Lae allaNimetus Pikkus
download18.01.2022 Usu tekkimine / Pühad märtrid
(Isa Roman Tõnisson, ülempreester Jüri Ilves, Piret Brigitta Riim)

52:15 min
download15.02.2022 Kaks püha Kuldsuud
(Piiskop Eelija, Piret Brigitta Riim)

59:56 min
download15.03.2022 Jeesuse sugupuu / Teekond vaimulikuametisse
(Piiskop Eelija, diakon Teodor Kivihall, Piret Brigitta Riim)

57:07 min
download19.04.2022 Alandlikkus toob ülendamise / Eesti 19. sajandi liturgiatõlkijad
(Piiskop Eelija, diakon Teodor Kivihall, Piret Brigitta Riim)

58:26 min
download16.05.2022 Sõda / Õigeusu teoloogia õppimisvõimalus
(Piiskop Eelija, Tauri Tölpt, Piret Brigitta Riim)

59:30 min
download19.09.2022 Ristinime ja patukahetsuspsalmi tähendus
(Piiskop Eelija, Kristjan Otsmann, Piret Brigitta Riim)

60:36 min
download17.10.2022 Nimed, patukahetsuspsalm, pühapäevakool
(Piiskop Eelija, diakon Kristjan Otsmann, Lea Tall, Piret Brigitta Riim)

57:08 min
download21.11.2022 Oikumeeniline patriarh Bartholomeus / Hea Karjase psalm
(Piiskop Eelija, diakon Kristjan Otsmann, Piret Brigitta Riim)

55:28 min
download12.12.2022 Patriarh Bartholomeuse vaated / Puski kiriku taastamine
(Piiskop Eelija, isa Aabraham Tõlpt, Marko Müürisepp, Piret Brigitta Riim)

53:29 min