Koostajad: Uudo Rips, Riivo Must ja Ilmar Sirkel. 

Arhiivipiiblitundides kasutame praeguseks igavikku lahkunud, Tallinna Kalju koguduse liikme ja diakoni Jaan Reisalu lindistatud vaimulike kõnede arhiivi. Salvestatud on Osvald Tärgi, Robert Võsu ja paljude teiste kõnesid. O. Tärgi kõnesid on 750 ja vanimad salvestused on 1960-ndast aastast.

Kasutame ka hilisemate aastete salvestisi. Põhiliselt on salvestised kogunenud Tartu  Annelinna, Kolgata ja Salemi baptistikogudustest.