Lae allaNimetus Pikkus
downloadOrtodoksia 2012.01.09 - Püha Nüssa piiskop Gregorios ja Athanasios Suur, kiriku pühad sakramendid ja talitused
(Kristoforos Parts)

59:31 min
downloadOrtodoksia 2012.01.23 - Püha Gregorios ja Süüria vaga Efraim ning kiriku talitused
(Kristoforos Parts)

49:50 min
downloadOrtodoksia 2012.02.13 - Antiookia ülempiiskop Meletios, Rooma paavsti Leo ja sakramentide teema
(Kristoforos Parts)

47:14 min
downloadOrtodoksia 2012.02.27 - Vaga isa Gerasimose elu ja sakramentide teema
(Aleksander Sarapik, Kristoforos Parts)

59:23 min
downloadOrtodoksia 2012.03.12 - Jeruusalemma ülempiiskop Kirillos; piht ja paast
(Aleksander Sarapik, Kristoforos Parts)

59:29 min
downloadOrtodoksia 2012.03.26 - Vaga märter Evstratios, abielu ja laulatuse sakramendid
(Aleksander Sarapik, Kristoforos Parts)

47:00 min
downloadOrtodoksia 2012.04.09 - Kristuse kannatused ja Püha Õhtu söömaaeg
(Kristoforos Parts)

58:33 min
downloadOrtodoksia 2012.04.23 - Püha Suurmärter Gregoriose elu ja haige õlitamise sakrament
(Kristoforos Parts)

49:29 min
downloadOrtodoksia 2012.05.14 - Pahomoios Suure elu ja vaimulikku ametisse pühitsemise sakrament
(Kristoforos Parts)

59:24 min
downloadOrtodoksia 2012.05.28 - Justinos Filosoofi elu; õigeusu traditsiooni matusetalitus
(Kristoforos Parts)

54:33 min
downloadOrtodoksia 2012.06.11 - Eestimaa uusmärtrid
(Kristoforos Parts)

58:51 min
downloadOrtodoksia 2012.09.10 - EAÕK suvesündmused; Eestimaa uusmärtrid
(Kristoforos Parts)

59:40 min
downloadOrtodoksia 2012.09.24 - Radonezi kloostriülema Sergios ja Hariton Usutunnistaja
(Kristoforos Parts)

54:26 min
downloadOrtodoksia 2012.10.08 - Püha apostel Filippus ja Aathose mäe staarets Paisios
(Kristoforos Parts)

58:50 min
downloadOrtodoksia 2012.10.22 - Suurmärter Dimitrios Mürrikandja, Venemaa kroonikakirjutaja Nestor ja munkpreester Tihhon
(Kristoforos Parts)

54:40 min
downloadOrtodoksia 2012.11.12 - Aleksandria ülempiiskop Johannes Armuline, evangelist Matteus ja munkpreester Tihhon
(Kristoforos Parts)

55:56 min
downloadOrtodoksia 2012.11.26 - Märter Stefanos Uus, õiglane Filaret Armuline ja munkpreester Tihhon
(Kristoforos Parts)

59:32 min
downloadOrtodoksia 2012.12.10 - märtrite Miinase, Ermogeni ja Eugrafi kannatuslugu; Athose staarets Peetros
(Kristoforos Parts)

59:47 min
downloadOrtodoksia 2012.12.31 - Püha Vassilus Suur
(Kristoforos Parts)

58:09 min