Saame raadio kaudu tuttavaks. Iga üksik jutuajamine läbikäidud eluteest, möödalaskmistest või kordaminekutest, kergematest ning raskematest valikutest, õpingutest, töödest ja tegemistest, on olnud omaette tunnistus.