsinäitus.
(Hillar Peets)

59:55 min
downloadMaapäev 2010.07.10 Vastuvõtt Maaülikooli; Rukki talvekindlus; Lämmastikuanalüsaator; Teraviljakultuuride kasv piirkonniti; Suviviljad Olustveres.
(Hillar Peets)

60:04 min
downloadMaapäev 2010.07.17 Maaelu strateegia ja arengukava muutmine; Maa-ameti elektrooniline oksjonikeskkond; Teraviljade haiguste tõrje, Rukki talvekindlus; Kliima mõju tulevikus taimekasvatusele.
(Hillar Peets)

60:02 min
downloadMaapäev 2010.07.24 Ühtse põllumajanduspoliitika konverents Brüsselis; Talupäevade vesiselihatelk; Talinisu, -rapsi ja -rüpsi talvekindlus; Puju ja tuulekaera tõrje; Olustvere õppetalu.
(Hillar Peets)

60:00 min
downloadMaapäev 2010.07.31 Omavalitsuste maapoliitika; Puju tõrje; Eesti Rukki Selts 10; Avinurme Puiduait; Kauksi puhkemajad.
(Hillar Peets)

60:03 min
downloadMaapäev 2010.08.07 PRIA kümme tegevusaastat; Kartulikasvatus Jõgeva Sordiaretuse Instituudis.
(Hillar Peets)

60:03 min
downloadMaapäev 2010.08.14 Eestimaa Põllumeeste Keskliidu suurkogu; Maheköögiviljakasvatus Jõgeva SOIs; Maakasutus.
(Hillar Peets)

60:02 min
downloadMaapäev 2010.08.21 Pillirookatsemaja; Rukkimaarjapäev; Puju tõrje.
(Hillar Peets)

60:02 min
downloadMaapäev 2010.08.28 Taluturg Lõunakeskuses; Maarahva kongressi kokkukutsumisest; Munitsipaal- ja riigimaa, "siilud", kasutusvaldus, Väheneb ettevõtlusbürokraatia.
(Hillar Peets)

60:01 min
downloadMaapäev 2010.09.04 Põllumajandusloendus; Tööjõu prognoos; Euroteavitus ettevõtjatele; HädaabinumberA; Põllumajandusmuuseumi püsiekspositsioonA.
(Hillar Peets)

60:01 min
downloadMaapäev 2010.09.11 Nooraednike võistlus; Tõuloomakasvatus; Võrdsed toetused, Munitsipaalmaa; Häirekeskusesse pöördumine.
(Hillar Peets)

60:02 min
downloadMaapäev 2010.09.18 Tööhõive ja hinnatõus; Elektrooniline maaoksjon; Arstide liidu pöördumine, Hädaabinumber.
(Hillar Peets)

60:01 min
downloadMaapäev 2010.09.25 Piimahind; Riigieelarve; Partnerlusarutelu; Põllumajanduse edendajad ja Polli õunad; Eesti Lennundusmuuseum 10.a.;
(Hillar Peets)

60:03 min
downloadMaapäev 2010.10.02 Toidukaupade hinnad; Maamaksu tähtaeg; Teadlaste öö maaülikoolis; Jalgsi tervise nimel; Oma näitus, Eesti matus.
(Hillar Peets)

60:01 min
downloadMaapäev 2010.10.09 APS90; Põll. Ministrite nõukogu; Saastekvootide raha energiasäästuks; Otsekülv Jõgeval; Renoveeritud Kukruse mõis.
(Hillar Peets)

60:02 min
downloadMaapäev 2010.10.16 Maamaks; Kure külmlaut; Muljeid maarahva kongressilt; Inge Hirmo ja Urmas Utsali sõnavõtt.
(Hillar Peets)

60:01 min
downloadMaapäev 2010.10.23 Metsanduse keskkonnamõju; Seadusemuudaatused metsanduses ja kalanduses; Leader, Mäetaguse; Soome halduskorraldus;
(Hillar Peets)

59:53 min
downloadMaapäev 2010.10.30 Maksumaksjate Liit 15; Tartu Agro külmlaut; Erika katsefarm; Tõuraamat 125.
(Hillar Peets)

60:01 min
downloadMaapäev 2010.11.06 Harku maamaks; Ohukaardirakendus; Piimafoorum; Kongressi volikogu; Saka mõis; Troopikamaja; Mikrovetikad.
(Hillar Peets)

60:02 min
downloadMaapäev 2010.11.13 Maaülikooli aastapäev; Piimaveised; Saka puhkekeskus, Õle ja tohunäitus.d
(Hillar Peets)

60:02 min
downloadMaapäev 2010.11.20 Ebavõrdne konkurents; Põllumeeste vajadused ja ülesanded; Liiklusseadus.
(Hillar Peets)

60:02 min
downloadMaapäev 2010.12.04 Hädaabitelefon; E-kinnistusraamat; Kunda Nordicu hea tahte leping; Saastekvoodid ja investeeringud; EMü toiduõpe 50; Kalmistuseadus.
(Hillar Peets)

60:08 min
downloadMaapäev 2010.12.11 Ruuminadmed; Maamks; Pakedijäätmete audit; EVIKA kartuliseminar; Maaelu areng.
(Hillar Peets)

60:03 min
downloadMaapäev 2010.12.18 Reformikava; Ookeanipüük; Metsanduse arengukava; Natura laienemine, Merestrateegia raamdirektiiv; Maakoolivõrgustik.
(Hillar Peets)

60:01 min
downloadMaapäev 2010.12.25 Hargo talu vana tori hobused
(Hillar Peets)

60:01 min