Lae allaNimetus Pikkus
downloadKLR 2020.01.18 Eesti Looduskaitse Seltsi aasta looduskaitse tiitel.; Mootorlaev Admiral Bellingshauseniga on jõutud Antarktikasse.
(Hillar Peets)

14:54 min
downloadKLR 2020.01.25 Eestile omistati sigade Aafrika katkuvaba maa staatus; Teeme ära rahvusvaheline konvverents Tallinnas; Talvine aialinnuloendus.
(Hillar Peets)

14:57 min
downloadKLR 2020.02.08 Risti küla tuulepargi arendus; Toidupakendite taaskasutamine; Loomaohtlikud teelõigud on kaardistatud.
(Hillar Peets)

14:52 min
downloadKLR 2020.02.15 Lõheliste rändetingimuste parandamine; Põlevkivituha väärindamine ja ringlussevõtt; Muinsuskaitsealune Raadi.
(Hillar Peets)

14:56 min
downloadKLR 2020.02.22 Ida-Virumaa õhusaastatuse mõju tervisele; Mets muutuva kliima tingimustes; Elurikkus ja kliimamuutus.
(Hillar Peets)

14:56 min
downloadKLR 2020.02.28 Kurgja riigimetsaala vajab kaitset; Levira panustab päikerseenewrgiale; Rahvusvaheline õhukvaliteediuuring.
(Hillar Peets)

14:55 min
downloadKLR 2020.03.07 Ettepanekute kogum kliimaneutraalsuse saavutamiseks; Hundijahi hooaeg; 110 paid Eesti loodusele.
(Hillar Peets)

14:54 min
downloadKLR 2020.03.14 Maa-amet valiti parimaks avaandmete avaldajaks; Koertekatku levikut pidurdab vaktsineerimine; Uued reeglid seemnete sissetoomisel.
(Hillar Peets)

14:56 min
downloadKLR 2020.03.21 Miöllised muudatused toimuvad keskkonnas; Keskkonnasõbralik mullaharimine.
(Hillar Peets)

14:49 min
downloadKLR 2020.03.28 Viirusohtlikl ajal looduses; Eesti Energia õlitehas; Tuleohtlik aeg; Kuidas koroonaviiruse epideemia mõjutab tegemisi.
(Hillar Peets)

14:53 min
downloadKLR 2020.04.04 Bellingshauseni ekspeditsioon Arktikasse jääb ära; Kuidas leida matkaradu; Loodsfotograafi tähelepanekud; ERMI e-ekskursioonid;
(Hillar Peets)

14:52 min
downloadKLR 2020.04.18 Heidutusjaht rändlindude tõrjumiseks viljapõldudelt; Päikkesepaneelide kasutamine energiaallikatena.
(Hillar Peets)

14:51 min
downloadKLR 2020.04.25 poollooduslike koosluste taastamine on kasvuteel; eesti metsaressurss; Putukatõrjevahendite kasutamise ohjamine.
(Hillar Peets)

14:49 min
downloadKLR 2020.05.02 Veebirakenduse abil on võimalik saada ülevaadet kliimamuutustest ja prognoosida millist mõju avaldab põllumajandus; Metsise levi, arvukus ja kaitsemeetmed.
(Hillar Peets)

14:46 min
downloadKLR 2020.06.09 Looduskaitsekuu kutsub hoidma seda, mida armastad; Eesti elurikkus ja selle mitmekesisuse hoidmine; Rohemeetrirakkendus internetis annab ülevaate elurikkusest.
(Hillar Peets)

14:48 min
downloadKLR 2020.05.16 Looduskaitsekuu.
(Hillar Peets)

14:52 min
downloadKLR 2020.05.23 Kaitsealade päeva üritused; Eesti kandideerib kkeskpikailmateenistuse juhtriigiks; Rail Balticu Luitemaa linnuala ootab keskkonnamõju uut hindamist.
(Hillar Peets)

14:48 min
downloadKLR 2020.05.30 Kaitsealade päeva tähistamine; Kliimapoliitika valikud sõltuvad teaduspotentsiaalist.
(Hillar Peets)

14:50 min
downloadKLR 2020.06.06 Ülemaailmne keskkonnapäev; Soojade talvede mõju; Purtsel jätkub Eesti suurima jääkreostuse likvideerimine.
(Hillar Peets)

14:56 min
downloadKLR 2020.06.13 Mitmekesine loodus annab elamusi; Iidne laialeheline metsaala.


14:11 min
downloadKLR 2020.06.20 Eesti looduskaitse 110.a. on pühendatud elurikkusele; Poollooduslike koosluste taastamisel lähtutakse teadusuuringust
(Hillar Peets)

14:36 min
downloadKLR 2020.06.26 Tartu linn liitus energiaühistu projektiga; Elusloodusega arvestav heinategu; Riigimetsa majandamise Keskus õpetab jäätmeid sorteerima.
(Hillar Peets)

14:54 min
downloadKLR 2020.07.04 Väikese tuumareaktori sobivus eestile; Pärandkultuuri huvilised on oodatud niitmistalgutele; Kalevipoja muuseumi uus ekspositsioon.
(Hillar Peets)

14:58 min
downloadKLR 2020.07.11 Alutaguse rahvusparg kaitseeeskirja eelnõu on avalikuks aruteluks; Põlevkivituha kasutamisvõimalused laienevad; Õhuliinid ohustavad linde.
(Hillar Peets)

14:51 min