Saatesarjas Elupuu räägime kõigest, millega üks ristiinimene oma igapäevaelus kokku puutub. Sarja teemadering on lai - kirikuelu jooksvatest sündmustest  kuni elu valguse- ja varjupoolteni välja. Püüame ligimesearmastuse põhimõttest johtuvalt innustada abistamisele, kajastada  võimalikult erinevaid heategevusaktsioone, toetades seeläbi elus toimetulemist, nõustada ning viia kokku abistaja ja abivajaja.