Toimetaja: Mari Teesalu

Kuulajtele avaneb igas saates üks raamat Pühakirjast. Saadetes kõnelevad nii teoloogid, vaimulikud kui ka lihtsalt koguduse liikmed