Lae allaNimetus Pikkus
download27.09.2022 Piibel, selle kujunemis- ja tõlkelugu
(Kristjan Luhamets, Siimon Haamer)

60:04 min
download25.10.2022 Esimene Moosese raamat
(Randar Tasmuth, Siimon Haamer)

57:43 min
download29.11.2022 Luuka evangeeliumi 7. ptk
(Leho Paldre, Siimon Haamer)

51:19 min
download03.01.2023 Jeesuse "Mina olen" väljendused
(Urmas Viilma, Siimon Haamer)

59:06 min
download31.01.2023 Apostlite tegude rmt. 4. ptk
(Urmas Roosimaa, Siimon Haamer)

47:40 min
download28.02.2023 Vana Testamendi väikesed prohvetid
(Enn Auksmann, Siimon Haamer)

57:27 min
download28.03.2023 Jeremija ja Nutulaulude raamat
(Robert Bunder, Siimon Haamer)

55:25 min
download25.04.2023 Luuka evangeeliumi 24. ptk
(Joosep Tammo, Siimon Haamer)

57:20 min
download23.05.2023 Jesaja raamat
(Joel Luhamets, Siimon Haamer)

57:20 min
download19.09.2023 Pauluse kiri roomlastele
(Hindrek Taavet Taimla, Siimon Haamer)

53:06 min