Lae allaNimetus Pikkus
download03.05-2021 Kellele saab au? (1Kr 10,31)
(Indrek Pihlak)

40:36 min
download04.05.2021 Meie oleme Jumala tempel
(Osvald Tärk)

31:56 min
download05.05.2021 Nägemine - tarvilik vara (Lk 18,40-43)
(Eerik Rahkemaa)

32:13 min
download06.05.2021 Kogudus vajab kodu ja kodu vajab kogudust (Fm 1,1-3)
(Osvald Tärk)

34:45 min
download07.05.2021 Harri Haameri jutlus - Kord saan ma tunda
(loeb Eenok Haamer)

13:44 min
download10.05.2021 Emad on suurimad õpetajad ja õppijad
(Mari Vahermägi)

39:52 min
download11.05.2021 Emade muredest õnnistusele
(Osvald Tärk)

31:09 min
download12.05.2021 Ema palve (Mt 20,20-23)
(Tarmo Lige)

26:42 min
download13.05.2021 Jeesus on valmistanud tee ausse (Mk 16,19-20; Kl 1,3)
(Osvald Tärk)

28:03 min
download14.05.2021 Harri Haameri jutlus - Mina olen tee
(loeb Eenok Haamer)

14:57 min
download17.05.2021 Armastage üksteist
(Joosep Tammo)

27:27 min
download19.05.2021 Veel tänagi kogub Issand oma rahvast (Jh 21,1-13)
(Joosep Tammo)

28:40 min
download21.05.2021 Harri Haameri jutlus - Täis vaimu
(loeb Eenok Haamer)

11:33 min
download24.05.2021 Nelipühajutlus (Ap 2, 1jj)
(Joel Luhamets)

21:30 min
download25.05.2021 Jõu, armastuse ja mõistliku meele Vaim (2Tm 1,7).
(Osvald Tärk)

20:49 min
download26.05.2021 Pyha Vaim
(Vilver Oras)

33:14 min
download28.05.2021 Harri Haameri jutlus - Kolmainupüha jutlus
(loeb Eenok Haamer)

13:55 min
download31.05.2021 Kes on Jumal ja milline Ta on? (2Ms 12,12)
(Marek Roots)

29:00 min