• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Toeta

Armsad kuulajad!
Kuna Pereraadio töötab peamiselt annetuste varal, siis on teil kõikidel võimalik meid oma toetusega aidata.
Pereraadio pangakontod on:

SEB

EE441010152001639004 

Swedbank

EE192200221018315540 

Saajaks märkige:

Tartu Pereraadio Ühing

NB! Kui soovite, et annetus kajastuks ka teie tuludeklaratsioonis, siis märkige kindlasti makse selgituse ossa ka oma isikukood!

Annetusi võib tuua ka meie stuudiotesse
Tehnika 115, Tallinnas või        Riia 22a-2, Tartus

PayPal konto omanikele:

alt
 
Taevas TV7
Kaev.net

Teekäija

Plussmeedia
Meie kirik

Eesti Kirik

Kirik ja teoloogia

Pildiraadio

Metropoolia
Objektiiv

Uus Eesti

ERR uudised

Life TV

Saatekava

Nädala saatekava tabelina

24.11.2022

Neljapäev, 24. november 2022
 
Kell 7
HOMMIKUPROGRAMM: Täistundidel Eesti Rahvusringhäälingu uudised, kl 7.15 HOMMIKUPALVUS: EELK Tarvastu koguduse õpetaja ELVE BENDER; kl 7.30 TEATED TÄNA + ajalehtede tutvustus ja kl 7.45 intervjuu
Kell 8
ERR-i uudised, SAATEKAVA + 8.15 HOMMIKUPALVUSE kordus, 8.30 intervjuu, 8.45 ÕNNESOOVID
Kell 9
ERR-i uudised, 9.30 intervjuu, 9.45 teated
Kell 10
RAADIOKANTSEL: kuuleme pastor VILVER ORASe jutlust – JUMALA PEREKONNA KAASOSALISED; kl 10.45 KOGUDUSE LUGU: EELK Narva Peetri koguduse ajaloost teeb ülevaate KRISTJAN LUHAMETS
Kell 11
ERR-i uudised, siis SAATEKAVA tutvustus; PIIBLIVÕTI – Pühakirja selgitab: URMAS ROOSIMAA; kl 11.30 JÄRJEJUTT: ARPAD ARDERI mälestusteraamatut „KUS ON ARPADI KUNINGAS?“ loeb SULEV KIVASTIK
Kell 12
ERR-i uudised, SAATEKAVA, TEATED; kl 12.30 PIIBEL KAANEST KAANENI: PETTUST TÄIS (Na 3:1-7) Sarja autor on Rannamõisa koguduse õpetaja AARE KIMMEL
Kell 13
ELUPUU: TAGASI KODUS. Tartu Annelinna kogudusel algab uus etapp vanas Kõrgema Usuteadusliku Seminari hoones, mis on nüüdsest Tartu Eluringikeskus. Saates vaatame tagasi koguduse senisele loole, heidame pilgu olevikku ja tulevikuplaanidele. Koguduses käis mikrofoniga LAURA JÕGAR
Kell 14
SÕDALASE TUND: KUTSUTUD OLEMA KAITSJA. Ka kaplani ülesanne on oma riigi ja kodu, pere ja usu ning väärtuste eest välja astuda, selgitavad Eesti Kaitseväe kaplanid MEELIS MAIKALU ja TANEL MEIEL
Kell 15
ERR-i uudised, SAATEKAVA tutvustus; kl 15.30 venekeelne pooltund
Kell 16
Raadio 7 ja Pereraadio ühissaade MÕTTEKODA: Stuudiokülaline on EELK häälekandja, ajalehe ,,Eesti kirik" peatoimetaja LIINA RAUDVASSAR, kes tutvustab ajalehe pea 100 aasta tagust algust ja tänase päeva väljakutseid. Vestlust suunab HELLE AAN
Kell 17
Teated; kl 17.05 noppeid praost Paul Saare jutlustest loeb TIINA KIRSS-VANARI; kl 17.15 Koguduse lugu: EELK Narva Peetri koguduse ajaloost teeb ülevaate KRISTJAN LUHAMETS; kl 17.30 Piiblilugemine: peatükke Ilmutuse raamatust loeb PEETER ROOSIMAA; kl 17.45 Piiblivõti – Pühakirja sõnumit selgitab URMAS ROOSIMAA
Kell 18
ERR-i pikem uudistesaade PÄEVAKAJA, siis SAATEKAVA tutvustus; kl 18.30 JÄRJEJUTT: ARPAD ARDERI mälestusteraamatut „KUS ON ARPADI KUNINGAS?“ loeb SULEV KIVASTIK
Kell 19
KÄSIKÄES: Teemal ASTUDES JUMALA KÄTE PEALE vestlevad saates EVI KÕRGEND ja EHA LOBJAKAS
Kell 20
LÄBI IISRAELI: JERUUSALEMMA RAHVUSVAHELINE KRISTLIK SUURSAATKOND. Juute abistava organisatsiooni ajaloost ja tegemistest räägivad HELI METSALA ja MARGIT PRANTSUS
Kell 21
Loeb HELVE KOPPA lastele ÕHTUJUTTU, seejärel hilisõhtune SAATEKAVA tutvustus ning siis RAADIOKANTSEL: kuuleme pastor ARPAD ARDERi arhiivijutlust – TUNNETA TEDA – EVANGEELIUMI KRISTLASTE LIIKUMISE ALGUS VENEMAAL
Kell 22
ILMAELU: Elu meie ümber vaatlevad Hiiumaa pastorid TARMO KÄHR, ENN VEEVO ja TIMO LIGE
Kell 23
Kl 23.05 Vaimulik mõtisklus; 23.15 Koguduse lugu; 23.30 Piiblilugemine; 23.45 Piiblivõti
Südaööl
Kell 24
ORTODOKSIA: Piiskop EELIJA tutvustab Oikumeenilist patriarh Bartholomeust ja diakon KRISTJAN OTSMANN seletab Hea Karjase psalmi. Saate autor on PIRET RIIM
Kell 1 öösel
NAISTEJUTUD: ENESEHINNANG JA SUHTLEMINE. Saates vestlevad tõsistest ja isegi valusatest teemadest Hiiumaa naised ANNELI JAANUS ja ANNELY VEEVO
Reedel: 
kl 5.45 päeva vaimulik mõtisklus,
kl 6 Piibel kaanest kaaneni,
kl 6.45 Piiblivõti,
kl 7 HOMMIKUPROGRAMM
 

23.11.2022

Kolmapäev, 23. november 2022
 
Kell 7
HOMMIKUPROGRAMM: Täistundidel Eesti Rahvusringhäälingu uudised, kl 7.15 HOMMIKUPALVUS: EELK Tarvastu koguduse õpetaja ELVE BENDER; kl 7.30 TEATED TÄNA + ajalehtede tutvustus ja kl 7.45 intervjuu
Kell 8
ERR-i uudised, SAATEKAVA, kl 8.15 HOMMIKUPALVUSE kordus, 8.30 intervjuu, 8.45 ÕNNESOOVID
Kell 9
ERR-i uudised, 9.30 intervjuu, 9.45 teated
Kell 10
RAADIOKANTSEL: kuuleme pastor ARPAD ARDERi arhiivijutlust – ELU PÕHITOON ON TÕSINE; kl 10.45 Iisraeli minutid. Saate autor on PEETER VÕSU
Kell 11
ERR-i uudised, siis SAATEKAVA tutvustus; PIIBLIVÕTI – Pühakirja selgitab: URMAS ROOSIMAA; kl 11.30 JÄRJEJUTT: ARPAD ARDERI mälestusteraamatut „KUS ON ARPADI KUNINGAS?“ loeb SULEV KIVASTIK
Kell 12
ERR-i uudised, SAATEKAVA, TEATED; 12.30 piibliõppekursus PIIBEL KAANEST KAANENI: ÄRA HÜLGA VALGUST (Na 2:4-14) Sarja autor on Rannamõisa koguduse õpetaja AARE KIMMEL
Kell 13
RAADIOAKADEEMIA: Kirikuloolane ANDRES SAUMETS lõpetab selle saatega Zinzendorfi ja vennastekoguduse ajaloo teema käsitluse
Kell 14
MISSIOONIKANDJA: MISJONI KEEL. Teemat avavad rahvusvahelise koguduste rajajate sõpruskonna M4 üks eestvedajaid pastor KENNO LEIER ja saatejuht INDREK LUIDE                                                 
Kell 15
ERR-i uudised, SAATEKAVA tutvustus; kl 15.30 venekeelne pooltund
Kell 16
Noortesaade PÖÖRDES: NOOR LOOJA. Rakvere Karmeli koguduse noortetöö on olnud otsekui kasvulava tänasele saatekülalisele, sest LIISA KÄIVÄRÄINEN juhendab praegu juba ise Fusion koori Nõmmel. Sarja autor on LAURA HERM
Kell 17
 
TEATED; kl 17.05 noppeid praost Paul Saare jutlustest loeb TIINA KIRSS-VANARI; kl 17.15 Iisraeli minutid. Saate autor on PEETER VÕSU; kl 17.30 PIIBLILUGEMINE: peatükke Ilmutuse raamatust loeb PEETER ROOSIMAA; kl 17.45 PIIBLIVÕTI – Pühakirja selgitab URMAS ROOSIMAA
Kell 18
ERR-i pikem uudistesaade PÄEVAKAJA; SAATEKAVA tutvustus; kl 18.30 JÄRJEJUTT: ARPAD ARDERI mälestusteraamatut „KUS ON ARPADI KUNINGAS?“ loeb SULEV KIVASTIK
Kell 19
ELUPUU: TARTU ANNELINNA KOGUDUS 28. Saates vaatame tagasi koguduse 28 aastale ning heidame pilgu ka olevikku ja tulevikuplaanidele vanas Kõrgema Usuteadusliku Seminari hoones, mis on nüüdsest Tartu Eluringikeskus. Koguduses käis mikrofoniga kohal LAURA JÕGAR
Kell 20
SÕDALASE TUND: KUTSUTUD OLEMA KAITSJA. Ka kaplani ülesanne on oma riigi ja kodu, pere ja usu ning väärtuste eest välja astuda, selgitavad Eesti Kaitseväe kaplanid MEELIS MAIKALU ja TANEL MEIEL
Kell 21
Loeb HELVE KOPPA lastele ÕHTUJUTTU, siis hilisõhtune SAATEKAVA tutvustus ning RAADIOKANTSEL: kuuleme pastor VILVER ORASe jutlust – JUMALA PEREKONNA KAASOSALISED
Kell 22
Raadio 7 ja Pereraadio ühissaade MÕTTEKODA: Stuudiokülaline on EELK häälekandja, ajalehe ,,Eesti kirik" peatoimetaja LIINA RAUDVASSAR, kes tutvustab ajalehe pea 100 aasta tagust algust ja tänase päeva väljakutseid. Vestlust suunab HELLE AAN
Kell 23
Kl 23.05 Vaimulik mõtisklus; 23.15 Iisraeli minutid; 23.30 Piiblilugemine; 23.45 Piiblivõti
Kell 24
LOOJA JA LOOMING: TUGEV ja HABRAS, on klaasikunstnik RIHO HÜTI tööd iseloomustavad märksõnad. RIHO HÜTT avas hiljuti Rakvere Galeriis 25nda isikunäituse, seekord pealkirjaga NAGU TAEVAS NÕNDA KA MAA PEAL. Vestlust juhatabTAUNO TOOMPUU
Kell 1 öösel
EESTI MÄLU: MEENUTADES EESTI ESIMEST NAISVAIMULIKKU. Eelmisel nädalal möödus 55 aastat Laine Villenthali ametisse seadmisest. Luulehuviline filmimees VALLO KEPP toob meieni oma mälestusi Laine Villenthalist ja ka tema luuletusi. Saate toimetaja on KAJA TARTO
Neljapäeval: 
kl 5.45 päeva vaimulik mõtisklus,
kl 6 Piibel kaanest kaaneni,
kl 6.45 Piiblivõti,
kl 7 HOMMIKUPROGRAMM
 

22.11.2022

Teisipäev, 22. november 2022
 
Kell 7
HOMMIKUPROGRAMM: Täistundidel Eesti Rahvusringhäälingu uudised, kl 7.15 HOMMIKUPALVUS: EELK Tarvastu koguduse õpetaja ELVE BENDER; kl 7.30 TEATED TÄNA + ajalehtede tutvustus ja kl 7.45 intervjuu
Kell 8
ERR-i uudised, SAATEKAVA, 8.15 HOMMIKUPALVUSE kordus, 8.30 intervjuu, 8.45 ÕNNESOOVID
Kell 9
ERR-i uudised, 9.30 intervjuu, 9.45 teated
Kell 10
RAADIOKANTSEL: kuuleme pastor ÜLO NIINEMÄGI jutlust – SEA OMA ELUMAJA ASJAD KORDA; kl 10.45 PILK AJALUKKU: 16/17 sajandi Prantsuse kiriku- ja riigitegelasest kardinal RICHELIEUst räägib ajaloolane HEIKI HALJASORG
Kell 11
ERR-i uudised, siis SAATEKAVA tutvustus; PIIBLIVÕTI – Pühakirja selgitab URMAS ROOSIMAA kl 11.30 JÄRJEJUTT: ARPAD ARDERI mälestusteraamatut „KUS ON ARPADI KUNINGAS?“ loeb SULEV KIVASTIK
Kell 12
ERR-i uudised, SAATEKAVA, teated; kl 12.30 piibliõppekursus PIIBEL KAANEST KAANENI: ISSAND MURRAB AHELAD (Na 1:10-2:3). Sarja autor on Rannamõisa koguduse õpetaja AARE KIMMEL
Kell 13
ORTODOKSIA: Piiskop EELIJA tutvustab Oikumeenilist patriarh Bartholomeust ja diakon KRISTJAN OTSMANN seletab Hea Karjase psalmi. Saate autor on PIRET RIIM
Kell 14
NAISTEJUTUD: ENESEHINNANG JA SUHTLEMINE. Saates vestlevad tõsistest ja isegi valusatest teemadest Hiiumaa naised ANNELI JAANUS ja ANNELY VEEVO
Kell 15
ERR-i uudised, SAATEKAVA tutvustus; kl 15.30 venekeelne pooltund
Kell 16
LINNULENNUL: VARJULE PANDUD. Ansambli Tuli taevast samanimelist CD-albumit tutvustavad muusikud MAILI NURME ja HELENA JOACHIM, neid küsitleb ÜLO NIINEMÄGI
Kell 17
TEATED; kl 17.05 noppeid praost Paul Saare jutlustest loeb TIINA KIRSS-VANARI; kl 17.15 PILK AJALUKKU: 16/17 sajandi Prantsuse kiriku- ja riigitegelasest kardinal RICHELIEUst räägib ajaloolane HEIKI HALJASORG; kl 17.30 PIIBLILUGEMINE: peatükke Ilmutuse raamatust loeb PEETER ROOSIMAA; kl 17.45 PIIBLIVÕTI – Pühakirja selgitab URMAS ROOSIMAA
Kell 18
ERR-i pikem uudistesaade PÄEVAKAJA, SAATEKAVA tutvustus; kl 18.30 JÄRJEJUTT: ARPAD ARDERI mälestusteraamatut „KUS ON ARPADI KUNINGAS?“ loeb SULEV KIVASTIK
Kell 19
RAADIOAKADEEMIA: Kirikuloolane ANDRES SAUMETS lõpetab selle saatega Zinzendorfi ja vennastekoguduse ajaloo teema käsitluse
Kell 20
MISSIOONIKANDJA: MISJONI KEEL. Teemat avavad rahvusvahelise koguduste rajajate sõpruskonna M4 üks eestvedajaid pastor KENNO LEIER ja saatejuht INDREK LUIDE
Kell 21
Loeb HELVE KOPPA lastele ÕHTUJUTTU, seejärel hilisõhtune SAATEKAVA tutvustus ja RAADIOKANTSEL: kuuleme pastor ARPAD ARDERi arhiivijutlust – ELU PÕHITOON ON TÕSINE
Kell 22
Noortesaade PÖÖRDES: NOOR LOOJA. Rakvere Karmeli koguduse noortetööd tutvustava saate järjekordne kõneisik on LIISA KÄIVÄRÄINEN, saate autor on LAURA HERM
Kell 23
kl 23.05 Vaimulik mõtisklus; 23.15 Pilk ajalukku; 23.30 Piiblilugemine ja 23.45 Piiblivõti
Kell 24
EENOKI PÕLVKOND: VOLDEMAR ILJA 100. Saates meenutavad teda ametivennad, EELK vaimulikud KRISTJAN LUHAMETS ja EENOK HAAMER koos oma abikaasa EHAga
Kell 1
öösel
IISRAEL JA MEIE: PÜHA MAA PALVENA SÜDAMES JA KEELEL. Oma suurest sõprusest Jumala äravalitud rahvaga kõneleb pastor ja kirjastaja STANISLAV SIREL, teda küsitleb ÜLO NIINEMÄGI 
Kolmapäeval:
kl 5.45 päeva vaimulik mõtisklus,
kl 6 Piibel kaanest kaaneni,
kl 6.45 Piiblivõti,
kl 7 HOMMIKUPROGRAMM
 

21.11.2022

Esmaspäev, 21. november 2022
 
Kell 7
Hommikuprogramm: Täistundidel Rahvusringhäälingu uudised, kl 7.15 HOMMIKUPALVUS: EELK Tarvastu koguduse õpetaja ELVE BENDER; kl 7.30 TEATED TÄNA + ajalehtede tutvustus ja kl 7.45 hommikuintervjuu
Kell 8
ERR-i uudised, SAATEKAVA, 8.15 HOMMIKUPALVUSE kordus, 8.30 hommikuintervjuu, 8.45 ÕNNESOOVID
Kell 9
ERR-i uudised, 9.30 hommikuintervjuu + 9.45 teated
Kell 10
RAADIOKANTSEL: HARRI HAAMERI Surnutepüha jutluse – VIIMNE KOHUS - loeb kuulajatele EENOK HAAMER; kl 10.45 ÜKS LAUL: PÖLK Bänd Rakverest esitab laulu „VAIKUSES“
Kell 11
ERR-i uudised, siis SAATEKAVA tutvustus; PIIBLIVÕTI – Pühakirja selgitab URMAS ROOSIMAA; kl 11.30 JÄRJEJUTT: ARPAD ARDERI mälestusteraamatut „KUS ON ARPADI KUNINGAS?“ loeb SULEV KIVASTIK
Kell 12
ERR-i uudised, SAATEKAVA, TEATED; kl 12.30 piibliõppekursus PIIBEL KAANEST KAANENI: VARJUPAIK HÄDA AJAL (Na1:3-9) Sarja autor on Rannamõisa koguduse õpetaja AARE KIMMEL
Kell 13
OLEVISTE TUND: Sellest, mida Jumal tema elus on teinud, räägib kauaaegne koguduse liige, Eesti Piibliseltsi peasekretär ja ajaloolane JAAN BÄRENSON, kes sai hiljuti 65-aastaseks. Teda küsitleb RAIT TÕNNORI
Kell 14
LUTERLIK TUND: MUUSIKA. INIMESED. AEG. Kuuleme viimast saadet oreliprofessor HUGO LEPNURMe mälestustest, seekord 60-70ndatest aastatest. Saatejuht on ENE PILLIROOG (saade oli esmakordselt eetris 1997 a novembris Klassikaraadios)
Kell 15
ERR-i uudised, SAATEKAVA tutvustus; kl 15.30 venekeelne pooltund
Kell 16
TUNNISTUS JA SÕNA: Oma usuelu kogemust jagab MAIRO TAMBLA. Saate autor on ÜLO NIINEMÄGI   
Kell 17
TEATED; kl 17.05 noppeid praost Paul Saare jutlustest loeb TIINA KIRSS-VANARI; kl 17.15 ÜKS LAUL: PÖLK Bänd Rakverest esitab laulu „VAIKUSES“; kl 17.30 PIIBLILUGEMINE: peatükke Ilmutuse raamatust loeb PEETER ROOSIMAA; kl 17.45 PIIBLIVÕTI – Pühakirja selgitab URMAS ROOSIMAA
Kell 18
ERR-i pikem uudistesaade PÄEVAKAJA, siis SAATEKAVA tutvustus; kl 18.30 JÄRJEJUTT: ARPAD ARDERI mälestusteraamatut „KUS ON ARPADI KUNINGAS?“ loeb SULEV KIVASTIK
Kell 19
ORTODOKSIA: Piiskop EELIJA tutvustab Oikumeenilist patriarh Bartholomeust ja diakon KRISTJAN OTSMANN seletab Hea Karjase psalmi. Saate autor on PIRET RIIM
Kell 20
NAISTEJUTUD: ENESEHINNANG JA SUHTLEMINE. Saates vestlevad tõsistest ja isegi valusatest teemadest Hiiumaa naised ANNELI JAANUS ja ANNELY VEEVO
Kell 21
Loeb HELVE KOPPA lastele ÕHTUJUTTU, seejärel hilisõhtune SAATEKAVA tutvustus ja RAADIOKANTSEL: kuuleme pastor ÜLO NIINEMÄGI jutlust – SEA OMA ELUMAJA ASJAD KORDA
Kell 22
LINNULENNUL: VARJULE PANDUD. Ansambli Tuli taevast samanimelist CD-albumit tutvustavad muusikud MAILI NURME ja HELENA JOACHIM, neid küsitleb ÜLO NIINEMÄGI
Kell 23
Kl 23.05 Vaimulik mõtisklus, 23.15 Üks laul, 23.30 Piiblilugemine ja 23.45 Piiblivõti 
Kell 24
ÜHISKONNAPEEGEL: ISA, EMA, LAPSED ja ÜHISKOND. Vestlusringis on lasterikkad isad, saarlased MART MAASTIK ja Isamaa aasta isa ANTI TOPLAAN ning saatejuhina RIINA SOLMAN
Kell 1 öösel
TEELISED: PIKAAJALISELT MISJONILT TAGASI KODUMAALE. Saatejuhi KAIRE LOTAMÕISa külalisteks on ANDRUS KASK, kes on naasnud misjonipõllult Leedust ja samuti hantide juurest, ning DAILY ADAM, kes teenis pikki aastaid Kosovo serblasi. Saame kuulda, kuidas on sujunud teenimistöö üleandmine kohalikele ja perega kodu-Eestisse sisseelamine
Teisipäeval: 
kl 5.45 päeva vaimulik mõtisklus,
kl 6 Piibel kaanest kaanei,
kl 6.45 Piiblivõti,
kl 7 HOMMIKUPROGRAMM
 

20.11.2022

Pühapäev, 20. november 2022
 
Kell 7
Varahommikune päeva sissejuhatus, 7.15 HOMMIKUPALVUS: EELK Tarvastu koguduse õpetaja ELVE BENDER; 7.30 TEATED; kl 7.45 Karmeliidi munga, vend LAWRENCE'i vaimulikku tarkust raamatust "JUMALA LIGIOLU HARRASTAMINE" toob kuulajateni MERLIN SAAR
Kell 8
Hommikune sissejuhatus päeva, kl 8.15 HOMMIKUPALVUSE kordus, 8.30 loeb luuletaja INDREK HIRV peatükke PSALMIDEST, mille ta on tõlkinud koostöös preester VELLO SALOga; kl 8.45 ÕNNESOOVID
Kell 9
SAATEKAVA; kl. 9.15 PIIBLIVÕTI – Pühakirja selgitab HANDO LAANET; kl 9.30 TEATED, 9.45 LOOTUSÕPETUSE LUGU – preester REIN ÕUNAPUU vaimulik mõtisklus
Kell 10
JUMALATEENISTUSTE otseülekanded Tallinnas OLEVISTE kirikust ja Pereraadio Tartu saatja kuuldealal Tartu PAULUSE kirikust
Kell 12
SAATEKAVA; ARHIIVITUND: Toome kuulajateni tosina aasta taguse sarja TARKUSE ALLIKALE. Tänane saade kannab pealkirja VÄIKESTE ASJADE JUMAL. Saatekülalised on Tartu Ülikooli keemiateadur ALLAN HALLIK ja biofüüsik KALLE KEPLER, neid usutleb LAURA HERM
Kell 13
NÄDALAKAJA: Valiku möödunud nädala hommikuintervjuudest seadis kokku MARGIT PRANTSUS
Kell 14
SINEPIIVAKE: AEG JA MAAILMALÕPP. Saates osalevad HELI ja MART METSALA ning TAMARA TAMMEKÄND
Kell 15
EELK Tartu PAULUSE koguduse jumalateenistus, seejärel SAATEKAVA tutvustus
Kell 17
Tallinna kuulajatele NÕMME RAHU koguduse jumalateenistus ja Pereraadio ülejäänud kuuldealal Tartu KOLGATA Baptistikoguduse tänase teenistuse salvestis
Kell 19
Tartu Püha Luuka jumalateenistuse salvestis, seejärel SAATEKAVA tutvustus
Kell 21
Kordame OLEVISTE koguduse tänahommikust jumalateenistust
Kell 23
On võimalik veel kord kuulata Tartu KOLGATA Baptistikoguduse teenistuse salvestist
Kell 1
öösel
INSPIREERIV ÜLISTUS: On räägitud vaimulikus mõttes hinna maksmisest, kuid seekord uurivad HANNES NÕLVAK ja RAGNE KIVIMETS, kas ülistusega teenimist saab ka rahas arvestada
 
Esmaspäeval:
kl 5.45 päeva vaimulik mõtisklus,
kl 6 Piibel kaanest kaaneni,
kl 6.45 Piiblivõti,
kl 7 HOMMIKUPROGRAMM
 
<< Algus < Eelmine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Järgmine > Lõpp >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Veel kuulamisvõimalusi
Saated järelkuulamiseks
http://www.pereraadio.ee/uus/index.php?option=com_content&view=article&id=1230%3Akoolikell&catid=21%3Aarhiiv&Itemid=1
Login